Year 2018, Volume 43, Issue 5, Pages 787 - 799 2018-10-01

TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF THERMOSONICATION ON THE BIOACTIVE COMPONENTS AND ANTIOXIDANT CAPACITY OF PUMPKIN JUICE

Hande Demir [1] , Ayşe Kılınç [2]

147 291

Bu çalışmada; son yıllarda, beslenme ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle birçok araştırmacının dikkatini çekmeyi başaran bal kabağından (Cucurbita moschata Butternut) elde edilen bal kabağı suyuna termosonikasyon uygulaması üzerine çalışılmıştır. Bu amaçla; termosonikasyon (40, 50, 60 °C, 30 dak, 37 kHz) uygulanan bal kabağı suyu örneklerinin toplam fenolik madde konsantrasyonu, toplam flavonoid madde miktarı, toplam karotenoid miktarı ve antioksidan kapasite değerleri ultrasonikasyon (23 °C, 30 dak, 37 kHz) ve geleneksel ısıl işlem (40, 50, 60, 70, 80 °C, 15 dak) uygulamaları ile karşılaştırılmış olup, sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Meyve ve sebze sularının tüketici sağlığı açısından önem taşıyan özelliklerinin başında sahip olduğu biyoaktif bileşenler ve antioksidan kapasitesi gelir. Yapılan çalışmanın, yeni bir ürün olan bal kabağı suyunun, tüketici sağlığına en uygun şekilde üretilebilmesi için, üreticilere pastörizasyon yöntem ve parametreleri konusunda fikir verdiği düşünülmektedir.

In this study, thermosonication treatment on the pumpkin juice obtained from pumpkin (Cucurbita moschata Butternut) which has recently gained the attention of researchers due to its positive effects on health and nutrition was studied. For this purpose, total phenolics, total flavonoids and total carotenoids content and antioxidant capacity values of thermosonicated (40, 50, 60 °C, 30 min, 37 kHz) pumpkin juice samples were compared to the ultrasonicated (23 °C, 30 min, 37 kHz) and conventional heat-treated (40, 50, 60, 70, 80 °C, 15 min) ones via the statistical analysis. Bioactive components and antioxidant capacity of fruit or vegetable juices are the major properties serving the health of consumers. This study is believed to give idea to the manufacturers on the pasteurization methods and parameters that helps production of pumpkin juice proper for consumer’s health.

