Year 2015, Volume 5, Issue 2, Pages 89 - 106 2015-05-09

ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI

Aslıhan Kocaman-Karoğlu [1]

1389 1593

    In  the  last  years,  because  there  is  a  rapid  technological  development  all  over  the  world;  it  is  recommended   to   use   information   and   communication   technologies   in   the   instructional  environments.  But  the  studies  showed  that  there  are  some  problems  occurred  in  successful  integration  in  the  learning  environments.  One  of  the  pointed  reasons  of  these  problems  was  the  lack  of  practical  knowledge  about  how  to  integrate  these  technologies  into  the  lessons.  The  use  of  digital  storytelling  in  the  various  educational  levels  from  pre-­‐school  to  university  is   useful   in   the   integration   of   multimedia   technologies   in   classroom   environment.   Digital  storytelling  oftenly  used  in  recent  years  in  educational  settings  was  emerged  as  an  approach  by  integrating  multimedia  technologies  with  traditional  storytelling.  In  this  study,  examining  the   international   literature   the   concept   of   digital   storytelling   is   discussed   and   the  investigations   are   presented   about   the   use   in   learning   environments.   Also   to   create  awareness   about   the   issue,   some   example   academic   studies   in   different   levels   are   listed  which   conducted   in   Turkey.   It   is   expected   that   this   study   would   provide   a   better  understanding   about   the   use   of   digital   storytelling   in   educational   environments.   It   is  considered  that  the  study  is  important  due  to  examine  the  concept  of  digital  storytelling  in  details,   in   which   the   technology   integration   is   supported   in   learning   and   teaching  environments.    
Teknolojik gelişimin çok hızlı olduğu şu son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğrenme ortamlarına tüm müfredat genelinde entegre edilmesi önerilmesine rağmen, istenilen düzeyde ve başarıda kullanılamadığını belirten birçok araştırma mevcuttur. Sebeplerine yönelik öne sürülmüş gerekçelerden bir tanesi de derslerle nasıl bütünleştirileceğinin pratikte bilinmemesi gösterilmektedir. Dijital hikâye anlatımının okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar çeşitli öğretim kademelerinde kullanımı, çokluortam teknolojilerinin sınıflara entegrasyonu noktasında fayda sağlamaktadır. Dijital hikâye anlatımı, geleneksel hikâye anlatımının çoklu ortam teknolojileriyle bütünleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir yaklaşım olarak eğitim ortamlarında son dönemde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada uluslararası literatür incelenerek dijital hikâye anlatımı kavramı kuramsal olarak ele alınmış, öğretim ortamlarında kullanımına yönelik incelemeler yapılıp sunulmuş, çeşitlerine değinilmiş ve Türkiye’de kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimin çeşitli kademelerinde yapılmış akademik çalışmalardan örnekler verilmiştir. Çalışma ile dijital hikâye anlatımının öğretim ortamlarında kullanımının, eğitimciler tarafından daha iyi anlaşılmasının sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışma, öğretimde teknoloji entegrasyonunun önemsendiği ve desteklendiği bu dönemde dijital hikâye anlatımı kavramının detaylıca incelenmesi bakımından önemlidir.
 • Barrett, H. (2006). Researching and evaluating digital storytelling as a deep learning tool. C. Caroline, D.A., Willis, R. Carlsen, I. Gibson, K. McFerrin, J. Price ve S. Weber (Ed.), Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2006. Chesapeake, Virginia, AACE, (ss. 647-654).
 • Becker, H. J. (2001, Nisan). How are teachers using computers in instruction. In annual meeting of the American Educational Research Association, Seattle, WA.
 • Bull, G., & Kajder, S. (2004). Digital storytelling in the language arts classroom. Learning & Leading with Technology, 32 (4), 46-49.
 • Butler, J. W. (2007). Teachers' attitudes toward computers after receiving training in low-threshold digital storytelling applications.Yayınlanmamış doktora tezi, Houston Üniversitesi.
 • Çıralı, H. (2012). Dijital hikâye anlatımınıng görsel bellek ve yazma becerisi üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Clarke, R., & Adam, A. (2011). Digital storytelling in Australia: Academic perspectives and reflections. Arts and Humanities in Higher Education, 11 (1-2), 157-176.
 • Coutinho, C. (2010). Storytelling as a Strategy for Integrating Technologies into the Curriculum: An Empirical Study with Post-Graduate Teachers. D. Gibson ve B. Dodge (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010 (s. 3795-3802). Chesapeake, VA: AACE.
 • Demirer, V. (2013). İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Di Blas, N., Garzotto, F., Paolini, P., & Sabiescu, A. (2009). Digital storytelling as a whole-class learning activity: Lessons from a three-years project. Interactive Storytelling içinde (ss. 14-25). Springer Berlin Heidelberg.
 • Digital Storytelling Association (2015). Digital storytelling. 1 Nisan 2015 tarihinde, http://electronicportfolios.com/digistory/ adresinden erişildi.
 • Dogan, B., & Robin, B. R. (2008): Implementation of Digital Storytelling in the Classroom by Teachers Trained in a Digital Storytelling Workshop. In K. McFerrin, R. Weber, R. Carlsen & D. A. Willis (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2008. Chesapeake, VA: AACE, pp. 902-907.
 • Eby, J. (2001). Reflective planning, teaching and evaluation, K-12. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology implementation. Educational Technology Research and Development, 47(4), 47-61.
