Year 2014, Volume 1, Issue 15, Pages 13 - 32 2014-09-01

An Analysis on the First Split of Xiongnu
Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme

Konuralp ERCİLASUN [1]

327 1000

The first split of Xiongnu in BC 54 is an important event not only in the Turkic and Chinese histories but also it is an important turning point for the global history. The late successors of Motun could not reach an understanding and their split resulted in a great catastrophe. The reasons of the split are discussed in the article. After the split, one portion of the Xiongnu migrated to the South and became dependent on the Han dynasty of China. In addition, the characteristic of this dependency is analysed in the article. Moreover, the disengagement and the beginning of the second period of the Xiongnu rule are studied. Finally, a discussion is made on the Chinese chronicles of the related period
Hunların M.Ö. 54’te gerçekleşen birinci bölünmesi gerek Türk ve Çin tarihleri gerekse dünya tarihi için önem arz eder. Türk tarihi açısından bir büyük hâkimiyetin mirasçıları bölünmüş ve güç kaybedilmiştir. Makalede öncelikle bölünmenin sebepleri üzerinde durulmuştur. Bölünmenin gerçekleşmesinden sonra Huhanye güneye gidip Çin’e bağlılık bildirmiştir. Makalede ikinci olarak Güney Hunları olarak adlandırılan bu grubun Çin ile olan bağlılık ilişkilerinin unsurları ele alınmıştır. Bu unsurların bir vassallık statüsünü gösterdiği makalede savunulmaktadır. Diğer yandan vassallıktan kurtuluşun ne zaman gerçekleştiği bugüne kadar net olarak ortaya konmamıştır. Makalede bu konu tartışılarak Hunların ikinci hükümranlık döneminin başlangıcı tayin edilmiştir. Son olarak da Hunların ikinci hükümranlık döneminin başlangıcı ile ilgili Çin kaynakları değerlendirilmiştir
  • BAYKUZU, Tilla Deniz (2012), Asya Hun İmparatorluğu, Konya: Kömen Yayınları.
  • GÖMEÇ, Saadettin (2012), Türk-Hun Tarihi, Ankara: Berikan Yayınevi.
  • GUMİLYEV, L.N. (2002), Hunlar, çev. Ahsen Batur, İstanbul: Selenge Yayınları.
  • HHŞ: FAN YE, Hou Han Şu (Sonraki Han Kitabı), Pekin: Zhonghua Shuju Baskısı.
  • HŞ: BAN GU, Han Şu (Han Kitabı), Pekin: Zhonghua Shuju Baskısı.
  • KAFESOĞLU, İbrahim (2001), Türk Millî Kültürü, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
  • MCGOVERN, William Montgomery (1939), The Early Empires of Central Asia, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
  • ONAT, Ayşe (1972), Güney Hunları, A.Ü. D.T.C.F. Genel Türk Tarihi Kürsüsü Doktora Tezi.
  • ONAT, Ayşe (1987), “Hunların Doğuda Siyasal Üstünlük Dönemi (M.S. 25-46)”, Ankara Üniversi- tesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 31/1-2, s. 383-395.
  • ONAT, Ayşe (2012), Çin Kaynaklarında Türkler: Han Hanedanı Tarihinde Batı Bölgeleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Konuralp ERCİLASUN

Bibtex @ { gaziturkiyat90459, journal = {Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {1307-914X}, eissn = {}, address = {Gazi University}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {13 - 32}, doi = {}, title = {Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {ERCİLASUN, Konuralp} }
APA ERCİLASUN, K . (2014). Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1 (15), 13-32. Retrieved from http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6728/90459
MLA ERCİLASUN, K . "Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2014): 13-32 <http://dergipark.org.tr/gaziturkiyat/issue/6728/90459>
Chicago ERCİLASUN, K . "Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2014): 13-32
RIS TY - JOUR T1 - Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme AU - Konuralp ERCİLASUN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 32 VL - 1 IS - 15 SN - 1307-914X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme %A Konuralp ERCİLASUN %T Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme %D 2014 %J Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 1307-914X- %V 1 %N 15 %R %U
ISNAD ERCİLASUN, Konuralp . "Hunların Birinci Bölünüş Devresi Üzerine Bir İnceleme". Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 / 15 (September 2014): 13-32.