 • Aadil, R.M., Zeng, X., Han, Z., Sun, D. (2013). Effects of ultrasound treatments on quality of grapefruit juice. Food Chemistry, 141: 3201–3206.
 • Abid, M., Jabbar, S., Hu, B., Hashim, M.M., Wu, T., Lei, S., Khan, M.A., Zeng, X. (2014). Thermosonication as a potential quality enhancement technique of apple juice. Ultrasonics Sonochemistry, 21: 984–990.
 • Adiamo, O.Q., Ghafoor, K., Al-Juhaimi, F., Babiker, E.E., Ahmed, M.I.A. (2018). Thermosonication process for optimal functional properties in carrot juice containing orange peel and pulp extracts. Food Chemistry, 245: 79–88.
 • Anaya-Esparza, L.M., Velázquez-Estrada, R.M., Roig, A.X., García-Galindo, H.S., Sayago-Ayerdi, S., Montalvo-González, E. (2017). Thermosonication: An alternative processing for fruit and vegetable juices. Trends in Food Science & Technology, 61: 26-37.
 • Ashokkumar, M., Sunartio, D., Kentish, S., Mawson, R., Simons, L., Vilkhu, K., Versteeg, C. (2008). Modification of food ingredients by ultrasound to improve functionality: A preliminary study on a model system. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 9: 155-160.
 • Aydın, E. (2014). Balkabağı (Cucurbita moschata) Unu Katkısının Bisküvinin Antioksidan Aktivite ve Besinsel Kalitesine Etkileri, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Bursa, 151 s.
 • Bhat, R., Kamaruddin, N.S.B.C., Min-Tze, L., Karim, A.A. (2011). Sonication improves kasturi lime (Citrus microcarpa) juice quality. Ultrasonics Sonochemistry, 18: 1295–1300.
 • Cao, X., Cai, C., Wang, Y., Zheng, X. (2018). The inactivation kinetics of polyphenol oxidase and peroxidase in bayberry juice during thermal and ultrasound treatments. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 45: 169-178.
 • Carvalho, J.L.V., Smiderle, L.A.S.M., Carvalho, J.L.V., Cardoso, F.S.N., Koblitz, M.G.B. (2014). Assessment of carotenoids in pumpkins after different home cooking conditions. Food Science and Technology, 34: 365-370.
 • Chen, Q., Bi, J., Wu, X., Yi, J., Zhou, L., Zhou, Y. (2015). Drying kinetics and quality attributes of jujube (Zizyphus jujuba Miller) slices dried by hot-air and short- and medium-wave infrared radiation. LWT - Food Science and Technology, 64: 759-766.
 • Costa, M.G.M., Fonteles, T.V., de Jesus, A.L.T., Almeida, F.D.L., de Miranda, M.R.A., Fernandes, F.A.N., Rodrigues, S. (2013). High-Intensity ultrasound processing of pineapple juice. Food and Bioprocess Technology, 6(4): 997–1006.
 • Cruz-Cansino, N.S., Esther Ramírez-Moreno, E., León-Rivera, J.E., Delgado-Olivares, L., Alanís García, E., Ariza-Ortega, J.A., Manríquez-Torres, J.J., Jaramillo-Bustos, D.P. (2015). Shelf life, physicochemical, microbiological and antioxidant properties of purple cactus pear (Opuntia ficus indica) juice after thermoultrasound treatment. Ultrasonics Sonochemistry, 27: 277–286.
 • Çağdaş, E., Kumcuoğlu, S., Tavman, Ş. (2011). Deve dikeni tohumlarında (Silybum marianum L.) bulunan silimarin bileşenlerinin ultrason destekli ekstraksiyonu. GIDA, 36(6): 327–333.
 • Çilli, M., Arıtan, S. (2010). Temel bileşenler analizi yardımı ile elde edilen daha az sayıda değişkenkullanılarak farklı hızlarda insan koşusunun fourier tabanlı modelinin oluşturulması. Spor Bilimleri Dergisi, 21: 1-12.
 • Darrudi, R., Nazeri, V., Soltani, F., Shakrpour, M., Ereolano, M.R. (2018) Evaluation of combining ability in Cucurbita pepo L. and Cucurbita moschata Duschesene accessions for fruit and seed quantitative traits. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, 9: 70-77.
 • Demirdöven, A. ve Baysal, T. (2009). The use of ultrasound and combined technologies in food preservation. Food Reviews International, 25: 1–11.
 • Dinçer, C. (2014). Ultrases pastörizasyon ve membran konsantrasyon yöntemlerinin karadut (Morus nigra L) suyu konsantresi üretiminde uygulanabilirliğinin araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Tezi, Antalya, 187 s.
 • Dinçer, C. ve Topuz, A. (2018). Meyve Suyu İşlemede Ultrases Kullanımı. GIDA, 43:569-581.
 • Dini, I., Tenore, G.C., Dini, A. (2013). Effect of industrial and domestic processing on antioxidant properties. LWT- Food Science and Technology, 53: 382-385.
 • Ercan, S. Ş. ve Soysal, Ç. (2011). Use of ultrasound on foods. GIDA, 36: 225–231.
 • FAOSTAT, (2018). “Kabak üretimi ilk 10 ülke sıralaması (2006-2016)” http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC/visualize (Erişim tarihi: 08.06.2018).
 • Garcia- Parra, J., Gonzalez-Cebrino, F., Delgado- Adamez, J., Cava, R., Martin- Belloso, O., Elez-Martinez, P., Ramirez, R. (2018). Application of innovative technologies, moderate-intensity pulsed electric fields and high-pressure thermal treatment, to preserve and/or improve the bioactive compounds content of pumpkin. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 45: 533-61.
