Year 2018, Volume 17, Issue 68, Pages 1599 - 1618 2018-10-24

EVALUATION OF CONSCIOUSNESS ABOUT URBAN IDENTITY PROTECTION WITH TWITTER IN URBAN TRANSFORMATION PROCESS
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aysun YEMEN [1] , Eda ÇELİK [2] , Rukiye ÇELİK [3]

132 440

With the reorganization of Eurepean cities the urban transformation that took place on the historical stage brought along the questioning of urban regeneration practices, the preservation of urban identity and the adaptation of urban practices to these practices. Protecting the identity of city has created public awareness through the influence of social media. The purpose of this study is to determine the social media arguments about whether the practices that have been misled by the process of urban transformation match the identity of the city. In the study; tweets under the hashtags related to the urban transformation in twitter that is one of the social media circles were taken as the universe and the tweets were selected as the sample until the satisfaction of the analysis of the discourse. So; the sampling of the study has been determined by sampling. The tweets included in the sample were subjected to discourse analysis.

Avrupa kentlerinin yeniden organize edilmesi ile birlikte tarih sahnesine çıkan kentsel dönüşüm; kentsel yenileme pratiklerinin, kentsel kimliğin korunmasının ve bu pratiklerin kentsel dokuya uyumunun sorgulanmasını beraberinde getirmiştir. Kente özgü kimliğin korunması mevzusu, sosyal medyanın da etkisiyle kamuoyunda bir duyarlılık oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı kentsel dönüşüm sürecinde hayata geçirilen pratiklerin kentin kimliğiyle uyuşup uyuşmadığına ilişkin sosyal medya tartışmalarını değerlendirmektir. Çalışmada; sosyal medya mecralarından biri olan twitterdaki kentsel dönüşümle ilgili hashtaglerin altında yer alan tweetler evren olarak alınmış ve söz konusu evrenden eleştirel söylem analizine dair doyuma ulaşacak kadar tweet, örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmanın amacına hizmet eden tweetler, örnekleme dâhil edildiği için çalışmanın örneklemi amaçlı örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Örnekleme dâhil edilen tweetler eleştirel söylem analizine tabi tutulmuştur. 

  • Akalın, Mehmet (2016). Kentsel dönüşümün karanlık yüzü: soylulaştırma, yerinden edilme ve mekânsal dışlanma. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(14), 287-320.Akkar, Z. M. (2006). Kentsel dönüşüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye. Planlama, 36, 29-38.Arslan, H. (2015). Kentsel dönüşüm süreçlerinin kentsel haklar temelinde değerlendirilmesi gerekliliği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(3), 33-41.Brkovic, M. & Brkovic Sretovic, V. (2013). Harnessing Social Media for Urban Planning: An Overview. In Congress Proceedings. 49th ISOCARP-International Society of City and Regional Planners World Congress: Frontiers of Planning-Evolving and declining models of planning practice, (p.p. 1-10), Brisbane, Australia.Erkan, R. (2002). Kentleşme ve sosyal değişme. Bilimadamı Yayınları, Ankara.Ertaş, M. (2011). Kentsel dönüşüm çalışmalarında sosyal boyutun incelenmesi, Ankara ve Londra örnekleri. Selçuk-Teknik Dergisi, 10(1), 1-18.Gullberg, A. (2010). Hållbar Stadsutveckling–Underlag Till Formas Arbete Med Regeringsuppdraget Till Miljö-Och Kulturmyndigheter. Formas 30th.Gündüz, O. & Taner, T. (2001). Küreselleşme sürecinde Türk kentlerinin Kimlik sorunları ve İzmir Örneği. Uluslar Arası Kentsel Tasarım Buluşması, 1.Uluslar Arası Kentsel Tasarım Buluşması, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.Keleş, R. (2004). Kentsel dönüşümün tüzel altyapısı. HB Tuna (Editör), Dosya: Kentsel Dönüşüm ve Katılım, Mimarist Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 4(12), 73-75.Kılıç, T., & Hardal, S. (2014). Kentsel dönüşümün sosyal ve mekansal yansımalarına bir örnek: Sarıgöl Mahallesi (Gaziosmanpaşa-İstanbul). Türk Coğrafya Dergisi, 62, 1-7.Koçan, N. (2012). Uşak kentsel sit alanının koruma ve süreklilik bağlamında değerlendirilmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(2), 95-109.Kösoğlu, N. (1995). Kültür/Kimlik Üzerine. Türkiye Günlüğü, 33, 41-47.Ortaylı, İ. (2012). Türkiye Teşkilat Ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, 4. Baskı, Ankara.Özdemir, Z. (2015). Sosyal medyada kimlik inşasında yeni akım: Özçekim kullanımı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(1), 112-131.Roberts, P. (2000). The evolution, definition and purpose of urban regeneration. Urban Regeneration, 9-36.Roberts, P., & Sykes, H. (Eds.). (1999). Urban regeneration: a handbook. Sage Publications, London.Şahin, M.N. (2010). Kent Kimliği Ve Değişim Sürecinin Kayseri Kenti Örneğinde İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul.Şisman, A., & Kibaroğlu, D. (2009). Dünyada ve Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 1115 Mayıs.2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (1984) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2981.pdf, Erişim Tarihi: 20.8.2017. 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu (2004). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5104.pdf, Erişim Tarihi: 20.8.2017. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu (2004). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf, Erişim Tarihi: 20.8.2017. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun (2005). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5366.pdf, Erişim Tarihi: 20.8.2017. 5393 Sayılı Belediye Kanunu (2005). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf, Erişim Tarihi: 20.8.2017. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (2012). http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?Id=114&Sayfa=sayfa&Tur=banner, Erişim Tarihi: 20.8.2017. 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2012) http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6360.pdf, Erişim Tarihi: 20.8.2017.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4552-4521
Author: Aysun YEMEN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Eda ÇELİK

Orcid: 0000-0002-2538-0228
Author: Rukiye ÇELİK

Dates

Publication Date: October 24, 2018

Bibtex @research article { esosder397081, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1599 - 1618}, doi = {10.17755/esosder.397081}, title = {KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {YEMEN, Aysun and ÇELİK, Eda and ÇELİK, Rukiye} }
APA YEMEN, A , ÇELİK, E , ÇELİK, R . (2018). KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (68), 1599-1618. DOI: 10.17755/esosder.397081
MLA YEMEN, A , ÇELİK, E , ÇELİK, R . "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1599-1618 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/39008/397081>
Chicago YEMEN, A , ÇELİK, E , ÇELİK, R . "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2018): 1599-1618
RIS TY - JOUR T1 - KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Aysun YEMEN , Eda ÇELİK , Rukiye ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17755/esosder.397081 DO - 10.17755/esosder.397081 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1599 EP - 1618 VL - 17 IS - 68 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.397081 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.397081 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Aysun YEMEN , Eda ÇELİK , Rukiye ÇELİK %T KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 17 %N 68 %R doi: 10.17755/esosder.397081 %U 10.17755/esosder.397081
ISNAD YEMEN, Aysun , ÇELİK, Eda , ÇELİK, Rukiye . "KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 68 (October 2018): 1599-1618. https://doi.org/10.17755/esosder.397081
AMA YEMEN A , ÇELİK E , ÇELİK R . KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(68): 1599-1618.
Vancouver YEMEN A , ÇELİK E , ÇELİK R . KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KENTSEL KİMLİĞİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLİNCİN TWİTTER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 17(68): 1618-1599.