 • Ertmer, P. A., Conklin, D., Lewandowski, J., Osika, E., Selo, M., & Wignall, E. (2003). Increasing preservice teachers' capacity for technology integration through the use of electronic models. Teacher Education Quarterly, 30(1), 95-112.
 • Frazel, M. (2010): Digital storytelling guide for educators. Washington, DC: International Society for Technology in Education.
 • Göktaş, Y., Yıldırım, Z., & Yıldırım, S. (2008). The keys for ICT integration in k-12 education: Teachers’ perceptions and usage. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 127-139.
 • Gravestock, P., & Jenkins, M. (2009) Digital storytelling and its pedagogical impact, in Mayes, T., Morrison, D., Mellar, H., Bullen, P. & Oliver, M. (eds.) Transforming Higher Education through Technology-enhanced Learning, ss.249-264.
 • Gyabak, K., & Godina, H. (2011). Digital storytelling in Bhutan: A qualitative examination of new media tools used to bridge the digital divide in a rural community school. Computers & Education, 57(4), 2236-2243.
 • Hartley, J. & McWilliam, K. (Eds.) (2009) Story circle: digital storytelling around the world, Chichester: Wiley-Blackwell
 • Heo, M. (2009). Digital storytelling: An empirical study of the impact of digital storytelling on preservice teachers’ self efficacy and dispositions towards educational technology. Educational Multimedia and Hypermedia, 18(4), 405-428.
 • Hung, C. M., Hwang, G. J., & Huang, I. (2012). A project based digital storytelling approach for improving students’ learning motivation, problem solving competence and learning achievement. Educational Technology & Society, 15(4), 368-379.
 • İnceelli, A. (2005). Dijital Hikâye Anlatımının Bileşenleri. Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3).
 • Jakes, D. S., & Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An introduction to digital storytelling. 3 Mayıs 2015 tarihinde http://www.jakesonline.org/dstory_ice.pdf adresinden erişildi.
 • Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi ortamda oluşturulan dijital öyküleme etkinliklerine ilişkin öğretmen adayları ve ilköğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kearney, M. (2011). A learning design for student‐generated digital storytelling. Learning, Media and Technology, 36 (2), 169-188.
 • Kocaman-Karoglu, A. (2014). Personal voices in higher education: A digital storytelling experience for pre-service teachers. Education and Information Technologies, 1-16.
 • Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: experiences as the source of learning and development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Kotluk, N., & Kocakaya, S. (2015). 21. yüzyıl becerilerinin gelişiminde dijital öykülemeler: Ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 354-363.
 • Kurudayıoğlu, M., & Bal, M. (2014). Ana Dili Eğitiminde Dijital Hikâye Anlatımlarının Kullanımı. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 77-99.
 • Lambert, J. (2013). Digital storytelling: Capturing lives, creating community (4th Ed). Routledge.
 • McLellan, H. (2006). Digital storytelling in higher education. Journal of Computing in Higher Education, 19(1), 65-79.
 • Meadows, D. (2003). Digital storytelling: Research-based practice in new media. Visual Communication 2,189.
 • Nguyen, A. T. (2011). Negotiations and challenges in creating a digital story: The experience of graduate students. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Houstan Universitesi.
 • Nilsson, M. 2008. Digital storytelling as a tool in education. In Handbook of research on digital information technologies: Innovations, methods, and ethical issues, ed.
 • T. Hansson, 131-45. Hershey, PA: IGI Global.
 • Norman, A. (2011). Digital storytelling in second language learning: A qualitative study on students’ reflections on potentials for learning. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Norveç Üniversitesi.
 • Ohler, J. 2006. The world of digital storytelling. Educational Leadership 63 (4), 44-7.
 • Oppermann, M. (2008). Digital storytelling and American studies: Critical trajectories from the emotional to the epistemological. Arts and Humanities in Higher Education 7(2), 171-187.
 • Özden, M. Y. (2014, 3 Haziran). Dijital Hikaye Anlatma Yarışması? (DISTCO), 3 Mayıs 2015 tarihinde http://myozden.blogspot.com.tr/2014_06_01_archive.html adresinden erişildi.
 • Robin, B. R. (2006): The Educational Uses of Digital Storytelling. İçinde C. M. Crawford, R. Carlsen, K. McFerrin, J. Price, R. Weber & D. A. Willis (Eds.): Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2006. Chesapeake, VA: AACE, pp. 709-716.
 • Robin, B. R. (2008) Digital storytelling: a powerful technology tool for the 21st Century classroom, Theory into Practice, 47, 220-228.
 • Sadik, A. (2008). Digital storytelling: a meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational Technology Research and Development 56 (4), 487-506.
 • Tendero, A. (2006). Facing versions of the self: The effects of digital storytelling on English education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education 6 (2), 174-94.
 • Verdugo, D. R., & Belmonte, I. A. (2007). Using digital stories to improve listening comprehension with Spanish young learners of English. Language Learning & Technology, 11(1), 87-101.
 • Ware, P. D. (2006). From sharing time to showtime! Valuing diverse venues for storytelling in technology-rich classrooms. Language Arts, 84 (1), 45-54.
 • Yang, Y. C., & Wu, W. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A yearlong experimental study. Computers & Education, 59, 339-352.
 • Yüksel, P. (2011). Using digital storytelling in early childhood education a phenomenological study of teachers’ experiences. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Aslıhan Kocaman-Karoğlu

