Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 175 - 190 2018-11-30

İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

Hacer Taşdelen [1] , Zülfiye Acar Şentürk [2]

45 137

Bu çalışma için, davranışsal hedefleme ya da çevrimiçi davranışsal reklamcılığa yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, ana temanın kişisel mahremiyet ve farkındalık üzerine oluşturulduğu gözlenmiştir. Genel çerçeve incelendikten sonra, çevrimiçi davranışsal reklamcılığın satın alma davranışı üzerindeki etkisine dayalı detaylı bir çalışmanın gerekliliği üzerinde karar kılınmış, bu çalışma ile davranışsal hedeflemenin satın alma davranışı üzerindeki etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çevrimiçi davranışsal reklamcılık, kişilerin internet üzerindeki aktiviteleri ile paralellik gösterdiğinden, gözlem ya da görüşme tekniklerinin uygun olmayacağına, uygun yöntemin anket çalışması olduğuna karar verilmiştir. Yapılan anket çalışması ile davranışsal hedeflemenin satın alma niyeti ve davranışına etkisinin yanında, katılımcıların bu tür reklamlara yönelik farkındalıkları ve aynı zamanda internet reklamlarına karşı yaklaşımlarına yönelik analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların satın alma niyeti ve davranışında, ÇDR’nin anlamsal olarak farklılık yaratacak seviyede etkisinin bulunduğu görülmüştür. Katılımcıların ÇDR’ye yönelik farkındalıklarının da olumlu düzeyde olduğu saptanmıştır.

Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık, Davranışsal Hedefleme, İnternet Reklamcılığı
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya Yayıncılık: Sakarya.
 • Aydın, S. (2016). Gelişen Web Teknolojileri İle Şekillenen İnternet Reklamcılığının Tüketici Davranışlarına Etkisi. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Backes, M., Kate, A., Maffei, M., & Pecina, K. (2012,). Obliviad: Provably Secure and Practical Online Behavioral Advertising. In Security and Privacy, 2012 IEEE Symposium , 257-271.
 • Berber, K. L. (2014). Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık Uygulamaları Özelinde Kişisel Verilerin Korunması, Oniki Levha Yayıncılık: İstanbul.
 • Bilenko, M., Richardson, M. Ve Tsai, J. (2011). Targeted, not tracked: Client-side solutions for privacy-friendly behavioral advertising. Microsoft Way. 1-20.
 • Boerman, S. C., Kruikemeier, S., & ZuiderveenBorgesius, F. J. (2017). Online Behavioral Advertising: A Literature Review and Research Agenda. Journal of Advertising, 46(3), 363-376.
 • Doig, J. M. (2016). Impact of online privacy concerns and brand reputation on consumer willingness to provide personal information. Doctoral dissertation, Avustralia: Queensland University of Technology.
 • Ensari, A. B. (2014). Çevrimiçi davranışsal pazarlamanın tüketici davranışları üzerindeki etkileri ve kişisel verilerle ilişkisi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Hoofnagle, C. J., Soltani, A., Good, N. Ve Wambach, D. J. (2012). Behavioral Advertising: The Offer You Can't Refuse. Harv. L. & Pol'y Rev. 6, 273.
 • Karabıyık, B. K., Armağan, E. (2017). Tüketicinin Çevrimiçi Davranışsal Reklamlara Tıklama Kararını Etkileyen Faktörler. Journal of Yaşar University, 12(47).
 • Lawson, W. E. (2010). Advertising networks and the state of online advertising. Doctoral dissertation. Texas.
 • McDonald, A. M., Cranor, L. F. (2009). An empirical study of how people perceive online behavioral advertising. CMU-CyLab. 09-015.
 • McGillivray, K. (2010). Behavioral Advertising: tracking consumers with consent: Consideration of the substantive and procedural role of online contracts and other agreements, consent, and regulation of behavioral advertising in the US and the EU. Master's thesis. Oslo: Unıversitas Osloensis.
 • Mordkovıch, B. ( 2007). Eugene; Pay-Per-Click Search Engine Marketing Handbook. MordComm Inc, Brooklyn: New York.
 • Pett, M. A., Lackey, N. R. Ve Sullivan, J. J. (2003). Making sense of factor analysis: The use of factor analysis for instrument development in health care research. Sage: United Kingdom.
 • Sanje, G., Senol, I. (2012). The importance of online behavioral advertising for online retailers. International Journal of Business and Social Science, 3(18).
 • Smit, E.G, Van Noort, G. ve Voorveld, H.A. (2014). Understanding online behavioral advertising: user information in Europe, privacy concerns, and online dating behaviors. İnsan Davranışında Bilgisayarlar , 32 , 15-22.
 • Tuten, T. L. (2008). Advertising 2.0: social media marketing in a web 2.0 world: social media marketing in a web 2.0 world. Praeger: London.
 • Wells, W., Burnett, J. and Moriarty, S. (2003). Advertising:Principles and Practice. Pearson Education Ltd: Australia.
 • İnternet Kaynaklarıhttps://www.iabturkiye.org/ , (Erişim tarihi: 01.01.2018)
 • https://www.iabturkiye.org/online-reklamcilik-terimleri-sozlugu/c?sayfa=3, (Erişim tarihi : 01.01.2018)
 • https://www.pcworld.com/article/128272/article.html, (Erişim tarihi: 01.01.2018)
 • https://www.dunyahalleri.com/cikan-kismin-ozeti-facebook-ve-cambridge-analytica-skandali/, ( Erişim tarihi: 01.04.2018)
 • https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43649116 ( Erişim tarihi: 01.04.2018)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hacer Taşdelen (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Zülfiye Acar Şentürk (Primary Author)

Bibtex @research article { inifedergi465896, journal = {İNİF E- DERGİ}, issn = {2528-9519}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {175 - 190}, doi = {}, title = {İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Taşdelen, Hacer and Acar Şentürk, Zülfiye} }
APA Taşdelen, H , Acar Şentürk, Z . (2018). İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ. İNİF E- DERGİ, 3 (2), 175-190. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inifedergi/issue/41264/465896
MLA Taşdelen, H , Acar Şentürk, Z . "İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ". İNİF E- DERGİ 3 (2018): 175-190 <http://dergipark.org.tr/inifedergi/issue/41264/465896>
Chicago Taşdelen, H , Acar Şentürk, Z . "İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ". İNİF E- DERGİ 3 (2018): 175-190
RIS TY - JOUR T1 - İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ AU - Hacer Taşdelen , Zülfiye Acar Şentürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İNİF E- DERGİ JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 190 VL - 3 IS - 2 SN - 2528-9519- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University E-Journal of Faculty of Communication İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ %A Hacer Taşdelen , Zülfiye Acar Şentürk %T İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ %D 2018 %J İNİF E- DERGİ %P 2528-9519- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Taşdelen, Hacer , Acar Şentürk, Zülfiye . "İNTERNET REKLAMCILIĞINDA DAVRANIŞSAL HEDEFLEMENİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ". İNİF E- DERGİ 3 / 2 (November 2018): 175-190.