 • Gülçin, İ., Huyut, Z., Elmastaş, M., Aboul-Enein, H.Y. (2010). Radical scavenging and antioxidant activity of tannic acid. Arabian Journal of Chemistry, 3: 43–53.
 • Jabbar, S., Abid, Hu, B., Hashim, M. M., Lei, S., Wu, T., Zeng, X. (2015). Exploring the potential of thermosonication in carrot juice processing. Journal of Food Science and Technology, 52: 7002-7013.
 • Karaca, E. (2011). Nar suyu konsantresi üretiminde uygulanan bazı işlemlerin fenolik bileşenler üzerine etkisi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana, 144 s.
 • Khandpur, P. ve Gogate P.R. (2016). Evaluation of ultrasound-based sterilization approaches in terms of shelflife and quality parameters of fruit and vegetable juices. Ultrasonics Sonochemistry, 29: 337-353.
 • Knockaert, G., Roeck, A.D., Lemmens, L., Buggenhout, S.V., Hendrickx, M., Loey, A.V. (2011). Effect of thermal and high pressure processes on structural and health- related properties of carrots (Daucus carota). Food Chemistry, 125: 903-912.
 • Martini, S. (2013). Sonocrystallization of Fats, SpringerBriefs in Food, Health, and Nutrition, 2013.
 • Noelia, J.-V., Roberto, M.-J.M., Jesús, de Z.-M.J., Alberto, G.-I.J. (2011). Physicochemical, technological properties, and health-benefits of Cucurbita moschata Duchense vs. Cehualca: A Review. Food Research International, 44: 2587–2593.
 • Okan, O.T., Varlıbaş, H., Öz, M., Deniz, İ. (2013). Antioksidan analiz yöntemleri ve doğu Karadeniz bölgesinde antioksidan kaynağı olarak kullanılabilecek odun dışı bazı bitkisel ürünler. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(1): 48-59.
 • Piyasena, P., Mohreb, E., McKellar, R.C. (2003). Inactivation of microbes using ultrasound: a review. International Journal of Food Microbiology, 87: 207-216.
 • Pokhrel, P.R., Bermúdez-Aguirre, D., Martínez-Flores, H.E., Garnica-Romo, M.G., Sablani, S., Tang, J., Barbosa-Cánovas, G. V. (2017). Combined effect of ultrasound and mild temperatures on the inactivation of E. coli in fresh carrot juice and changes on its physicochemical characteristics. Journal of Food Science, 82(10): 2343–2350.
 • Qiao, L., Sun, Y., Chen, R., Fu, Y., Zhang, W., Li, X., Chen, J., Shen, Y., Ye, X. (2014). Sonochemical effects on 14 flavonoids common in citrus: relation to stability. Plos one, 9(2): e87766.
 • Sun, H., Wu, S., Zhang, G., Jiao, C., Guo, S., Ren, Y., Zhang, J., Zhang, H., Gong, G., Jia, Z., Zhang, F., Tian, J., Lucas, W.,J., Doyle, J.J., Li, H., Fei, Z., Xu, Y. (2007). Karyotype stability and unbiased fractionation in the paleo-allotetraploid Cucurbita genomes, Molecular Plant, 10: 1293–1306.
 • Taştan, Ö. (2014). Berrak meyve suyu üretiminde durultma ajanı olarak kitosan kullanımının meyve suyu ve konsantresinin kalite özelliklerinin etkilerinin belirlenmesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 169 s.
 • Tavman, Ş., Kumcuoğlu, S., Akkaya, Z. (2009). Ultrasound-assisted extraction of antioxidant materials from by-products of plant food processing. GIDA, 34: 175–182.
 • Tchabo, W., Ma, Y., Kwaw, E., Zhang, H., Li, X., & Afoakwah, N.A. (2017). Effects of ultrasound, high pressure, and manosonication processes on phenolic profile and antioxidant properties of a sulfur dioxide-free mulberry (Morus nigra) wine. Food and Bioprocess Technology, 10(7): 1210–1223.
 • Thaipong, K., Boonprakob, U., Crosby, K., Cisneros-Zevallos, L., Byrne, D.H. (2006). Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. Journal of Food Composition and Analysis, 19: 669-675.
 • Tiwari, B.K., Donnella, C.P., Cullen, P.J. (2009). Effect of non-thermal processing technologies on the anthocyanin content of fruit juices. Trends in Food Science & Technology, 20: 137-145.
 • Tomadoni, B., Cassani, L., Viacava, G., Moreira, M.D.R., Ponce, A. (2017). Effect of ultrasound and storage time on quality attributes of strawberry juice. Journal of Food Process Engineering, 40: e12533.
 • Tzulker, R., Glazer, I., Bar-Ilan, I., Holland, D., Aviram, M., Amir, R. (2007). Antioxidant activity, polyphenol content, and related compounds in different fruit juices and homogenates prepared from 29 different pomegranate accessions. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55: 9559–9570.
 • Wern, K.H., Haron, H., Keng, C.B. (2016). Comparison of total phenolic contents (TPC) and antioxidant activities of fresh fruit juices, commercial 100% fruit juices and fruit drinks. Sains Malaysiana, 45(9): 1319-1327.
 • Zafra-Rojas, Q.Y., Cruz-Cansino, N., Ramírez-Moreno, E., Delgado-Olivares, L., Villanueva-Sánchez, J., Alanís-García, E. (2013). Effects of ultrasound treatment in purple cactus pear (Opuntia ficus-indica) juice. Ultrasonics Sonochemistry, 20: 1283–1288.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 4050-6030-3723-3037
Author: Hande Demir (Primary Author)
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Ayşe Kılınç
Institution: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 1, 2018

