Year 2016, Volume 26, Issue 2, Pages 237 - 250 2016-07-30

Analysing The Election Posters of Candidate for Nomination of Representative in Elazığ in The Context of June 7th. 2015 General Election
7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ

Kenan DEMİRCİ [1]

88 447

Modernism has big affects on political communication. There is a big visualization and personalization tendency in political communication. Election posters are very important tools in this new era. Especially promoting the local candidates, campaign posters have an active role in internalization of the campaign statement as well as keeping the leadership statement with their visual and written content.  These mentioned campaign posters used by local candidates deserve more attention in terms of the sites they are places in the city because campaign posters can be placed in many places in the cities thanks to their structure. This situation may enable the posters to be effective on people’s political experiences. In this scope, the campaign posters of local candidates in Elazığ during June 7th, 2015 national elections in Turkey were examined. In the research, answers for two main questions were searched: 1- What is the diversity of the sites and their scopes where the posters are placed in the city? 2 – Does the content of the posters reflect the personalized? This study employing qualitative and quantitative content analysis to answer these questions. In the end an important trend of personalization and the rising of visual culture was made clear in the end the local level.

Politik iletişim modernizmin getirdiği ciddi bir dönüşümün etkisi altındadır. Bu dönüşümün politik iletişimdeki etkilerinin gözlenebildiği iki alan görsel kültürün yükselişi ve kişiselleşmedir. Politik iletişimin geldiği bu yeni ortamda seçim afişleri de önemli bir role sahiptir. Özellikle yerel adayların kullandığı seçim afişleri hem görsel hem yazılı içerikleriyle bu anlamda önemli özelliklere sahiptir. Bu afişlerin şehirde sergilendiği mekânların çeşitliliği bu nedenle oldukça önemlidir. Çünkü böylelikle bu afişler yurttaşların günlük hayat deneyimi içerisinde önemli bir role sahip olmaktadır. Ayrıca bu afişlerin içerikleri politikadaki kişiselleşme eğilimini de destekleyebilmektedir. Bu kapsamda bu çalışmada 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, Elazığ’daki milletvekilleri aday adaylarının seçim afişleri nicel ve nitel içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında iki temel soruya cevap aranmıştır: 1- Posterler şehirde mekânsal olarak nasıl dağıtılmıştır? 2- Posterlerin içerikleri kişiselleşme eğilimlerini yansıtmakta mıdır? Sonuçta yerel düzeyde hem görsel kültürün hakim olmaya başlaması hem de bir kişiselleşme eğiliminden bahsedilebileceği ortaya konulmuştur.

