Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 17 - 32 2017-04-15

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ
SOFT POWER FACT IN TURKISH FOREIGN POLICY AND THE CASE OF REPUBLIC TURKEY PRIME MINISTRY OFFICE OF PUBLIC DIPLOMACY

Yıldırım Turan [1] , Ahmet Karafil [2]

31 138

Bu makalede, son dönemde uluslararası politikada ayrı bir öneme sahip olan yumuşak güç kavramı ele alınacak ve kavramın, 2002 yılı sonrası Türk dış politikasında nasıl bir politika aracı haline geldiği ifade edilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda, Türk dış politikasını kurumsal anlamda temsil eden Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü incelenerek, koordinatörlüğün faaliyetlerine yer verilecektir. Yumuşak güç uygulamalarının uzun bir zaman dilimi içerisinde amaçlarına ulaşabileceğini iddia eden bu çalışma, ayrıca yumuşak güç kapasitesinin arttırılmasında etkili olan kamu diplomasisi kavramı üzerinde duracaktır.

The concept of soft power which has recently had a special importance in the

international politics will be analyzed in this study. Along with that the study

will also try to express how the concept has become a policy tool in Turkish

foreign policy after 2002. In this context, the Republic of Turkey Prime Ministry

Office of Public Diplomacy representing the Turkish foreign policy in an

institutional sense will be examined. Following that, the activities of this office

will be discussed. This paper, which claims that soft power applications could

achieve their goals over a long period of time will also focus on the concept of

public diplomacy that is effective in increasing soft power capacity.