Bibtex @research article { gida443678, journal = {GIDA}, issn = {1300-3070}, eissn = {1309-6273}, address = {Gıda Teknolojisi Derneği}, year = {2018}, volume = {43}, pages = {787 - 799}, doi = {10.15237/gida.GD18070}, title = {TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Demir, Hande and Kılınç, Ayşe} }
APA Demir, H , Kılınç, A . (2018). TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. GIDA, 43 (5), 787-799. DOI: 10.15237/gida.GD18070
MLA Demir, H , Kılınç, A . "TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ". GIDA 43 (2018): 787-799 <http://dergipark.org.tr/gida/issue/39146/443678>
Chicago Demir, H , Kılınç, A . "TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ". GIDA 43 (2018): 787-799
RIS TY - JOUR T1 - TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ AU - Hande Demir , Ayşe Kılınç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15237/gida.GD18070 DO - 10.15237/gida.GD18070 T2 - GIDA JF - Journal JO - JOR SP - 787 EP - 799 VL - 43 IS - 5 SN - 1300-3070-1309-6273 M3 - doi: 10.15237/gida.GD18070 UR - https://doi.org/10.15237/gida.GD18070 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 THE JOURNAL OF FOOD TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ %A Hande Demir , Ayşe Kılınç %T TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ %D 2018 %J GIDA %P 1300-3070-1309-6273 %V 43 %N 5 %R doi: 10.15237/gida.GD18070 %U 10.15237/gida.GD18070
ISNAD Demir, Hande , Kılınç, Ayşe . "TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ". GIDA 43 / 5 (October 2018): 787-799. https://doi.org/10.15237/gida.GD18070
AMA Demir H , Kılınç A . TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. GIDA. 2018; 43(5): 787-799.
Vancouver Demir H , Kılınç A . TERMOSONİKASYON UYGULAMASININ BAL KABAĞI SUYUNUN BİYOAKTİF BİLEŞEN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ. GIDA. 2018; 43(5): 799-787.