Year 2019, Volume 18, Issue 69, Pages 343 - 353 2019-01-15

MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

INVESTIGATION OF DEVELOPED MEASUREMENT TOOLS RELATED TO MUSICAL HEARING, READING AND WRITING: CONTENT ANALYSIS STUDY

Merve SOYCAN [1] , Ezgi BABACAN [2]

19 149

Eğitim, öğretim sürecinde yapılan ölçme ve değerlendirme, yürütülen eğitim programının niteliğini ortaya koymakta önemli bir unsur teşkil etmektedir. Ölçme ve değerlendirme için geliştirilen ölçme araçlarının, eğitimin her alanında olduğu gibi müzik eğitimi alanında da önemi büyüktür. İçeriği ile öğrencilerin ritim duygularını, notaları okuma, duyma ve yazma becerilerini, müziksel bellek ve dikkatlerini geliştirmeyi, müzikalitelerini ve genel müzik başarılarını arttırmayı amaçlayan müziksel işitme, okuma, yazma (MİOY) dersi diğer müzik derslerine de alt yapı oluşturmaktadır. Eğitimde ölçmenin önemi göz önüne alındığında, müzik eğitimi için temel derslerden biri olduğu düşünülen MİOY eğitimi ile ilgili geliştirilmiş ölçme araçlarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışma, MİOY alanında geliştirilmiş olan ölçme araçlarının sistematik olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış, doküman incelemesi yoluyla elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Çalışmada kullanılacak olan kaynakları belirlemek amacıyla, literatür taraması yapılmış; konu ile ilgili yalnızca yurtiçi çalışmalar, YÖK tez veri merkezinden ulaşılabilen kaynaklar, yayımlanmış makaleler ve yazarı ile iletişime geçilerek ulaşılan ölçme araçları (n=22) çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmada yurt içi kaynaklardan ulaşılabildiği kadarıyla, MİOY alanında geliştirilmiş olan ölçme araçlarının yayın yılına, yayın türüne, örneklem grubuna, soru şekline, içeriğine ve geçerlik-güvenirliğine göre dağılımı tablolaştırılarak incelenmiştir.

Müziksel İşitme Okuma Yazma (MİOY) Dersi, Ölçme Araçları, İçerik Analizi
  • Albuz, A. (1996). AGSL Müzik Bölümlerinde Uygulanan Müziksel İşitme-Okuma Dersinin Önemi, İçeriği ve Sorunları. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.
  • Dalkıran, E. (2006). Keman Eğitiminde Performansın Ölçülmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
  • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Program Geliştirme (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
  • MEB. (2016). Güzel Sanatlar Lisesi Batı Müziği Teori ve Uygulaması Dersi Öğretim Programı. (son erişim tarihi: 05.02.2018). Çevrimiçi erişim adresi: (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:I_m-HOjTLikJ:tarsus.meb.gov.tr/indir.aspx%3Fek%3D23268+&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr)
  • Özgür, Ü. (1996). AGSL Müzik Bölümlerinde Okutulmakta Olan Müziksel İşitme-Okuma-Yazma Dersinin İçeriği, Sorunları ve Çözümüne İlişkin Ders Öğretmenlerinin Görüşleri. I. Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü.
  • Say, A. (2005). Müzik Ansiklopedisi (Cilt 2). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi (2. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Kış
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2008-0311
Author: Merve SOYCAN (Primary Author)
Institution: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3175-6017
Author: Ezgi BABACAN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { esosder409006, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {343 - 353}, doi = {10.17755/esosder.409006}, title = {MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {SOYCAN, Merve and BABACAN, Ezgi} }
APA SOYCAN, M , BABACAN, E . (2019). MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (69), 343-353. DOI: 10.17755/esosder.409006
MLA SOYCAN, M , BABACAN, E . "MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 343-353 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/40918/409006>
Chicago SOYCAN, M , BABACAN, E . "MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 343-353
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI AU - Merve SOYCAN , Ezgi BABACAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.409006 DO - 10.17755/esosder.409006 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 343 EP - 353 VL - 18 IS - 69 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.409006 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.409006 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI %A Merve SOYCAN , Ezgi BABACAN %T MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 69 %R doi: 10.17755/esosder.409006 %U 10.17755/esosder.409006
ISNAD SOYCAN, Merve , BABACAN, Ezgi . "MÜZİKSEL İŞİTME, OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇME ARAÇLARININ İNCELENMESİ: İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 69 (January 2019): 343-353. https://doi.org/10.17755/esosder.409006