Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 385 - 389 2018-12-31

Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Book Introduction:İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Mustafa Dolmaz [1]

21 170

Bilimsel araştırma yöntemleri, araştırmacılar için çok büyük bir önem arz etmektedir. Araştırmacılar ve çeşitli enstitülerde öğrenim gören öğrencilerin yegâne başvuru kaynağı araştırma yöntemleridir. Araştırmadan elde edilen bulguların bir araya getirilmesinde ve en doğru sonuçlara ulaşılmasında araştırma yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu amaçla yazılan, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri adlı bu kitap okuyuculara araştırma yöntemleri konusunda faydalı bilgiler sağlamaktadır.  Kitapta, birçok eserden farklı olarak Spss uygulamalarına yer verilmiştir. Analizlerin nasıl yapılacağı ve hangi yöntemlerin kullanılacağı detaylı olarak anlatılmıştır. Kitap şu bölümlerden oluşmaktadır: bilim ve bilimle ilgili kavramlar, araştırma süreci, yöntemi, bilgi toplama yöntemleri, örnekleme, nitel araştırmalar, verilerin analize hazırlanması, verilerin analizi, araştırma raporunun biçimi ve kapsamı.

Scientific research methods are of great importance for researchers. Researchers and researchers from various institutes are the only reference research methods. The research methods are utilized in gathering the findings obtained from the research and in reaching the most accurate results. This book called Research Methods in Social Science, provides readers with useful information on research methods. In the book, Spss applications have been included in many different works. How the analysis is done and which methods to use are explained in detail. The book consists of the following parts: concepts related to science and science, research process, methodology, methods of collecting information, sampling, qualitative researches, preparation of analysis of data, analysis of data, form and scope of research report.

  • İslamoğlu, A. H. , Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, (4. Bs.) İstanbul : Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Book Review
Authors

Orcid: 0000-0002-9420-0331
Author: Mustafa Dolmaz
Country: Turkey


Bibtex @book review { ijssresearch441494, journal = {International Journal of Social Science Research}, issn = {}, eissn = {2146-8257}, address = {Şahin ORUÇ}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {385 - 389}, doi = {}, title = {Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.}, key = {cite}, author = {Dolmaz, Mustafa} }
APA Dolmaz, M . (2018). Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.. International Journal of Social Science Research, 7 (2), 385-389. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijssresearch/issue/41761/441494
MLA Dolmaz, M . "Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.". International Journal of Social Science Research 7 (2018): 385-389 <http://dergipark.org.tr/ijssresearch/issue/41761/441494>
Chicago Dolmaz, M . "Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.". International Journal of Social Science Research 7 (2018): 385-389
RIS TY - JOUR T1 - Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. AU - Mustafa Dolmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science Research JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 389 VL - 7 IS - 2 SN - -2146-8257 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Science Research Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. %A Mustafa Dolmaz %T Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. %D 2018 %J International Journal of Social Science Research %P -2146-8257 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Dolmaz, Mustafa . "Kitap Değerlendirme: İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.". International Journal of Social Science Research 7 / 2 (December 2019): 385-389.