International Journal of Accounting and Finance Researches
Cover Image
Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ahmet Vecdi CAN |

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCHES (IJAFR)

ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (UMFAD)
            Dergimizden haberler...

  • Dergimizin ilk sayısı yayınlanmıştır. Sayımızda emeği geçen tüm yazar, hakem ve editör kurulu üyelerine teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

International Journal of Accounting and Finance Researches

Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ahmet Vecdi CAN |
Cover Image

111

179

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCHES (IJAFR)

ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (UMFAD)
            Dergimizden haberler...

  • Dergimizin ilk sayısı yayınlanmıştır. Sayımızda emeği geçen tüm yazar, hakem ve editör kurulu üyelerine teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.