Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 165 - 180 2018-12-30

            Öfke çekiciliği, insanlar üzerinde öfke oluşturarak belirli bir konu hakkında olumsuz tutum geliştirmesi ve ona karşı istenilen yönde hareket etmesini amaçlayan bir ikna tekniğidir. Öfke çekiciliği, propaganda disiplini içerisinde kitlelerin iknasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle, 2. Dünya Savaşı'nda 22 Haziran 1941 tarihinde Nazi Almanyası tarafından işgale uğrayan Sovyetler Birliği, Nazilere yönelik öfke çekiciliğini etkili bir şekilde propaganda faaliyetlerinde kullanmıştır. Bu çalışmada, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kullandığı propaganda posterleri öfke çekiciliği bağlamında incelenmiştir. Bu amaçla, All World Wars sitesince belirlenen öfke çekiciliği bağlamındaki 7 Sovyet propaganda posteri (Tehlike, Ölüm, Canavar, Tehdit, İntikam, Katil, Özgürlük), nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi ışığında ele alınmıştır. Posterler, İsviçreli Dil Bilimci Ferdinand de Saussure'ün Göstergeler Modeli üzerinden analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, Sovyet propaganda posterlerinde, savaşta zarar gören sivil halk ön plana çıkarılarak Nazi Almanyası'na karşı öfke oluşturulmaya çalışıldığı, bu yolla Kızıl Ordu'nun Nazilerden öç alması için savaşması istendiği ortaya çıkarılmıştır. 

