Year 2012, Volume 1, Issue 10, Pages 351 - 397 2012-03-01

Places to Visit on the Belief Sun and Epic Köroğlu
GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI

Akt. Tolga ARSLAN [1]

132 697

Nur’un İslamlaşma sürecinin ağır geçtiğini, burada inançlar ve dinler savaşı yaşandığını gösterir. Bu mücadelenin neticesinde İslam galip gelmiş, Nurota ve civarındaki bazı “yatırlar” da yavaş yavaş İslami ziyaretgâhlara dönüşmüştür. Lakin Nurota ve bunun gibi birçok yatırla ilişkili eski inançların izleri, parça parça da olsa türlü rivayet, efsane, gelenek ve merasimler vasıtasıyla günümüze kadar gelmiştir. Bunlar bir araya getirilip mahiyetleri bakımından derinlemesine incelenirse, Nur ve onunla ilişkili diğer yatırlar silsilesinin İslam’a kadar olan inançlarla ilişkisi ve durumu ile
  • Ishankulov Cabbar, Türkistanlı Dört Eyliya ve Ecdatlar Kültü / Uluslarası Eren va Evliyalar Kongresi, Ankara, 1998. Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий, Бухоро тарихи. – Тошкент: Камалак, 1991.
  • Қодиров Р. Нурга йўғрилган шаҳар. «Мактабгача тарбия» журнали, 1993, №3-4.
  • Маҳмудов Қ., Искиф ва сақлар туркий аждодларимиз. “Фан ва турмуш” журнали. 1994, №2.
  • Машкова В. Г. Некоторые общие элементы в родоплеменной составе узбеков, каракалпаков и туркмен / Труды института истории и археологии. Материалы по археологии и этнографии Узбекимтана. Т.II – Ташкент, 1950.
  • Мифы народов мира. – М., 1991. Т.1.
  • Олим яхлитлигининг бадиий тимсоли. «Соғлом авлод учун» журнали, 1997. №9-10.
  • Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. Москва, 1996.
  • Тенешев Э. Р. Строй саларского языка. М., 1976.
  • Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Беш жилдлик. – Тошкент: Миллий энйиклопедия, 2007. 3-жилд.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Akt. Tolga ARSLAN

Dates

Publication Date: March 1, 2012

Bibtex @ { gaziturkiyat90372, journal = {Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {1307-914X}, eissn = {}, address = {Gazi University}, year = {2012}, volume = {1}, pages = {351 - 397}, doi = {}, title = {GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Akt. Tolga} }
APA ARSLAN, A . (2012). GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (10), 351-397. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6723/90372
MLA ARSLAN, A . "GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2012): 351-397 <http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6723/90372>
Chicago ARSLAN, A . "GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2012): 351-397
RIS TY - JOUR T1 - GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI AU - Akt. Tolga ARSLAN Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 351 EP - 397 VL - 1 IS - 10 SN - 1307-914X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI %A Akt. Tolga ARSLAN %T GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI %D 2012 %J Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 1307-914X- %V 1 %N 10 %R %U
ISNAD ARSLAN, Akt. Tolga . "GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 / 10 (March 2012): 351-397.
AMA ARSLAN A . GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2012; 1(10): 351-397.
Vancouver ARSLAN A . GÜNEŞ İNANCINA BAĞLI ZİYARET YERLERİ VE KÖROĞLU DESTANI. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2012; 1(10): 397-351.