Sanat ve Edebiyat
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

FOLK CULTURE ELEMENTS IN AYŞE KULİN’S SEVDALİNKA NOVEL

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 14 - 23, 30.06.2016

Öz

Aspects of folk culture figuring in folklore themes currently maintain their viability as one of the most effective methods of carrying public information acquired through individual life experience into the future. Among folk culture notions, many elements that have been able to be transferred and that have managed to sustain their sphere of influence from generation to generation attract attention, such as folk literature, turning points of life, public knowledge, ceremonies and celebrations, folk dances, folk instruments, clothing, and folk cuisine. In this context, one of the important written resources in transferring folk knowledge and cultural elements is the novel. Ayşe Kulin has become one of the most prominent writers in modern Turkish literature through her written biographical works and novels, and she has reflected with full detail in her novels the cultural components of this environment. 

Kaynakça

 • AKSOY, Ömer Asım. (1993), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İnkılâp Yayınları, İstanbul.
 • BOROTAV, P. N. (1982), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • EKİCİ, Metin. (2007), Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Yayınları, Ankara.
 • ERGİNER, Gürbüz. (1984), Uşak Halk Takvimi, Halk Meteorolojisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • KULİN, Ayşe. (2005), Sevdalinka, Everest Yayınları, İstanbul.
 • ORUÇ, Mustafa. (2010), 365 Gün Dua, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul.
 • SAKAOĞLU, Saim. (1999), Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • TDK, (2015), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara.
 • TDK, (2010), Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara.
 • YAKICI, Ali. ( 2013 ), Halk Şiirinde Türkü, Akçağ Yayınları, Ankara.

AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 14 - 23, 30.06.2016

Öz

Halk biliminin konuları içerisinde yer alan halk kültürü unsurları, halkın, şahsi hayat tecrübeleriyle edindiği bilgileri geleceğe taşıyabilmesinin en tesirli yöntemlerinden biri olarak geçerliliğini halen sürdürmektedir. Halk kültürü kavramı içerisinde halk edebiyatı, hayatın dönüm noktaları, halk bilgisi, törenler ve kutlamalar, halk oyunları, halk çalgısı, giyim-kuşam, halk mutfağı gibi çoğu bugüne aktarılabilen ve nesilden nesile etki alanını sürdüren unsurlar dikkati çeker. Bu bağlamda halk biliminin ve kültürel unsurların aktarılmasında önemli yazılı kaynaklardan biri de romandır. Kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla Modern Türk Edebiyatında öne çıkan yazarlardan biri olan Ayşe Kulin, doğup büyüdüğü çevrenin kültürel unsurlarını bütün ayrıntıları ile kullanarak romanlarını oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • AKSOY, Ömer Asım. (1993), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İnkılâp Yayınları, İstanbul.
 • BOROTAV, P. N. (1982), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • EKİCİ, Metin. (2007), Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri, Geleneksel Yayınları, Ankara.
 • ERGİNER, Gürbüz. (1984), Uşak Halk Takvimi, Halk Meteorolojisi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • KULİN, Ayşe. (2005), Sevdalinka, Everest Yayınları, İstanbul.
 • ORUÇ, Mustafa. (2010), 365 Gün Dua, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul.
 • SAKAOĞLU, Saim. (1999), Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • TDK, (2015), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara.
 • TDK, (2010), Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara.
 • YAKICI, Ali. ( 2013 ), Halk Şiirinde Türkü, Akçağ Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emre YOLCU>

0000-0003-3419-2701

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yolcu, E. (2016). AYŞE KULİN’İN SEVDALİNKA ROMANINDA HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 14-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/18460/339145

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.