 • Bennett, W. Lance (2012), “The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation”, The Annals of the American Academy, 644: 20-38.
 • Bennett, W. Lance ve Jarol B. Manheim (2004), “The Big Spin: Strategic Communication and the Transformation of Pluralist Democracy”, içinde Mediated Politics Communication in the Future of Democracy, W. Lance Bennett ve Robert M.Entman (der.), Cambridge: Cambridge University Press, s. 279-298.
 • Bennett, W. Lance ve Segerberg, Alexandra (2012), “The Logic of Connective Action”, Information, Communication and Society, 15(5): 739-768.
 • Bulck, Jan Van den (1993), “Estimating the Success of Political Communication Strategies: The Case of Political Poster Impact in a Belgian Election”, European Journal of Communication, 8: 471-489.
 • Champagne, Patrick (1995), “Kamuoyu Yoklamaları, Oy Kullanma ve Demokrasi.” içinde Kamouyu Kimin Oyu?. Hülya tufan (der.) , İstanbul: Kesit, s.142-176
 • Edelman, Murray (1985), The Symbolic Uses of Politics, USA: Illini Books
 • Edelman, Murray (1998), Constructing The Political Spectacle, Chicago: Chicago Press. election?”, Parliamentary Affairs, 63 (4): 802-817
 • Enli, Gunn Sara ve Skogerbo, Eli (2013), “Personalized Campaigns in Party- Centred Politics”, Information, Communication and Society, 16 (5): 757-774.
 • Fourie, Lynnette M. (2008), “South African Election Posters: Reflecting the Maturing of a Democracy?”, Communicatio: South African journal for Communication Theory and Research, 34(2): 222-237.
 • Gurevitch, Michael ve Kavoori, Anandom P. (1992), “Television Spectacles as Politics.” Communication Monographs, 59: 415-420.
 • Habermas, Jurgen (2004), İdeloji Olarak Teknik ve Bilim, Mustafa Tüzel (çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • İlaslan, Süleyman (2014) “Türkiye'de Televizyon Yayıncılığının Kuruluşu Üzerine Temel Tartışmalar: Kalkınma, Eğitim ve Milli Güvenlik”, SBF Dergisi, 69 (3): 481-510
 • İlaslan, Süleyman (2016), “Popüler Tarih Dizileri Bağlamında Televizyonda Tarih İnşası ve Politik Tartışmalar”, Kültür ve İletişim, 37: 3-21.
 • Kaase, Max (1994), “Is There Personalization in Politics? Candidates and Voting Behaviour in Germany.” International Political Science Review, 15 (3): 211- 230.
 • Langer, Ana Ines (2007), “A Historical Explanation of the Personalization of Politics in the Print Media: The British Prime Ministers (1945- 1999)”, Parliamentary Affairs, 60 (3): 371-387.
 • Lewis, Jonathan ve Masshardt, Brian J. (2002), “Election Posters in Japan”, Japan Forum, 14 (3): 373-404.
 • Mancini, Paola ve Swanson, David L. (1996), “Politics, Media and Modern Democracy: Introduction.” içinde Politics, Media and Modern Democracy. David L. Swanson ve Paolo Mancini (der), Westprot, CT: Praeger, s.1-26.
 • Mazzoleni, Gianpietro ve Schulz, Winfried (1999), "Mediatization' Of Politics: A Challenge For Democracy?", Political Communication, 16 (3): 247-261.
 • Meyer, Thomas(2002), Medya Demokrasisi, Ahmet Fethi (çev.), Ankara: Phoenix.
 • Nimmo, Dan ve James, E. Combs (1983), Mediated Political Realities, Newyork: Longman Inc.
 • Rawnsley, Gary D. (2005), Political Communication and Democracy, New York: Palgrave Macmillan
 • Vliegenthart, Rens (2012), “The Professionalization of Political Communication? A Longitudinal Analysis of Dutch Election Campaign Posters”, American Behavioral Sciencist, 56 (2): 135-150.
 • Wrind, D ve Ward, S (2010), “The Media and The 2010 Campaign: The Television Election?”, Parliamentary Affairs, C.63, S.4, s. 802-817
Subjects Social
Journal Section Issue
Authors

Author: Kenan DEMİRCİ

Dates

Publication Date: July 30, 2016

Bibtex @research article { firatsbed346928, journal = {Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9702}, eissn = {2149-3243}, address = {Fırat Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {26}, pages = {237 - 250}, doi = {10.18069/firatsbed.346928}, title = {7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {DEMİRCİ, Kenan} }
APA DEMİRCİ, K . (2016). 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26 (2), 237-250. DOI: 10.18069/firatsbed.346928
MLA DEMİRCİ, K . "7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016): 237-250 <http://dergipark.org.tr/firatsbed/issue/31635/346928>
Chicago DEMİRCİ, K . "7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 (2016): 237-250
RIS TY - JOUR T1 - 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ AU - Kenan DEMİRCİ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18069/firatsbed.346928 DO - 10.18069/firatsbed.346928 T2 - Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 250 VL - 26 IS - 2 SN - 1300-9702-2149-3243 M3 - doi: 10.18069/firatsbed.346928 UR - https://doi.org/10.18069/firatsbed.346928 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ %A Kenan DEMİRCİ %T 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ %D 2016 %J Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9702-2149-3243 %V 26 %N 2 %R doi: 10.18069/firatsbed.346928 %U 10.18069/firatsbed.346928
ISNAD DEMİRCİ, Kenan . "7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 26 / 2 (July 2016): 237-250. https://doi.org/10.18069/firatsbed.346928
AMA DEMİRCİ K . 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 237-250.
Vancouver DEMİRCİ K . 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA ELAZIĞ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARININ SEÇİM AFİŞLERİNİN ANALİZİ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 26(2): 250-237.