Year 2016, Volume 1, Issue 1, Pages 14 - 23 2016-06-30

AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI
FOLK CULTURE ELEMENTS IN AYŞE KULİN’S SEVDALİNKA NOVEL

Emre Yolcu [1]

141 171

Halk biliminin konuları içerisinde yer alan halk kültürü unsurları, halkın, şahsi hayat tecrübeleriyle edindiği bilgileri geleceğe taşıyabilmesinin en tesirli yöntemlerinden biri olarak geçerliliğini halen sürdürmektedir. Halk kültürü kavramı içerisinde halk edebiyatı, hayatın dönüm noktaları, halk bilgisi, törenler ve kutlamalar, halk oyunları, halk çalgısı, giyim-kuşam, halk mutfağı gibi çoğu bugüne aktarılabilen ve nesilden nesile etki alanını sürdüren unsurlar dikkati çeker. Bu bağlamda halk biliminin ve kültürel unsurların aktarılmasında önemli yazılı kaynaklardan biri de romandır. Kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla Modern Türk Edebiyatında öne çıkan yazarlardan biri olan Ayşe Kulin, doğup büyüdüğü çevrenin kültürel unsurlarını bütün ayrıntıları ile kullanarak romanlarını oluşturmaktadır.

Aspects of folk culture figuring in folklore themes currently maintain their viability as one of the most effective methods of carrying public information acquired through individual life experience into the future. Among folk culture notions, many elements that have been able to be transferred and that have managed to sustain their sphere of influence from generation to generation attract attention, such as folk literature, turning points of life, public knowledge, ceremonies and celebrations, folk dances, folk instruments, clothing, and folk cuisine. In this context, one of the important written resources in transferring folk knowledge and cultural elements is the novel. Ayşe Kulin has become one of the most prominent writers in modern Turkish literature through her written biographical works and novels, and she has reflected with full detail in her novels the cultural components of this environment. 

  • AKSOY, Ömer Asım. (1993), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İnkılâp Yayınları, İstanbul.
  • BOROTAV, P. N. (1982), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
  • EKİCİ, Metin. (2007), Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Yayınları, Ankara.
  • ERGİNER, Gürbüz. (1984), Uşak Halk Takvimi, Halk Meteorolojisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
  • KULİN, Ayşe. (2005), Sevdalinka, Everest Yayınları, İstanbul.
  • ORUÇ, Mustafa. (2010), 365 Gün Dua, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul.
  • SAKAOĞLU, Saim. (1999), Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları, Ankara.
  • TDK, (2015), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara.
  • TDK, (2010), Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara.
  • YAKICI, Ali. ( 2013 ), Halk Şiirinde Türkü, Akçağ Yayınları, Ankara.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Emre Yolcu

Bibtex @art and literature { ijar339145, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {14 - 23}, doi = {}, title = {AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI}, key = {cite}, author = {Yolcu, Emre} }
APA Yolcu, E . (2016). AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 14-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijar/issue/18460/339145
MLA Yolcu, E . "AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 1 (2016): 14-23 <http://dergipark.org.tr/ijar/issue/18460/339145>
Chicago Yolcu, E . "AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 1 (2016): 14-23
RIS TY - JOUR T1 - AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI AU - Emre Yolcu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 23 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI %A Emre Yolcu %T AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI %D 2016 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yolcu, Emre . "AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (June 2016): 14-23.