Dates

Publication Date: May 9, 2015

Bibtex @ { etku84268, journal = {Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama}, issn = {2147-1908}, address = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {89 - 106}, doi = {10.17943/etku.29277}, title = {ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI}, key = {cite}, author = {Kocaman-Karoğlu, Aslıhan} }
APA Kocaman-Karoğlu, A . (2015). ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5 (2), 89-106. DOI: 10.17943/etku.29277
MLA Kocaman-Karoğlu, A . "ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (2015): 89-106 <http://dergipark.org.tr/etku/issue/6277/84268>
Chicago Kocaman-Karoğlu, A . "ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 (2015): 89-106
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI AU - Aslıhan Kocaman-Karoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17943/etku.29277 DO - 10.17943/etku.29277 T2 - Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 106 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-1908- M3 - doi: 10.17943/etku.29277 UR - https://doi.org/10.17943/etku.29277 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Educational Technology Theory and Practice ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI %A Aslıhan Kocaman-Karoğlu %T ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI %D 2015 %J Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama %P 2147-1908- %V 5 %N 2 %R doi: 10.17943/etku.29277 %U 10.17943/etku.29277
ISNAD Kocaman-Karoğlu, Aslıhan . "ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 5 / 2 (May 2015): 89-106. https://doi.org/10.17943/etku.29277
AMA Kocaman-Karoğlu A . ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI. ETTP. 2015; 5(2): 89-106.
Vancouver Kocaman-Karoğlu A . ÖĞRETİM SÜRECİNDE HİKÂYE ANLATMANIN TEKNOLOJİYLE DEĞİŞEN DOĞASI: DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2015; 5(2): 106-89.