  • Anaz, Necati ve M. Cüneyt Özşahin (2015), “Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü: Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü ve İşlevi”, Mehmet Şahin ve B. Senem Çevik (ed.), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Ankara: Nobel, 1. Basım, Eylül, s.499-518. Aydemir, Emrah (2016), Dış Politikada Yumuşak Güç ve Medya, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, Birinci Basım. Cull, Nicholas J. (2008), “Public Diplomacy before Gullion: TheEvolution of a Phrase”, Nancy Snovy and Philip M. Taylor (ed.), Routlegde Handbook of PublicDiplomacy, Taylor & Francis e-Library, s.19-23. Davutoğlu, Ahmet (2008), “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007” Insight Turkey, Vol. 10, No. 1, p.77-96. Davutoğlu, Ahmet (2001), Stratejik Derinlik: Türkiye’nin Uluslararası Konumu, İstanbul: Küre Yayınları. Eken, Mehmet Evren (2015), “Jeopolitik Derinlik, Akılcı Güç ve Popüler Kültür: Stratejik Bir Konsept Olarak Gündelik Hayatın Önemi”, Mehmet Şahin ve B. Senem Çevik (ed.), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Ankara: Nobel, 1. Basım, Eylül, s.17-44. Ekşi, Muharrem (2014), Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Ankara: Siyasal Kitapevi. Erdağ, Ramazan (2015), “Türkiye’nin Kalkınma Yardımları ve TİKA”, Mehmet Şahin ve B. Senem Çevik (ed.), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Ankara: Nobel, 1. Basım, Eylül, s.241-262. Erzen, Meltem Ünal (2014), Kamu Diplomasisi, İstanbul: Derin Yayınları. Kalın, İbrahim (ed.) (2011) , 2000’li Yıllar: Türkiye’de Dış Politika, İstanbul: Meydan Yayıncılık, Ağustos. Kalın, İbrahim (2011), “Soft Power and Public Diplomacy in Turkey”, Perceptions Journal of International Affairs, Vol. XVI, No. 3, Autumn, p.5-23. Keyman, E. Fuat (2010), “Globalization, Modernityand Democracy-Turkish Foreign Policy 2009 and Beyond” PERCEPTİONS, Vol. XV, No. 3-4, Autumn – Winter, p.1-20. Nye, Joseph (2010), “Responding to My Critics And Concluding Thoughts”, Inderjeet Parmar and Michael Cox (ed.), Soft Power and US Foreign Policy Theoretical, Historical and Comtemporary Perspectives, New York: Routledge, p.215-226. Nye, Joseph (2003), Amerikan gücünün Paradoksu, Gürol Koca (çev.), İstanbul: Literatür Yayıncılık. Nye, Joseph (2005), Yumuşak Güç: Dünya Siyasetinde Başarının Yolu, Rayhan İnan Aydın (çev.), Ankara: Elips Kitap, 1. Baskı. Oran, Baskın (2013), “Dönemin Dış Politikası”, Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt III: 2001-2012, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, s.70-248. Özdemir, Haluk, (2008), “Uluslararası İlişkilerde Güç: Çok Boyutlu Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63-3, s.113-144. Sabuncu, Hüseyin Bahacan (2013), “Türkiye’nin Afrika Kıtasında Yumuşak Güç Olma Potansiyeli”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi SBE). Sancar, Gaye Aslı (2015), “Kamu Diplomasisinde Medyanın Önemi: Anadolu Ajansı Örneği”, Mehmet Şahin ve B. Senem Çevik (ed.), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Ankara: Nobel, 1. Basım, Eylül, s.439-464. Telci, İsmail Numan (2015), “Yumuşak Güç ve Düşünce Kuruluşları: Türkiye Örneği”, Mehmet Şahin ve B. Senem Çevik (ed.), Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi, Ankara: Nobel, 1. Basım, Eylül, s.519-550. Yegin, Abdullah (2015), “İran’ın Yumuşak Gücü”, Seta Analiz, Sayı: 118, Şubat. Yeşiltaş, Murat ve Ali Balcı (2011), “Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası Sözlüğü: Kavramsal Bir Harita”, Bilgi Dergisi, Sayı: 23, Kış, s.9-34. Yıldırım, Gonca (2015), “Kültürel Diplomasi Ekseninde” Uluslararası Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Diplomasisi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 1. Baskı. Yıldırım, Sevilay (2014), “Rusya’nın Avrasya Politikasında Yumuşak Güç: İmkânlar ve Sınırlar”, (Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı). İnternet Yayınları “Ak Parti 2023 Siyasi Vizyonu: Siyaset, Toplum, Dünya”, Ak Parti, 30 Eylül 2012, http://www.akparti.org.tr/site/akparti/2023-siyasi-vizyon, (4 Nisan 2017). Akçadağ, Emine, “Dünya’da ve Türkiye’de Kamu Diplomasisi”, http://www.kamudiplomasisi.org/pdf/emineakcadag.pdf, (14 Ekim 2016). Kalın, İbrahim, “Türkiye Artık Ölçek Küçültemez”, Yeni Şafak, 22 Ocak 2013, http://www.yenisafak.com/hayat/turkiye-artik-olcek-kucultemez-460184, (6 Nisan 2017). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/, (23 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/kurulus/7, (23 Kasım 2016). Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/kdk-genelgesi/5, (28 Kasım 2016). Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr//sag/kamu-diplomasisine-bakis/21, (28 Kasım 2016). Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/vizyon-misyon/8, (29 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/kamu-diplomasisi-panelleri/24, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/dis-politika-tanitim-programlari/43, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/dis-politika-calistaylari/25, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/genclik-programlari/45, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/ulke-toplantilari/47, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/akil-insanlar-konferanslari/10, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/avrupa-toplantilari/27, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/paneller/50, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/uluslararasi-zirveler/30, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/gazeteci-heyetleri-programi/16, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/uluslararasi-basini-bilgilendirme/17, (30 Kasım 2016). Kamu Diplomasi Koordinatörlüğü, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/kultur-ve-tanitim-faaliyetleri/55, (30 Kasım 2016). Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/01/20100130-19.htm, (23 Kasım 2016).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Yıldırım Turan (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Author: Ahmet Karafil

Bibtex @research article { icps498402, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {17 - 32}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02}, title = {TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Turan, Yıldırım and Karafil, Ahmet} }
APA Turan, Y , Karafil, A . (2017). TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3 (1), 17-32. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02
MLA Turan, Y , Karafil, A . "TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 17-32 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41258/498402>
Chicago Turan, Y , Karafil, A . "TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 17-32
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ AU - Yıldırım Turan , Ahmet Karafil Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02 DO - 10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 32 VL - 3 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ %A Yıldırım Turan , Ahmet Karafil %T TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 3 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02 %U 10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02
ISNAD Turan, Yıldırım , Karafil, Ahmet . "TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA YUMUŞAK GÜÇ UNSURU VE T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖRNEĞİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 / 1 (April 2017): 17-32. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.1.02