Öfke Çekiciliği, Propaganda, Sovyetler Birliği, 2. Dünya Savaşı, Göstergebilim
 • Akarcalı, S. (2003). İkinci Dünya Savaşında İletişim ve Propaganda. İmaj Yayınevi, Ankara.
 • All World Wars, http:// www. allworldwars. com/ Russian %20WWII %20 Propaganda %20 Posters.html (16.09.2018).
 • Arpa, M., İş Güvenliğini Konu Alan Kamu Spotu Reklamlarında Korku Çekiciliği Kavramının Kullanılması, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, Cilt 1, Sayı 2, 105-115.
 • Caplan, J. (2017). Hitler Almanyası 1933-1945. çev. İdem Erman, İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • Coulter, R. H., & M. Beth, P., Guilt Appeals in Advertising: What are Their Effects?. Journal of Applied Psychology, 1995, 80(6), 697.
 • Çakı, C., Weimar Cumhuriyeti'nde Bolşevizm'in Korku Çekiciliği Bağlamında Alman Propaganda Posterlerinde Kullanımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 2018a, 5(16), 83-101.
 • Çakı, C., Komünizm İdeolojisinde Kült Lider Olgusu: "Berlin'in Düşüşü" Propaganda Filmi'nin Alımlama Analizi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, 2018b, (9), 94-113.
 • Çakı, C., Nazi Almanyası Etkisindeki İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin Propaganda Posterleri Üzerine İnceleme. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 2018c, 11 (2), 252-272.
 • Çakı, C. (2018d). "Propaganda", İletişim ve Propaganda, Mustafa Karaca ve Caner Çakı (ed.). Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Çakı, C. ve M. Ozan, G., Vichy Fransası'nda İşgal Propagandası. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018, 7(1), 53-80.
 • Dalerue, J. (2013). Gestapo, Doğuşu, Yükselişi ve Çöküşü. Çev., Muzaffer Sever. 2. Baskı. Asur Yayınları, İstanbul.
 • De Saussure, F. (2014). Genel Dilbilim Yazıları. çev. Savaş Kılıç. İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Domenach, J. M. (2003). Politika ve Propaganda, çev. Tahsin Yücel. 2. Basım. Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Eberle, H. ve Matthias, U. (2017). Hitler Kitabı. çev. Mustafa Tüzel. Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. çev. Süleyman İrvan. 5. Basım. Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara.
 • Gilbert, M. (2011). Churchill, çev. Süha Sertabiboğlu, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Goebbels, J. (2016). Gerçek Yüzüyle Komünizm ve Teori ve Pratikte Bolşevizm. Çev: Zehra Köroğlu. Bilge Karınca Yayınları, İstanbul.
 • Gülada, M. O., Korku Çekiciliği Kavramının Trafik Kazalarını Konu Alan Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2018, 1(2), 131-143.
 • Güngör, N. (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, 2. Baskı, Siyasal Kitapevi, İstanbul.
 • Hart, B. L. (2015). İkinci Dünya Savaşı Tarihi. çev. Kerim Bağrıaçık. İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Häusler, H., Dierk, W., Development of Military Geology in the German Wehrmacht 1939–45. Geology and Warfare: Examples of the Influence of Terrain and Geologists on Military Operations. Geological Society, London, 2000,141-158.
 • Kershaw, I. (2009). Hitler, 1936-1945: Nemesis. çev. Zarife Biliz. 2. Cilt, İthaki Yayınları, İstanbul.
 • Kissinger, H. (2010). Diplomasi. çev. İbrahim H.Kurt. 9. Baskı. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Kuruoğlu, H.(2006). Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Macksey, K. J. (2012). 2. Dünya Savaşı'nda Askeri Hatalar, çev. M. Tanju Akad. Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Mazower, M. (2014). Hitler İmparatorluğu, İşgal Avrupa'sından Nazi Yönetimi. çev. Yavuz Alogan. 2. Baskı. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Mcdonough, F. (2016). The Gestapo, The Myth and Reality of Hitler's Secret Police. Coronet, Great Britain.
 • Mcnab, C. (2015). Hitler'in Ordusu, Nazi Savaş Makinesinin Tarihi, 1939-1945, çev. Okan Doğan. Timaş Yayınları, İstanbul.
 • National WW2 Museum https://www.nationalww2museum.org (18.09.2018).
 • Öymen, O. (2014). Bir Propaganda Silahı Olarak Basın. Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Riasanovsky, V. Nicholas, & D. Mark, S. (2011). Rusya Tarihi, çev. Figen Dereli. İnkılap Yayınları, İstanbul.
 • Rifat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Sığırcı, İ. (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Sretenovic, Stanislav & Artan, P. (2004). Leader Cults in the Western Balkans (1945–90): Josip Broz Tito and Enver Hoxha. In The Leader Cult in Communist Dictatorships (pp. 208-223). Palgrave Macmillan, London.
 • Tanyeri Mazıcı, E. ve Caner, Ç., Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Erciyes İletişim Dergisi, 2018, 5 (3). 290-306.
 • Turner, M. M. Using Emotion in Risk Communication: The Anger Activism Model. Public Relations Review, 2007, 33(2), 114-119.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-1523-4649
Author: Caner Çakı (Primary Author)
Institution: T. C. İnönü Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8233-2321
Author: Mehmet Ozan Gülada
Institution: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

Bibtex @research article { inijoss462022, journal = {İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)}, issn = {2147-0936}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {165 - 180}, doi = {}, title = {2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Çakı, Caner and Gülada, Mehmet Ozan} }
APA Çakı, C , Gülada, M . (2018). 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2), 165-180. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/462022
MLA Çakı, C , Gülada, M . "2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 165-180 <http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/462022>
Chicago Çakı, C , Gülada, M . "2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 165-180
RIS TY - JOUR T1 - 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ AU - Caner Çakı , Mehmet Ozan Gülada Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 180 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-0936- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ %A Caner Çakı , Mehmet Ozan Gülada %T 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ %D 2018 %J İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) %P 2147-0936- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Çakı, Caner , Gülada, Mehmet Ozan . "2. DÜNYA SAVAŞI'NDAKİ SOVYET PROPAGANDA POSTERLERİNİN ÖFKE ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 / 2 (December 2019): 165-180.