Year 2017, Volume 2, Issue 3, Pages 20 - 34 2017-10-30

KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF CANAL ISTANBUL IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW

Meliha Çınar [1]

269 2100

Türk Boğazlarından geçiş rejimi 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Dönemin değişen koşulları münasebetiyle Türk Boğazlarında artan gemi trafiği ve gemi boyutlarının büyümesi İstanbul Boğaz’ında kazalara sebep olabilmekte ve bazı boyuttaki gemilerin geçişleri zorlaşabilmektedir. Boğazlardan seyir eden tehlikeli madde taşıyan gemilerin olası kaza sonucu şehre hasar vermesi çok yüksek ihtimaller dâhilindedir. Ulusal suyolu projesiyle İstanbul Boğaz’ında geçiş sistemini yeniden düzenlenmesi gündeme gelmiştir. Kanal İstanbul olarak ifade edilen suyolu projesi İstanbul Boğaz’ına alternatif bir suyolu olarak planlanmaktadır. Boğazlarda yeni bir suyolunun açılması ile ilgili Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne aykırı bir madde bulunmamaktadır. Bu çalışmada Kanal İstanbul Projesinin güzergâhı, yapısı ve işleyişi incelenerek uluslararası hukuk açısından geçiş rejimi değerlendirilmiştir.

The regime of transiting the Turkish Straits was defined by the 1936 Montreux Straits Convention. Increasing ship traffic and increasing shipdimensions on the Turkish Straits due to the changing conditions of the term can cause accidents in the Istanbul Strait (the Bosphorus) and the passsage of the ships in some sizes can be difficult. It is highly probable that the vessels transporting hazardous materials, travelling through the Straits are likely to cause damage to the city as a result of an accident. The reorganization of the transition system in the Bosphorus via the national watercourse project has come onto the agenda. The watercourse project, which is expressed as Canal Istanbul, is planned as an alternative way to the Bosphorus Strait. There is no article contrary to the Montreux Straits Convention regarding the opening of a new watercourse to bypass the straits. In this study, the route, structure and functioning of the Canal Istanbul Project are examined and the transitional regime is evaluated in terms of international law.

 • 1994’te Ecevit Ortaya Attı, Maşetlere ‘Mega Proje’ Diye Yansıdı, Hürriyet Gazetesi, 25.04.2011, http://www.hurriyet.com.tr/1994-te-ecevit-ortaya-atti-mansetlere-mega-proje-diye-yansidi-17655112, (20.05.2017).
 • Acabey, Menevver, Aktaş, (2006), Sınıraşan Sular, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Ahmet Kıvanç, (2016), Kanal İstanbul’a Suyolu Tanımı Geldi, Habertürk Gazetesi, 24.03.2016, http://www.haberturk.com /ekonomi/is-yasam/haber/1214331-kanal-istanbula-su-yolu-tanimi-geldi (20.07.2017.)
 • Akça Çağatay, (2014), “Sınıraşan Sularla İlgili Uluslararası Hukuki Metinlerin İncelenmesi”, Uzmanlık Tezi, T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı, Ankara.
 • Akkaya, M. Ali, (2015), “Kanal İstanbul Projesi Deniz Kıyısındaki Devletlerle olan ilişkimize etkisi ve Montrö Sözleşmesi”, OÜSBAD, Temmuz 2015, s.247. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/273681, (29.07.2017).
 • AKSAR, Yusuf, (2013), Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk –II, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Binali Yıldırım’dan Kanal İstanbul Uyarısı, CNN Türk, 26.04.2016. https://www.cnnturk.com/turkiye/binali-yildirimdan-kanal-istanbul-uyarisi, (20.07.2017).
 • Canca, Hakan, Selim, (2012), Uluslarararası Hukukta Türk Boğazları, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Cemil, M., (1933), Lozan, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul.
 • Çelik, Edip F., (1977), Milletlerarası Hukuk, II. Cilt, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Ece Jale Nur, (2011), Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi, Ortadoğu Analiz Dergisi, Cilt 3, Sayı 29, Ankara. http://www.orsam.org.tr/files/OA/29/4jale.pdf, (16.06.2017).
 • Ece Jale Nur, (2013), Montreux Konferansı Tutanaklarından Tarihe Düşen Notlar ve Kanal İstanbul, ORSAM Rapor No: 155, The Black Sea International Rapor No: 32, Ankara, http://www.orsam.org.tr/eski/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2013520_Rapor155site.pdf
 • Erdal, Selcen, (2016), “Uluslararası Suyollarının Ulaşım-Dışı Amaçlarla Kullanılması Hukukuna İlişkin Sözleşme Uygulamasında Danışma Yöntemi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara.
 • Eroğlu, Hamza (1991), Devletler Umumi Hukuku, Adım Yayıncılık, Ankara.
 • Hüseyin Pazarcı, (2011), Çılgınlığın Olası Uluslararası Etkileri, Hürriyet Gazetesi, 04.05.2011, http://www.yeniyaklasimlar.org /m.aspx?id=739 (26.07.2017).
 • Kanal İstanbul’a Marmaray Modeli, Sabah Gazetesi, 11.04.2017 http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2017/04/11/kanal-istanbula-marmaray-modeli, (01.08.2017).
 • Meray, Seha, L., (1960), Devletler Hukukuna Giriş I.Cilt, , Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Murat Bardakçı, “Çılgın Proje”, Geçmişte Tam Altı Kez Gündeme Geldi, Habertürk Gazetesi, 28.04.2011, http://www.haberturk.com /yazarlar/murat-bardakci/625306-cilgin-proje-gecmiste-tam-alti-kez-gundeme-geldi (14.06.2017).
 • Okay Kılıç, (2015), Türkiye’de Deniz Trafiğini İzlemeye Yönelik Sistemler, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, http://docplayer.biz.tr/2003089-Okay-kilic-daire-baskani-turkiye-de-deniz-trafigini-izlemeye-yonelik-sistemler.html (10.06.2017).
 • Öğüt Selman, (2014), Kanal İstanbul Projesinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt:10, Sayı:38.
 • Pazarcı, Hüseyin, (1999), Uluslar Arası Hukuk Dersleri II. Kitap, Turhan Kitapevi, 6. Baskı, Ankara.
 • Seçkin Ürey, (2015), Husiler Petrolün Boğazına Sarıldı, Habertürk Gazetesi, 06.04.2015, http://www.haberturk.com /ekonomi/enerji/haber/1062335-husiler-petrolun-bogazina-sarildi, (08.06.2017).
 • Sur, Melda, (2011), Uluslararası Hukukun Esasları, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Türker Ertürk, Kanal İstanbul, http://www.turkererturk.com.tr /kanal-istanbul/, (15.06.2017).
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Panama Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması, (2017), T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0834.pdf (01.08.2017).
 • Rakamlarla Denizcilik Sektörü ve İstisnalar, (2017), Deniz Ticareti Dergisi, http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared %20Documents/Deniz%20Ticareti%20Dergisi/subat_ek_2017.pdf, (10.06.2016)
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Meliha Çınar

Bibtex @review { ijar349902, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {20 - 34}, doi = {}, title = {KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çınar, Meliha} }
APA Çınar, M . (2017). KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 20-34. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijar/issue/31843/349902
MLA Çınar, M . "KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 20-34 <http://dergipark.org.tr/ijar/issue/31843/349902>
Chicago Çınar, M . "KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 20-34
RIS TY - JOUR T1 - KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Meliha Çınar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 34 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Meliha Çınar %T KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Çınar, Meliha . "KANAL İSTANBUL’UN ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 / 3 (October 2017): 20-34.