Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 75 - 88 2018-11-30

İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI

Deniz Kılıç [1] , Kenan Ateşgöz [2]

53 107

Bu çalışma, işitme engelli öğrencilerin sosyal medya kullanım nedenlerini ortaya koymayı amaçlamamıştır. Nicel yöntem içerisinde yer alan betimleyici tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Anket, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Yüksekokul’unda eğitim alan ve yaşları 18-30 arasında değişiklik gösteren 95 işitme engelli öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Bu anlamda, öğrencilerin sosyal medya kullanım motivasyonlarına ilişkin Arkadaşlık Önemsenme, Sosyal Çevre ile İletişim ve Bağ Kurma, Spor, Kendini İfade Etme, Bağımlılık olmak üzere beş faktör elde edilmiştir. Sosyal medya araçlarına bağlanmak için en çok mobil telefonları kullanan işitme engelli öğrencilerin en çok iletişim kurduğu sosyal medya aracı ise Whatsapp olmuştur.

Sosyal Medya Motivasyonu, İşitme Engelli Öğrenci, Sosyal Medya
  • Ada, S., Çiçek, B., (2013). Kaynakyeşil, G. Çevrimiçi sosyal ağ sitesi kullanımını etkileyen motive edici faktörler üzerine bir araştırma. Academic Informatics Conference adlı etkinlikte sunulan bildiri. Antalya.Akyüz, H. İ., Yetik, S. S., Bardakçı, S., Alakurt, T., Numanoğlu, G., Keser, H. (2012). Teacher candidates’ social network usage tendencies: A qualitative investigation. Procedia:Social and Behavioral Sciences, 46, 5402-5408.Alakurt, T. (2016). Investigating teacher candidates’motivation for social media use and learning styles. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(49), 43-63.Aydın, İ. E. (2016). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımları üzerine bir araştırma: Anadolu Üniversitesi örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi, 35, 373-386.Balaman, F. ve Abuzer, K. (2012). Lise öğrencilerinin internet ortamında sosyal paylaşım sitelerini kullanım amaçları ve sosyal paylaşım unsurları. Batman University Journal of Life Sciences, 1 (1), 497-504. Barker, V. (2009). Rapid communication, older adolescents’ motivations for social network site use: The influence of gender, group identity, and collective self-esteem. Cyberpsychology&Behavior, 12 (2), 209-213.Body, D. M. ve Ellison, N. B. (2008). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210-230. Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., Loureiro, Y. K. ve Solnet, D. (2013). Understanding generation Y and their use of social media: A review and research agenda. Journal of Service Management, 24(3), 245-267. Chen, X., Sin, S. J., Then, Y., Lee, C. S. (2015). Why students share misinformation on social media: Motivation, gender, and Study-level differences. The journal of academic librarianship, 41(5), 583-592. Eren, E. Ş. (2014). Sosyal medya kullanım amaçları ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (4), 230-243. Filiz, O., Erol, O., Dönmez, F. İ., Kurt, A. A., (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 3(2), 17-28. Hassouneh, D. ve Brengman, M. (2013). A motivation-based typology of social virtual world users. Computers in Human Behaviour, 33, 330–338.Karal, H. ve Kokoç, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çabası. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3, (1), 251-263. Köroğlu, İ. Ş. (2015). Üstün yetenekli dijital yerlilerin sosyal medya kullanımları üzerine nicel bir çalışma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 40, 266-290. Mazman, S. G. ve Koçak Usluel, Y. (2011). Gender differences in using social networks. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. 10 (2), 133-139.Otrar, M. ve Argın, F. S. (2015). Öğrencilerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Cilt: 4, Sayı:1.Otrar, M. ve Argın, F. S. (2014). Ergenlerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının çok boyutlu incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 5 (10), 3-22. Öztürk, M. ve Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kullanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 2 (3), 49-67.Sevinç, B. (2017). Survey Araştırması Yöntemi. Kaan Böke (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (245-286). İstanbul: Alfa Yayınları.Smith, A. ve Anderson, M. (March 1, 2018). Rapor: Social media use in 2018. Pew Research Center, 1-7.Tanrıverdi, H. ve Sağır, S. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal ağ kullanım amaçlarının ve sosyal ağları benimseme düzeylerinin öğrenci başarısına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 18, 775-882.Ulusoy, A. ve Bostancı, M. (2014). Çocuklarda sosyal medya kullanımı ve ebeveyn rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 28, 559-572.Statcounter, (2018). Social media stats in Turkey, http://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/turkey, (Erişim Tarihi: 18.06.2018).
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-7852-9084
Author: Deniz Kılıç
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2771-4965
Author: Kenan Ateşgöz (Primary Author)
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inifedergi451638, journal = {İNİF E- DERGİ}, issn = {2528-9519}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {75 - 88}, doi = {}, title = {İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI}, key = {cite}, author = {Kılıç, Deniz and Ateşgöz, Kenan} }
APA Kılıç, D , Ateşgöz, K . (2018). İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI. İNİF E- DERGİ, 3 (2), 75-88. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inifedergi/issue/41264/451638
MLA Kılıç, D , Ateşgöz, K . "İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI". İNİF E- DERGİ 3 (2018): 75-88 <http://dergipark.org.tr/inifedergi/issue/41264/451638>
Chicago Kılıç, D , Ateşgöz, K . "İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI". İNİF E- DERGİ 3 (2018): 75-88
RIS TY - JOUR T1 - İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI AU - Deniz Kılıç , Kenan Ateşgöz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İNİF E- DERGİ JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 88 VL - 3 IS - 2 SN - 2528-9519- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University E-Journal of Faculty of Communication İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI %A Deniz Kılıç , Kenan Ateşgöz %T İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI %D 2018 %J İNİF E- DERGİ %P 2528-9519- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kılıç, Deniz , Ateşgöz, Kenan . "İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN SOSYAL MEDYA AĞ SİTELERİNİ KULLANIM MOTİVASYONLARI". İNİF E- DERGİ 3 / 2 (November 2018): 75-88.