3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Sevilay Akkuş [1] , Yasemin Yılmazer [2] , Alev Şahinöz [3] , İclal Sucaklı [4]

1442 1890

Amaç: 3-60 ay arası olan çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Genel Pediatri Polikliniği’ne Aralık 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında başvuran, yaşları 3-60 ay arasında olan 155 çocuğun ebeveyni dahil edilmiştir. Ebeveynlerle anket formu doldurulmuştur.

Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların %45,8’ini 3-24 ay, %52,2’sini 25-60 ay grubu oluşturmaktadır. Çocukların %52,2’si günde 2 saate kadar, %47,7’sinin 2 saat ve üzeri TV izlediği saptandı. Hiç televizyon izlememesi gereken iki yaş altı çocuklardan; 3-24 ay arası çocukların günlük ortalama 1.05 saat, 25-60 ay arası çocukların ise ortalama 2,9 saat televizyon izlediği tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışmada 2 yaş altı çocuklar dâhil TV izleme süreleri çok yüksek bulunmuştur. Bu nedenle aileler, çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları konusunda bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon,  çocuk, okul öncesi
Amaç: 3-60 ay arası olan çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi.Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Genel Pediatri Polikliniği’ne Aralık 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında başvuran, yaşları 3-60 ay arasında olan 155 çocuğun ebeveyni dahil edilmiştir. Ebeveynlerle anket formu doldurulmuştur.Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların %45,8’ini 3-24 ay, %52,2’sini 25-60 ay grubu oluşturmaktadır. Çocukların %52,2’si günde 2 saate kadar, %47,7’sinin 2 saat ve üzeri TV izlediği saptandı. Hiç televizyon izlememesi gereken iki yaş altı çocuklardan; 3-24 ay arası çocukların günlük ortalama 1.05 saat, 25-60 ay arası çocukların ise ortalama 2,9 saat televizyon izlediği tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmada 2 yaş altı çocuklar dâhil TV izleme süreleri çok yüksek bulunmuştur. Bu nedenle aileler, çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları konusunda bilgilendirilmelidir
Televizyon, çocuk, okul öncesi
 • Amerıcan Academy of Pediatrics. Children, adolescents, and television, Pediatrics 2001; 107 (2):423–426. Arı, A. (2008). Eğitim psikolojisi (4. Baskı). Nobel Yayınları.
 • Arslan, A. (2004). Bir sosyolojik olgu olarak televizyon. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Büyükbaykal, G. (2007). Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Dergisi, (28), 31-44.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Can, A. (1995). Okul öncesi çocuklara yönelik televizyon programları içinde çizgi filmlerin çocukların gelişimine ve iletişimine yönelik etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 042067)
 • Can, E., Meral, C., Süleymanoğlu, S., Aydınöz, S., Karademir, F., Özkaya, H., Göçmen, İ. (2008). Bir eğitim hastanesine başvuran çocuklarda televizyon izleme sıklığının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi; 8(1):21-
 • -
 • Cesur, S., Paker, O. (2008). Televizyon ve çocuk: çocukların TV programlarına ilişkin tercihleri. Elektronik
 • Sosyal Bilimler Dergisi; 6(19):106-125.
 • Dennison, B.A., Erb, T.A., Jenkins, P.L. (2002). Television Viewing and Television in Bedroom Associated with
 • Overweight Risk Among Low-İncome Preschool Children. Pediatrics; 109(6):1028-1034
 • Dennison, B.A., Russo, T.J., Burdick, P.A., Jenkins, P.L. (2004). An intervention to reduce television viewing by preschool children. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine; 158(2): 170-178.
 • Ertürk, Y.D., Gü,l A.A. (2006). Çocuğunuzu televizyona teslim etmeyin. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mangır, M., İnal, S. (1994). Televizyonun okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerindeki etkileri. 10. Ya-Pa Okul
 • Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri; 39-48
 • Mertens, D. (1998). Research methods in education and psycohology. New York: SAGE Pub.
 • Özakar, S., Koçak, C. (2012). Kitle iletişim araçlarından televizyonun 3-6 yaş grubundaki çocukların davranışları üzerine etkisi. Yeni Symposium; 50(1):31-39
 • Öztürk, C., Karayağız, G. (2007). Okulöncesi dönemdeki çocukların televizyon izleme durumları ve bunu etkileyen incelemesi. Milli Eğitim Dergisi; 175, 116-128.
 • Samaniego, C.M., Pascal, A.C. (2007). The teaching and learning of values through television. Review of
 • Education, 53, 5-21. doi: 10.1007/s11159-006-9028-6
 • Yalçın, S.S., Tuğrul, B., Naçar, N., Tuncer, M. ve Yurdakök, K. (2002). Faktors that Affect Television Vieving
 • Time in Preschool and Primary Schoolchildren. Pediatric International, 44, 622-627.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Primary Language en
Journal Section Oral Presentation
Authors

Author: Sevilay Akkuş

Author: Yasemin Yılmazer

Author: Alev Şahinöz

Author: İclal Sucaklı

Dates

Publication Date: June 24, 2015

Bibtex @ { husbfd103899, journal = {Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2528-9918}, address = {Hacettepe University}, year = {2015}, volume = {}, pages = { - }, doi = {}, title = {3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Akkuş, Sevilay and Yılmazer, Yasemin and Şahinöz, Alev and Sucaklı, İclal} }
APA Akkuş, S , Yılmazer, Y , Şahinöz, A , Sucaklı, İ . (2015). 3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103899
MLA Akkuş, S , Yılmazer, Y , Şahinöz, A , Sucaklı, İ . "3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015): <http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103899>
Chicago Akkuş, S , Yılmazer, Y , Şahinöz, A , Sucaklı, İ . "3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015):
RIS TY - JOUR T1 - 3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi AU - Sevilay Akkuş , Yasemin Yılmazer , Alev Şahinöz , İclal Sucaklı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - IS - SN - -2528-9918 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi %A Sevilay Akkuş , Yasemin Yılmazer , Alev Şahinöz , İclal Sucaklı %T 3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi %D 2015 %J Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal %P -2528-9918 %V %N %R %U
ISNAD Akkuş, Sevilay , Yılmazer, Yasemin , Şahinöz, Alev , Sucaklı, İclal . "3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal / (June 2015): -.
AMA Akkuş S , Yılmazer Y , Şahinöz A , Sucaklı İ . 3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi. HUSBFD. 2015; -.
Vancouver Akkuş S , Yılmazer Y , Şahinöz A , Sucaklı İ . 3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2015; -.