PDF BibTex RIS Kaynak Göster

3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Yıl 2015, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı, - , 24.06.2015

Öz

Amaç: 3-60 ay arası olan çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi.

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Genel Pediatri Polikliniği’ne Aralık 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında başvuran, yaşları 3-60 ay arasında olan 155 çocuğun ebeveyni dahil edilmiştir. Ebeveynlerle anket formu doldurulmuştur.

Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların %45,8’ini 3-24 ay, %52,2’sini 25-60 ay grubu oluşturmaktadır. Çocukların %52,2’si günde 2 saate kadar, %47,7’sinin 2 saat ve üzeri TV izlediği saptandı. Hiç televizyon izlememesi gereken iki yaş altı çocuklardan; 3-24 ay arası çocukların günlük ortalama 1.05 saat, 25-60 ay arası çocukların ise ortalama 2,9 saat televizyon izlediği tespit edilmiştir.

Sonuç: Çalışmada 2 yaş altı çocuklar dâhil TV izleme süreleri çok yüksek bulunmuştur. Bu nedenle aileler, çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları konusunda bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Televizyon,  çocuk, okul öncesi

Kaynakça

 • Amerıcan Academy of Pediatrics. Children, adolescents, and television, Pediatrics 2001; 107 (2):423–426. Arı, A. (2008). Eğitim psikolojisi (4. Baskı). Nobel Yayınları.
 • Arslan, A. (2004). Bir sosyolojik olgu olarak televizyon. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Büyükbaykal, G. (2007). Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Dergisi, (28), 31-44.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Can, A. (1995). Okul öncesi çocuklara yönelik televizyon programları içinde çizgi filmlerin çocukların gelişimine ve iletişimine yönelik etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 042067)
 • Can, E., Meral, C., Süleymanoğlu, S., Aydınöz, S., Karademir, F., Özkaya, H., Göçmen, İ. (2008). Bir eğitim hastanesine başvuran çocuklarda televizyon izleme sıklığının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi; 8(1):21-
 • -
 • Cesur, S., Paker, O. (2008). Televizyon ve çocuk: çocukların TV programlarına ilişkin tercihleri. Elektronik
 • Sosyal Bilimler Dergisi; 6(19):106-125.
 • Dennison, B.A., Erb, T.A., Jenkins, P.L. (2002). Television Viewing and Television in Bedroom Associated with
 • Overweight Risk Among Low-İncome Preschool Children. Pediatrics; 109(6):1028-1034
 • Dennison, B.A., Russo, T.J., Burdick, P.A., Jenkins, P.L. (2004). An intervention to reduce television viewing by preschool children. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine; 158(2): 170-178.
 • Ertürk, Y.D., Gü,l A.A. (2006). Çocuğunuzu televizyona teslim etmeyin. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mangır, M., İnal, S. (1994). Televizyonun okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerindeki etkileri. 10. Ya-Pa Okul
 • Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri; 39-48
 • Mertens, D. (1998). Research methods in education and psycohology. New York: SAGE Pub.
 • Özakar, S., Koçak, C. (2012). Kitle iletişim araçlarından televizyonun 3-6 yaş grubundaki çocukların davranışları üzerine etkisi. Yeni Symposium; 50(1):31-39
 • Öztürk, C., Karayağız, G. (2007). Okulöncesi dönemdeki çocukların televizyon izleme durumları ve bunu etkileyen incelemesi. Milli Eğitim Dergisi; 175, 116-128.
 • Samaniego, C.M., Pascal, A.C. (2007). The teaching and learning of values through television. Review of
 • Education, 53, 5-21. doi: 10.1007/s11159-006-9028-6
 • Yalçın, S.S., Tuğrul, B., Naçar, N., Tuncer, M. ve Yurdakök, K. (2002). Faktors that Affect Television Vieving
 • Time in Preschool and Primary Schoolchildren. Pediatric International, 44, 622-627.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

