Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 49 - 63 2018-12-26

BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Suna MUĞAN ERTUĞRAL [1]

109 272

İktisadi kalkınmanın anahtarı olan eğitim ve eğitim sistemleri ülkeler için stratejik öneme sahiptir. II. Dünya savaşı sonrası dönemde ülkelerin kalkınma çabaları iktisadi büyüme modellerinin yenilenen ve süreklilik arz eden bir gelişimine sebep olmuştur. Bu değerlendirmeler doğrultusunda eğitim ve teknolojik gelişmeler başta olmak üzere çeşitli faktörlerin etkisiyle büyüme süreci yaşanmaktadır. Dünyadaki bilim ve teknolojideki hızla yaşanan gelişmelere rağmen niceliksel ve niteliksel olarak ilerleyebilmek tüm ülkelerin gerçekleştirmeye çalıştıkları bir hedef olarak kalkınma politikalarında yer almıştır.  Kalkınma ile eğitimin niteliği arasındaki ilişki, eğitimin niteliği konusuna dikkat çekmiştir. Bu ise bireylerin belli bilgi ve becerilerle donanarak beşeri sermaye haline gelmesiyle ilişkili olmaktadır. Bu kapsamda gerçekleşen çalışmada iktisadi kalkınmayı sağlamada etkili olan eğitim ve beşeri sermaye faktörünün etkisi ele alınmaktadır. Özellikle beşeri sermaye oluşumunda etkili olan mesleki eğitimin genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Ancak gelişen büyüme teorileri ele alınarak beşeri sermayenin iktisadi büyümedeki önemini ele alan model çerçevesinde değerlendirilmesi bu çalışmanın amacı olmaktadır. Çalışma sonuçları itibariyle mesleki eğitim kurumlarının gelişiminin beşeri sermayeye olan katkısının tespiti hedeflenmiştir.  

Beşeri Sermaye, Mesleki Eğitim
 • Fitzsimons, P., (2015), Human Capital Theory and Education, Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. https://link.springer.com.
 • Huff, R., (2018), Human Capital, Encyclopedia Britanica, https://www.britannica.com/topic/human-capital.
 • Hicks, L.N., (1994). Eğitim ve Ekonomik Büyüme, Çev.:Yüksel Kavak ve Berrin Burgaz, Eğitim Ekonomisi Seçilmiş Yazılar, Pegem Yayınevi, Ankara
 • Crocker, R., (2006). Human Capital Development and Education, Statistics Canada, Canadian Policy Research Networks Inc., Canada, 1-46.5. Gönel, F. (2007), Kalkınma Ekonomisi, Efil Yayınevi, 2. Baskı, (31-294), 1-300. İstanbul.
 • Kokmaz, M., (2015). Türkiye’de Mesleki Eğitim, İTO AR-GE Bülten Dergisi, Ocak-Şubat, İzmir, http://izto.org.tr. 1-5
 • Machlup, F., (1982). Issues in the Theory of Human Capital: Education as Investment, The Pakistan Development Review Vol. XXI, No.1 (Spring 1982), 8. http://www.pide.org.pk/pdf/PDR/1982/, 4, 1-9.
 • Sağırlı, M. (2007)., “ Eğitimin Küreselleşmesi”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, Prof.Dr. Haşmet Başar’a Armağan Özel Sayısı, Editör: Halis
 • Yunus Ersöz, 53. Kitap, İ.Ü. Basım evi ve Yayın Merkezi, İstanbul, 423-475.
 • Sertel, N.,(1993). Genel Olarak ve Türkiye Açısından İstihdam ve Gelişme, İ.Ü. Basım evi ve Yayın Merkezi, İstanbul.
 • Sweetland,S.R., Human Capital Theory: Foundations of a Field of Inquiry , September 1996, Review of Educational Research 66(3):341-359, DOI: 10.3102/00346543066003341, 341-359 341.
 • Parasız, İ. (1997), Modern Büyüme Teorileri-Dinamik Makro Ekonomiye Giriş, Ezgi Yayınevi, Bursa.
 • Tekin, M., Çiftçi, M., (2007), Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi:Tarihi Gelişim Kritikleri, İstatistiksel Uygulamalar, Bayrak Yayımcılık Matbaacılık San.Tic. Ltd.Şti., İstanbul.
 • Turan, T.(2008). İktisadi Büyüme Teorisine Giriş, , Yalın Yayıncılık, İstanbul.14. Ünsal, E.M. (2007), İktisadi Büyüme, İmaj Yayıncılık, Ankara.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-2018., https://abdigm.meb.gov.tr. adresinden alınmıştır., 2014., Erişim 07.08.2017.
 • http://www.uzaktan-egitim.net., adresinden alınmıştır. Erişim 06.08.2018.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/, Erişim 06.08.2018.18. Resmî Gazete : Tarih : 19/6/1986, 6899 MESLEKİ EĞİTİM KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 3308 : 3308 Kabul Tarihi : 5/6/1986 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 19/6/1986 Sayı : 19139 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç (5) Madde
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, http://sgb.meb.gov.tr/Türk Eğitim Sistemi-2017., adresinden alınmıştır Erişim 07.08.2017.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı, http://www.kalkinma.gov.tr, Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018, Meleki Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Çalışma Raporu, Milli Eğitim Bakanlığı(2014), 2014, Ankara
 • TESK, http://www.tesk.org.tr., adresinden alınmıştır., 2014., Erişim 07.08.2017.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim Sistemi – 2017., http://sgb.meb.gov.tr. adresinden alınmıştır., Erişim 07.08.2017.
Primary Language en
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Suna MUĞAN ERTUĞRAL (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @review { ijemi452474, journal = {International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries}, issn = {}, eissn = {2602-3970}, address = {Himmet KARADAL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {49 - 63}, doi = {}, title = {BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {MUĞAN ERTUĞRAL, Suna} }
APA MUĞAN ERTUĞRAL, S . (2018). BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2 (3), 49-63. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijemi/issue/39142/452474
MLA MUĞAN ERTUĞRAL, S . "BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018): 49-63 <http://dergipark.org.tr/ijemi/issue/39142/452474>
Chicago MUĞAN ERTUĞRAL, S . "BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018): 49-63
RIS TY - JOUR T1 - BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ AU - Suna MUĞAN ERTUĞRAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 63 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-3970 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ %A Suna MUĞAN ERTUĞRAL %T BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ %D 2018 %J International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries %P -2602-3970 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD MUĞAN ERTUĞRAL, Suna . "BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 / 3 (December 2018): 49-63.
AMA MUĞAN ERTUĞRAL S . BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ. Turkish and English. 2018; 2(3): 49-63.
Vancouver MUĞAN ERTUĞRAL S . BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMUNDA MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries. 2018; 2(3): 63-49.