Year 2019, Volume 18, Issue 70, Pages 633 - 653 2019-04-01

LEAN SIX SIGMA: A PROCESS IMPROVEMENT IMPLEMENTATION IN A PET BLOWER MACHINE
YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI

Hüseyin AVUNDUK [1]

50 312

To survive in today's global competitive environment and increase competitiveness, many companies rely on a number of improving methods to offer their customers the best quality at the lowest cost and just in time to deliver services or products. Much of these efforts have focused on improving business processes that do not add value to businesses that provide benefits in the form of financial and customer satisfaction. The lean six sigma approach as a tool that emerged after 2000 years and used to improve the processes of enterprises can be expressed as a whole of systems that support lean production under "Lean Production" and systems that include "Six Sigma". In this study, lean six sigma issues were discussed and lean manufacturing and six sigma techniques were used to reduce energy use in a company's production processes in the beverage bottling industry. By using lean six sigma techniques (DMAIC: define, measure, analyze, improve, control), the energy usage was analyzed and the most energy consuming point was determined and as a result of the improved processes, the energy consumed in the pet bottling machine has been saved about 150.000 TL.

Günümüzde yaşanan küresel rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürebilmek ve rekabet gücünü artırmak için pek çok firma müşterilerine en iyi kalitede en düşük maliyet ile tam zamanında hizmet veya ürün sunma konusunda pek çok geliştirici yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu çabaların bir büyük bölümü, işletmelere finansal ve müşteri memnuniyeti şeklinde kazanımlar sağlayan değer katmayan işletme süreçlerinin iyileştirilmesi üzerinde odaklanmıştır. 2000’li yıllardan sonra ortaya çıkan ve işletmelerin süreçlerini iyileştirmede kullanılan bir araç olarak yalın Altı Sigma yaklaşımı “Yalın Üretim” çatısı altında yalın üretimi destekleyen tüm uygulamaları ve “Altı Sigma”yı kapsayan sistemler bütünü olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada yalın Altı Sigma konusu ele alınmış ve içecek şişeleme sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın üretim süreçlerinde enerji kullanımını azaltmak için yalın üretim ve Altı Sigma teknikleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yalın Altı Sigma teknikleri (DMAIC :define, measure, analyse, improve, control) uygulanarak, enerji kullanımları analiz edilmiş ve  en çok enerji tüketilen nokta belirlenmiş ve iyileştirilen süreçler sonucunda, pet şişeleme makinasında tüketilen enerjide yaklaşık 150.000 TL’lik bir tasarrufun sağlandığı ortaya konulmuştur.


 • Akarslan, B. (2004). Altı Sigma Metodu ve Bir Şirket Uygulaması (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Arthur, J. (2001). Six Sigma simplified: quantum improvement made easy. KnowWare International. Life Star,Colorado.
 • Baş, T. (2003). Altı Sigma. E-Kitap. Kalite Ofisi Yayınları No:5.http://www.com /tip-biyoloji-farmakoloji/ 721690-6-sigma-dr-turker-bas.html (28 Ocak 2011).Black, K., & Revere, L. (2006). Six Sigma arises from the ashes of TQM with a twist. International Journal of Health Care Quality Assurance, 19(3), 259-266. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/09526860610661473.
 • Brook, Q. (2010). Lean Six Sigma & Minitab: The Complete Toolbox Guide for All Lean Six Sigma Practitioners. Winchester, UK: OPEX Resources Limited.
 • Chaneski, W. S. (2008). “Using A pareto analysis to tackle the right problems”. Modern Machine Shop, 80(10), 34-34,36.
 • Çağlar, M. A., & Kurt, M. (2016). ALTI SİGMA YAKLAŞIMI VE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Journal of Industrial Engineering (Turkish Chamber of Mechanical Engineers), 27(3).
 • Elevli, S., & Behdioğlu, S. (2006). İstatistiksel Proses Kontrolü Teknikleri ile Kömür Kalitesindeki Değişkenliğin Belirlenmesi. Bilimsel Madencilik Dergisi, 45(3), 19-26. http://dergipark.gov.tr/madencilik/issue/32498/361210
 • Ergün, A. K. (2003). Altı Sigma Metodolojisi ve Türkiye’deki Uygulamaları (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • George, M., Rowlands, D., & Kastle, B. (2005). Yalın Altı Sigma Nedir, Çev: S. Karapınar, Ankara, 96s.
 • Gürsakal, N. (2005). Altı sigma: müşteri odaklı yönetim. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Harry, M., and R. Schroeder.(2000). Six Sigma: The breakthrough management strategy revolutionizing the world's top corporations. New York: Currency/Doubleday.
 • Karuppusami, G., & Gandhinathan, R. (2006). Pareto analysis of critical success factors of total quality management: A literature review and analysis. The TQM magazine, 18(4), 372-385. DOI: 10.1108/09544780610671048.
 • Kasa, H, (2003). Altı Sigma Gerçeği, Kalder Altı Sigma Deneyim Paylaşım Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 28 Mart.
 • Özgen, G.(2006). “Altı Sigma Metodolojisi ve Elektrik Sektöründe Bir Uygulama,” Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özveri, O., & Çakır, E. (2015). Yalin Alti Sigma ve Bir Uygulama. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 17-36. http://dergipark.gov.tr/akuiibfd/issue/1620/20295
 • Patir, S. (2008). KALİTE ANLAYIŞINDA ALTI SİGMA YAKLAŞIMI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 24(24). http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6138/82341
 • Polat, A., Cömert, B., & Arıtürk, T. (2005). Altı sigma vizyonu. SPAC, Ankara, 69-73.
 • Do, J. P. (2011). Lean Six Sigma, innovation, and the change acceleration process can work together. Physician executive, 37(1), 38. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/IJOPM-02-2015-0093?fullSc=1
 • Pyzdek, T. (2003). The Six Sigma Handbook: The Complete Guide for Greenbelts, Blackbelts, and Managers at All Levels, Revised and Expanded Edition.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3573-195X
Author: Hüseyin AVUNDUK (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 1, 2019

Bibtex @research article { esosder428802, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {Özel Akademi}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {633 - 653}, doi = {10.17755/esosder.428802}, title = {YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {AVUNDUK, Hüseyin} }
APA AVUNDUK, H . (2019). YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (70), 633-653. DOI: 10.17755/esosder.428802
MLA AVUNDUK, H . "YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 633-653 <http://dergipark.org.tr/esosder/issue/43078/428802>
Chicago AVUNDUK, H . "YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2019): 633-653
RIS TY - JOUR T1 - YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI AU - Hüseyin AVUNDUK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17755/esosder.428802 DO - 10.17755/esosder.428802 T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 633 EP - 653 VL - 18 IS - 70 SN - 1304-0278- M3 - doi: 10.17755/esosder.428802 UR - https://doi.org/10.17755/esosder.428802 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Electronic Journal of Social Sciences YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI %A Hüseyin AVUNDUK %T YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI %D 2019 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 18 %N 70 %R doi: 10.17755/esosder.428802 %U 10.17755/esosder.428802
ISNAD AVUNDUK, Hüseyin . "YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 70 (April 2019): 633-653. https://doi.org/10.17755/esosder.428802
AMA AVUNDUK H . YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 633-653.
Vancouver AVUNDUK H . YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 18(70): 653-633.