International Journal of Labour Life and Social Policy
Cover Image
ISSN 2636-7750 | e-ISSN 2636-7750 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Volkan IŞIK | https://ijllsp.com

1.167

2.143

5acb1bbb4ecb6.png    Creative Commons Lisansı        5acb1b88e780d.jpg

Uluslararası Emek, Yaşam ve Sosyal Politika Dergisi "International Journal of Labour, Life and Social Policy" (IJLLSP) adıyla, 2018 yılından itibaren her yıl Haziran ve Aralık  aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde makalelerin kabul edildiği dergide; çalışma hayatı ve sosyal politika ekseninde sosyal bilimler alanında yapılan ampirik veya kuramsal çalışmalara, istatistiki analiz ve değerlendirmelere, araştırma notları ve kitap kritiklerine yer verilmektedir. 

IJLLSP'nin temel amacı; ulusal ve uluslararası alanda akademisyen ve araştırmacıların çalışma hayatı ve sosyal politika disiplinine ilişkin bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda IJLLSP'de yer verilen/verilecek makalelerin konuları; çalışma ekonomisi, işgücü piyasası araştırmaları, endüstri ilişkileri, insan hakları, sosyal hizmet, sosyal refah, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet, sosyal dışlanma ve sosyal içerme, kadın çalışmaları, refah devleti, çevre politikası, kentleşme politikaları, sendikal örgütlenme ve sendikal örgütlenme stratejileri, sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi, istihdam politikaları, işsizlik, işsizlik sigortası, sağlık hizmetleri ve politikaları, yoksulluk, çocuk koruma politikaları, sosyal bakım, sosyal konut, eğitim politikaları, insan kaynakları yönetimi v.b. gibi çalışma hayatı ve sosyal politika disiplinini ilgilendiren farklı alanlardan oluşmaktadır.

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Haziran ve Aralık)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)

Makale Çağrısı

Haziran 2019, Cilt:2, Sayı:1 için makale kabul edilmektedir.

IJLLSP'nin tarandığı İndeksler

Dergipark

International Journal of Labour Life and Social Policy

ISSN 2636-7750 | e-ISSN 2636-7750 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Volkan IŞIK | https://ijllsp.com
Cover Image

1.167

2.143

5acb1bbb4ecb6.png    Creative Commons Lisansı        5acb1b88e780d.jpg

Uluslararası Emek, Yaşam ve Sosyal Politika Dergisi "International Journal of Labour, Life and Social Policy" (IJLLSP) adıyla, 2018 yılından itibaren her yıl Haziran ve Aralık  aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde makalelerin kabul edildiği dergide; çalışma hayatı ve sosyal politika ekseninde sosyal bilimler alanında yapılan ampirik veya kuramsal çalışmalara, istatistiki analiz ve değerlendirmelere, araştırma notları ve kitap kritiklerine yer verilmektedir. 

IJLLSP'nin temel amacı; ulusal ve uluslararası alanda akademisyen ve araştırmacıların çalışma hayatı ve sosyal politika disiplinine ilişkin bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda IJLLSP'de yer verilen/verilecek makalelerin konuları; çalışma ekonomisi, işgücü piyasası araştırmaları, endüstri ilişkileri, insan hakları, sosyal hizmet, sosyal refah, sosyal adalet, toplumsal cinsiyet, sosyal dışlanma ve sosyal içerme, kadın çalışmaları, refah devleti, çevre politikası, kentleşme politikaları, sendikal örgütlenme ve sendikal örgütlenme stratejileri, sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma psikolojisi, çalışma sosyolojisi, istihdam politikaları, işsizlik, işsizlik sigortası, sağlık hizmetleri ve politikaları, yoksulluk, çocuk koruma politikaları, sosyal bakım, sosyal konut, eğitim politikaları, insan kaynakları yönetimi v.b. gibi çalışma hayatı ve sosyal politika disiplinini ilgilendiren farklı alanlardan oluşmaktadır.

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Haziran ve Aralık)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)

Makale Çağrısı

Haziran 2019, Cilt:2, Sayı:1 için makale kabul edilmektedir.

IJLLSP'nin tarandığı İndeksler

Dergipark