Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 151 - 174 2018-11-30

TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI

Uğur Gündüz [1] , İdris Arıkan [2]

35 134

Ulus devletlerin büyük bölümünün kurucu miti, homojen bir ulus yaratma ve mevcut topraklar ile iktidarı bu yolla koruma kaygısı olarak ortaya çıkmaktadır. Sözü edilen koruma ve/veya korunma pratikleri dahlinde en çok öne çıkan olgu ise; ulus devlet misyonu çerçevesinde, ulusal-milli değerlerimizi üzerinden tanımladığımız uluslararası ötekilerimiz ve bu ötekilere dair, ulusal tüm araçlarla aldığımız önlem ile ürettiğimiz pratiklerdir. Medya ise, toplumları inandırmada çağın en büyük gücü olarak ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, tezin temel kaygısı da, ‘dördüncü güçten birinci güce’ uzanan bir sıfatlandırma çerçevesinde tartışmalara konu olan medyanın, ulusal ve uluslararası kaygı ile çıkarlar ekseninde nasıl ve ne ölçüde işlevsel hale gelebildiğini, Türkiye’de belirginleşen bir örnek olay üzerinden ortaya koyabilmeye yönelmiştir. 

Söz konusu yaklaşım; belirli olaylar, konular ve muhataplar üzerinden belirginleşen örneklerle ortaya konulabilmektedir. Örneğin; Türk medyasında bu anlamda öne çıkan konulardan biri de, ilgili medya pratiklerinde açıkça izlenen, ‘İsrail devletine bakış’ dinamiğidir. Bu tez, İsrail devletine bakışa dair, farklı genel yayın politikalarına sahip medya organlarında, ortaya çıkan görüş ve dolayısıyla medya metinlerinde temsil farklılığının, özellikle uluslararası kriz dönemlerinde belirginleşen yayımlarda daha net anlaşılabileceği kanaatinden yola çıkılarak yazılmıştır. Tezin içeriğini oluşturmak için, iktidar miti, dini ve sosyal yargılar üzerinden üretilen yorumlar değerlendirmeye alınmaktadır. Bu çerçevede, Türk basınının İsrail yargısı çeşitli gazeteler ele alınarak, ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye ve İsrail arasında 2009-2010 yılları arasında şekillenen kriz maddeleri ele alınarak incelenmiştir. İncelenen gazeteler, Hürriyet ve Cumhuriyet, gazeteleri olmakta, bu gazetelerin her biri; dönemin farklı genel yayın politikalarına sahip gazeteleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gazetelerin ilk sayfalarındaki haberlerin başlıkları ele alınmış, örneklemler, genel amaçsal söylem analizine uygun şekilde incelenmiştir. İnceleme, ‘Söylem bir mücadele alanıdır’ diyen Dilbilim Profesörü Norman Fairclough’un geliştirdiği, eleştirel söylem analizi yöntemine başvurularak yapılmıştır. Amaç, başlıklarda seçilen kelimelerin, metnin üreticisi basın-yayın kurumunun kullandığı dilin, iktidarla ilişkisini, ideolojik zeminini, dini bakış açısını ve hedef kitlesine karşı nasıl ortaya koyduğunu yansıtmaya yöneliktir.  

İktidar, Türk Medyası, Kriz, Eleştirel Söylem Analizi, Hürriyet, Cumhuriyet
  • Büyükkantarcıoğlu, S. Nalan (2002): Söylem Öncelemelerinde Eleştirel Dilbilimsel Boyut: Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Ötesi, Ömer Özer (Ed.), Haberi Eleştirmek, Konya: Literatürk Yayınları.
  • Cemal, Hasan (2005): Cumhuriyet Gazetesi’ndeki “İç Savaşın Perde Arkası-Cumhuriyeti Çok Sevmiştim!, İstanbul: Doğan Kitapçılık. Durna, Tezcan ve Kubilay, Çağla (2010): Söylem Kuramları ve Eleştirel Söylem Çözümlemeleri, Medyada Söylemler, İstanbul: Libra Yayınları.
  • Punch, Keith(2005): Sosyal Araştırmalara Giriş, Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi.
  • Girgin, Atilla (2013): Haber Yazmak, İstanbul: Der Yayınları.
  • Gür, Tahir (2013): Post-modern Bir Araştırma Yöntemi Olarak Söylem Çözümlemesi, vol.5.no.1,www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939285.pdf (çevrimiçi)
  • Le Bon, Gustave (2013): Kitleler Psikolojisi, çev. Hasan İlhan, Ankara: Alter Yayıncılık.
  • Machiavelli, Niccollo (2014): Hükümdar, çev. Necdet Adabağ, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
  • Sözen, Edibe (2017): Söylem: Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, İstanbul: Profil Kitap.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6138-6758
Author: Uğur Gündüz (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-6138-6758
Author: İdris Arıkan
Institution: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Yüksek Lisans öğrencisi
Country: Turkey


Bibtex @research article { inifedergi455871, journal = {İNİF E- DERGİ}, issn = {2528-9519}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {151 - 174}, doi = {}, title = {TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI}, key = {cite}, author = {Gündüz, Uğur and Arıkan, İdris} }
APA Gündüz, U , Arıkan, İ . (2018). TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI. İNİF E- DERGİ, 3 (2), 151-174. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inifedergi/issue/41264/455871
MLA Gündüz, U , Arıkan, İ . "TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI". İNİF E- DERGİ 3 (2018): 151-174 <http://dergipark.org.tr/inifedergi/issue/41264/455871>
Chicago Gündüz, U , Arıkan, İ . "TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI". İNİF E- DERGİ 3 (2018): 151-174
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI AU - Uğur Gündüz , İdris Arıkan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İNİF E- DERGİ JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 174 VL - 3 IS - 2 SN - 2528-9519- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University E-Journal of Faculty of Communication TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI %A Uğur Gündüz , İdris Arıkan %T TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI %D 2018 %J İNİF E- DERGİ %P 2528-9519- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Gündüz, Uğur , Arıkan, İdris . "TÜRK-İSRAİL KRİZLERİNİN TÜRK MEDYASINDA TEMSİL ÖRNEKLERİNİN FAIRCLOUGH’IN SÖYLEM ANALİZİ İLE OKUNMASI". İNİF E- DERGİ 3 / 2 (November 2018): 151-174.