Year 2015, Volume 16, Issue 2, Pages 195 - 206 2015-12-01

DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ
THE DEVELOPMENT PROCESS OF THE STATE

Hakan Ay [1] , Öznur Uçar [2]

442 2373

Geniş bir literatür taramasına dayanan çalışmamızda öncelikle devlet kavramı üzerinde durulmuş, daha sonra ilkçağdan yakın çağa kadar düşünce insanlarının devletin sınırlarına ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Sosyal olayların konu üzerindeki etkilerine de değinilmiş, sadece iktisadi düşünce tarihinin teorik kaynakları ile sınırlı kalınmamış BM’lerin belgelerine ve Loughborough Üniversite’sinin GaWC verilerine de yer verilerek kaynak yelpazesi mümkün olduğunca geniş tutulmuştur. Tüm bunları yaparken amacımız optimal devletin sınırları nedir sorusuna reel dünyanın verdiği cevabı ortaya çıkarabilmektir. Böylelikle bu çok eski soruya yeni bir pencere açacağımıza inanıyoruz
Our study that based on an extensive literature was firstly focused on the term of the state. Later ideas off from the First Age until Modern Age thinkers were explained about the limit of government. It has referred to the effects on the subject of social events. Not only was it limited to theoretical sources of the history of economic thought. It also discussed the UN data and GaWC of the documents Loughborough University. Our aim is to reveal the answer of the real world to question “what is the optimal state limit?” Thus, we believe that we will open a new window for this ancient question
 • Ağaoğlu, M. A. (2006). Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği. Ankara: İmge Kitapevi.
 • Aktan, C.C. (2003). Değişim Çağında Devlet. İzmir: Çizgi Kitabevi.
 • Ay, H. (2002). Maliye Tarihi Ders Notları. İzmir.
 • Ay, H. (2013). AB Mali Yapısı, İzmir.
 • Ay, H. (2014). Kamu Maliyesi. Ankara: Nobel Yayınevi
 • Beriş, H. E. (2008). Egemenlik Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Geleceği üzerine Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63,1, 55-80.
 • BM Enformasyon Merkezi (2015). Birleşmiş Milletler Antlaşması. Ankara; İndirme Tarihi: 20 Mayıs 2015, www.unicankara.org.tr/doc_pdf/ chart_turkce.pdf
 • Doehring, K. (2002). Genel Devlet Kuramı. Çev: Ahmet Mumcu. İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Eroğlu, M. (2010). John Locke'un Devlet Teorisi, Akademik Bakış Dergisi, 21, 1-15, http://www.akademikbakis.org/eskisite/21/07.pdf
 • Fukuyama, F. (2008). Devletin İnşası; 21. YY da Dünya Düzeni ve Yönetişim. Çev: Devrim Çetinkasap. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Globalization and World Cities Research Network (2015). The World According to GaWC 2008. Londra; İndirme Tarihi: 20 Mayıs 2015, http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2008t.html
 • Gökmen, H. (2007). Avrupa Sosyal Devlet Anlayışında İstihdam ve Türkiye'de Genel İşsizlik Sorunu. Ankara. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi.
 • Gözler, K. (2007). Devletin Genel Teorisi. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
 • Güneş, F.(ed.). (2014). Kent Sosylojisi. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını
 • Hobbes, T. (2010). Leviathan. Çev: Semih Lim. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • İbni Haldun (2011). Mukaddime. Çev: Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • İbni Haldun (2009). Devlet. Çev: Osman Arpaçukuru İstanbul:İlke Yayıncılık.
 • Oktay, A. S. (2011). Kınalızade Ali Efendi ve Ahlâk-ı Alâ. İstanbul: İz yayıncılık.
 • Poggi, G. (2008). Devlet Doğası Gelişimi ve Geleceği. Çev: Aysun Babacan. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Rothbard, M. N. (2009). İnsan İktisat ve Devlet. Çev. Ayşe Meral Uzun, Ahmet Uzun. İstanbul: Liberte Yayınları.
 • Schulze, H. (2005). Avrupa’da Ulus ve Devlet. Çev. Timuçin Binder. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Tekelioglu, M. (1993). İktisadi Düşünceler Tarihi. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi.
 • Tüleykan, H. (2010). Tarihsel Süreçte Ekonomide Devletin Yeri, Gelişimi ve Yeniden Yapılandırılması, Ankara Bütçe Dünyası Dergisi, 1, 33, 86-114.
 • T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (1998). Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Kyoto Protokolü. Ankara; İndirme Tarihi: 20 Mayıs kyoto_protokol.pdf
Other ID JA54KC32BT
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan Ay
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Author: Öznur Uçar
Institution: ?

Bibtex @ { ifede268161, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2015}, volume = {16}, pages = {195 - 206}, doi = {10.24889/ifede.268161}, title = {DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ}, key = {cite}, author = {Ay, Hakan and Uçar, Öznur} }
APA Ay, H , Uçar, Ö . (2015). DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 16 (2), 195-206. DOI: 10.24889/ifede.268161
MLA Ay, H , Uçar, Ö . "DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2015): 195-206 <http://dergipark.org.tr/ifede/issue/25411/268161>
Chicago Ay, H , Uçar, Ö . "DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 (2015): 195-206
RIS TY - JOUR T1 - DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ AU - Hakan Ay , Öznur Uçar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.24889/ifede.268161 DO - 10.24889/ifede.268161 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 206 VL - 16 IS - 2 SN - 1303-0027- M3 - doi: 10.24889/ifede.268161 UR - https://doi.org/10.24889/ifede.268161 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ %A Hakan Ay , Öznur Uçar %T DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ %D 2015 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 16 %N 2 %R doi: 10.24889/ifede.268161 %U 10.24889/ifede.268161
ISNAD Ay, Hakan , Uçar, Öznur . "DEVLETİN GELİŞİM SÜRECİ". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 16 / 2 (December 2015): 195-206. https://doi.org/10.24889/ifede.268161