-

Yıl 2015, Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı, - , 24.06.2015

Öz

Amaç: 3-60 ay arası olan çocukların televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi.Gereç ve Yöntem: Hastanemiz Genel Pediatri Polikliniği’ne Aralık 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında başvuran, yaşları 3-60 ay arasında olan 155 çocuğun ebeveyni dahil edilmiştir. Ebeveynlerle anket formu doldurulmuştur.Bulgular: Çalışmaya katılan çocukların %45,8’ini 3-24 ay, %52,2’sini 25-60 ay grubu oluşturmaktadır. Çocukların %52,2’si günde 2 saate kadar, %47,7’sinin 2 saat ve üzeri TV izlediği saptandı. Hiç televizyon izlememesi gereken iki yaş altı çocuklardan; 3-24 ay arası çocukların günlük ortalama 1.05 saat, 25-60 ay arası çocukların ise ortalama 2,9 saat televizyon izlediği tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmada 2 yaş altı çocuklar dâhil TV izleme süreleri çok yüksek bulunmuştur. Bu nedenle aileler, çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları konusunda bilgilendirilmelidir

Kaynakça

 • Amerıcan Academy of Pediatrics. Children, adolescents, and television, Pediatrics 2001; 107 (2):423–426. Arı, A. (2008). Eğitim psikolojisi (4. Baskı). Nobel Yayınları.
 • Arslan, A. (2004). Bir sosyolojik olgu olarak televizyon. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-17.
 • Büyükbaykal, G. (2007). Televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Dergisi, (28), 31-44.
 • Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133-151.
 • Can, A. (1995). Okul öncesi çocuklara yönelik televizyon programları içinde çizgi filmlerin çocukların gelişimine ve iletişimine yönelik etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 042067)
 • Can, E., Meral, C., Süleymanoğlu, S., Aydınöz, S., Karademir, F., Özkaya, H., Göçmen, İ. (2008). Bir eğitim hastanesine başvuran çocuklarda televizyon izleme sıklığının değerlendirilmesi. Çocuk Dergisi; 8(1):21-
 • -
 • Cesur, S., Paker, O. (2008). Televizyon ve çocuk: çocukların TV programlarına ilişkin tercihleri. Elektronik
 • Sosyal Bilimler Dergisi; 6(19):106-125.
 • Dennison, B.A., Erb, T.A., Jenkins, P.L. (2002). Television Viewing and Television in Bedroom Associated with
 • Overweight Risk Among Low-İncome Preschool Children. Pediatrics; 109(6):1028-1034
 • Dennison, B.A., Russo, T.J., Burdick, P.A., Jenkins, P.L. (2004). An intervention to reduce television viewing by preschool children. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine; 158(2): 170-178.
 • Ertürk, Y.D., Gü,l A.A. (2006). Çocuğunuzu televizyona teslim etmeyin. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Mangır, M., İnal, S. (1994). Televizyonun okul öncesi dönemdeki çocuklar üzerindeki etkileri. 10. Ya-Pa Okul
 • Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırılması Semineri; 39-48
 • Mertens, D. (1998). Research methods in education and psycohology. New York: SAGE Pub.
 • Özakar, S., Koçak, C. (2012). Kitle iletişim araçlarından televizyonun 3-6 yaş grubundaki çocukların davranışları üzerine etkisi. Yeni Symposium; 50(1):31-39
 • Öztürk, C., Karayağız, G. (2007). Okulöncesi dönemdeki çocukların televizyon izleme durumları ve bunu etkileyen incelemesi. Milli Eğitim Dergisi; 175, 116-128.
 • Samaniego, C.M., Pascal, A.C. (2007). The teaching and learning of values through television. Review of
 • Education, 53, 5-21. doi: 10.1007/s11159-006-9028-6
 • Yalçın, S.S., Tuğrul, B., Naçar, N., Tuncer, M. ve Yurdakök, K. (2002). Faktors that Affect Television Vieving
 • Time in Preschool and Primary Schoolchildren. Pediatric International, 44, 622-627.
 • Yavuzer, H. (2003). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Sözel Bildiri
Yazarlar

Sevilay AKKUŞ Bu kişi benim


Yasemin YILMAZER Bu kişi benim


Alev ŞAHİNÖZ Bu kişi benim


İclal SUCAKLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2015
Gönderilme Tarihi 23 Haziran 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongre Kitabı

Kaynak Göster

APA
AKKUŞ, S., YILMAZER, Y., ŞAHİNÖZ, A., SUCAKLI, İ. (2015). 3-60 Ay Arası Çocukların televizyon İzleme Alışkanlıklarının İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal.