Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi
Cover Image
ISSN 2564-6338 | e-ISSN 2564-6338 | Period Tri-annual , Biannually | Founded: 2016 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | http://estudamdergi.org/index.php/yenidogan

453

3.574

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi, Yenidoğan bebek/ konusunda bilimsel Sosyal Antropolojik (kültürel) Bilimi dâhil, Sosyoloji, Felsefe Bilimlerini Tıp Bilimi ile bütünleştiren bir dergi niteliğindedir.

Çocuk Genetik, embriyoloji, Fetal, perinatal ve gelişim biyolojisi, moleküler genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji ve diğer yaşamın başlaması ve yaşamın ilk dönemindeki insan sağlığı ile ilgili konular derginin alanı içindedir.

Annenin psikiyatrik durumu dâhil, gebe ile ilgili örf, gelenekler de dergiye konu olacaktır.

Deneysel çalışmalar, hayvan araştırmaları, hipotezler ve gelişimsel değerlendirmeler, yaklaşımlar ile insan ovum, sperm ve embriyo, fetüs ve Yenidoğan konusundaki yazılar kabul edilecektir.

Bakım ve bakım konusundaki yaklaşımlar, hemşirelik ve diğer dikkat edilecekler, öneriler aynı zamanda bu derginin kabulü içindedir.

Araştırma ve veri/kanıta dayalı yaklaşımlarda Bioistatistik kanıta dayalı tıp açısından önemlidir, ancak kişisel görüşler, düşünceler farklı kapsamdadır. Veri kesin ve kanıta dayalı, objektif olması gerekirken, yorum hür ve bağımsızdır. Hakaret ve aşağılama, hor görme fikir hürriyeti kapsamında olmayıp, insanlık dışı her şeyde olduğu gibi suç kapsamındadır.

Sonuç olarak açık ve net olarak her türlü görüş, yazı ve ifade, insan ve insan genetiği, hücre, embriyo, fetüs ve Yenidoğan ile diğer bu konudaki sosyal ve kültürel konular derginin alanı içindedir

Türk Evreni/Dünyasını Neonatoloji Bilimi temelinde bütünleştiren: iletişim ve ilişkilerin oluşması hedeflenmektedir. Sosyal Antropoloji (kültür bilimi), sosyoloji, felsefe, diğer sosyal bilimler, Neonatoloji Tıp Bilimini ilgilendirmesi ile kapsamı alanı içindedir.


İletişim

Editör: Prof. Dr. M. Arif AKŞİT e-posta: maaksit@gmail.com Tel: +90542 525 7612

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Dergisi

ISSN 2564-6338 | e-ISSN 2564-6338 | Period Tri-annual , Biannually | Founded: 2016 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | http://estudamdergi.org/index.php/yenidogan
Cover Image

453

3.574

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Dergisi, Yenidoğan bebek/ konusunda bilimsel Sosyal Antropolojik (kültürel) Bilimi dâhil, Sosyoloji, Felsefe Bilimlerini Tıp Bilimi ile bütünleştiren bir dergi niteliğindedir.

Çocuk Genetik, embriyoloji, Fetal, perinatal ve gelişim biyolojisi, moleküler genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji ve diğer yaşamın başlaması ve yaşamın ilk dönemindeki insan sağlığı ile ilgili konular derginin alanı içindedir.

Annenin psikiyatrik durumu dâhil, gebe ile ilgili örf, gelenekler de dergiye konu olacaktır.

Deneysel çalışmalar, hayvan araştırmaları, hipotezler ve gelişimsel değerlendirmeler, yaklaşımlar ile insan ovum, sperm ve embriyo, fetüs ve Yenidoğan konusundaki yazılar kabul edilecektir.

Bakım ve bakım konusundaki yaklaşımlar, hemşirelik ve diğer dikkat edilecekler, öneriler aynı zamanda bu derginin kabulü içindedir.

Araştırma ve veri/kanıta dayalı yaklaşımlarda Bioistatistik kanıta dayalı tıp açısından önemlidir, ancak kişisel görüşler, düşünceler farklı kapsamdadır. Veri kesin ve kanıta dayalı, objektif olması gerekirken, yorum hür ve bağımsızdır. Hakaret ve aşağılama, hor görme fikir hürriyeti kapsamında olmayıp, insanlık dışı her şeyde olduğu gibi suç kapsamındadır.

Sonuç olarak açık ve net olarak her türlü görüş, yazı ve ifade, insan ve insan genetiği, hücre, embriyo, fetüs ve Yenidoğan ile diğer bu konudaki sosyal ve kültürel konular derginin alanı içindedir

Türk Evreni/Dünyasını Neonatoloji Bilimi temelinde bütünleştiren: iletişim ve ilişkilerin oluşması hedeflenmektedir. Sosyal Antropoloji (kültür bilimi), sosyoloji, felsefe, diğer sosyal bilimler, Neonatoloji Tıp Bilimini ilgilendirmesi ile kapsamı alanı içindedir.


İletişim

Editör: Prof. Dr. M. Arif AKŞİT e-posta: maaksit@gmail.com Tel: +90542 525 7612

ESTÜDAM Sekreteri: Zekeriya Yıldırım  e-posta: zekeriya@ogu.edu.tr   Tel: 02222392979 /4499

Volume 4 - Issue 1 - Feb 2019
 1. Kuvvet Ayrılığında Birey Hakları
  Pages 1 - 26
  M. Arif Akşit, Elena Kurashenko, Serkan Özbayrak, Erdal Çam, Mehmet Kuşku, Gülseren Oktay
 2. Civil Liberties at the Separation of Powers
  Pages 27 - 51
  M. Arif Akşit, Elena Kurashenko, Serkan Özbayrak, Erdal Çam, Mehmet Kuşku, Gülseren Oktay
 3. Evrenin Merkezi Bireydir
  Pages 52 - 63
  M. Arif Akşit, Gizem Arıcı
 4. Girilmez, Dikkat ve Dur uyarılarına uymamak; Kanserleşme ve Anomali oluşma Kavramı Üzerine
  Pages 64 - 76
  M. Arif Akşit, Durmuş Etiz, Emre Entok, Mehmet Kuşku
 5. Olumlu olsa da olumsuz olsa da veriyi algılamak sevgiyi arttırır
  Pages 83 - 93
  M. Arif Akşit, Gamze Yıldız, Pınar Uğur, Erdal Çam
 6. Genetik Danışmanlık
  Pages 94 - 171
  M. Arif Akşit, Nurettin Başaran
 7. Genetik Danışmanlık İşlevi
  Pages 172 - 240
  M. Arif Akşit, Ömür Şaylıgil, Erdal Çam, Nurettin Başaran
 8. Genetik Özellikler, Ölçüm ve Tanımlamalar
  Pages 241 - 271
  M. Arif Akşit, Nurettin Başaran, Mehmet Kuşku, Gülseren Oktay
 9. Anomali / Kongenital Malformasyon / Doğum Defektleri Taramaları
  Pages 272 - 298
  M. Arif Akşit, Nurettin Başaran
 10. Genel Ölçütler
  Pages 299 - 337
  M. Arif Akşit, Aslı Özsoy, Nurettin Başaran
 11. Kız Çocukları Ölçütleri
  Pages 338 - 371
  M. Arif Akşit, Nurettin Başaran
 12. Erkek Çocuk Ölçütleri
  Pages 372 - 406
  M. Arif Akşit, NUrettin Başaran
 13. Açık, Net ve Gören Olmak
  Pages 407 - 438
  M. Arif Akşit, Zeki Ermiş, Erdal Çam
 14. Standart Dışının Önemi
  Pages 439 - 484
  M. Arif Akşit, Tamer Kaya, Gizem Arıcı, Erdal Çam
 15. Şüphenin çözümü olgudadır; Over yerleşimli Anaplastik büyük hücreli lenfoma
  Pages 77 - 82
  Ramazan Bayırlı, M. Arif Akşit