Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 148 - 164 2018-12-30

Toplumsal cinsiyet rolleri toplumsal yapıda birçok farklı kaynaktan beslenmektedir. Aile, kültür, din ve devlet aracılığı ile cinsiyet rolleri toplum yaşamında kadın ve erkek ilişkisini belirlemektedir. Cinsiyet rollerinin kadın ve erkek arasında hak ve özgürlükler bağlamında bir ayrıma yol açtığı bilinmektedir. Bu sebeple cinsiyet rollerinin etkisini ortadan kaldırmak için birçok girişim gerçekleşmiştir. Bu girişimler eğitim temelinde güçlenmektedir.  Bu sebeple eğitim ve cinsiyet ilişkisi önemli bir tartışma alanını oluşturmaktadır. Eğitimin cinsiyet rolleri ile ilgili bağı mevcut çalışmanın temel konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim ile ilişkisi uygulamalı bir çalışma ile değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1. ve 4. sınıfta okuyan öğrencilere toplumsal cinsiyet rollerine dair algıları ölçmek için bir ölçek uygulanmaktadır. Çalışmada katılımcıların ölçek üzerinden cinsiyet, okunan sınıf, yaşanılan yerin yerleşim türü, anne ve baba eğitim durumlarının tutumları üzerindeki etkisi ölçülmektedir. Çalışmanın amacı eğitimin ve sosyoloji bölümünün eğitim anlayışının öğrencilerin cinsiyet rolleri üzerindeki etkisini karşılaştırmalı olarak ele almaktır.

Toplumsal cinsiyet, kadın, eğitim, sosyoloji
 • Referans1 Acar-Savran, G., (2004), Beden, Emek Tarihi Diyalektik Bir Feminizm İçin, İstanbul, Kanat Yayınları.
 • Referans2 Badinter, E., (2011). Kadınlık mı Annelik mi, çev, Aysen Emekçi, İstanbul: İletişim Yayınları, (2010).
 • Referans3 Altınova, H. H., Duyan, V., (2013), “Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Geçerlilik Güvenirlik Çalışması”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 24 (2), 9-22.
 • Referans4 Bendason, N., (1949), Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları. çev. Şirin Tekeli, İstanbul, İletişim Yayınları.
 • Referans5 Bourdieu, P., (2015), Eril Tahakküm. çev.Bediz Yılmaz, İstanbul, Bağlam Yayınları. (1998).
 • Referans6 Butler, J., (2014), Cinsiyet Belası – Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi. çev. Başak Ertur, İstanbul, Metis Yayınları, (1999).
 • Referans7 De Beauvoir, S., (1986), Ben Bir Feministim Alice Schwatzer’le Konuşmalar, çev. Ayşe, Minu, Sedef). İstanbul, Kadın Çevresi Yayınları. (1972).
 • Referans8 De Beauvoir, S., (1993a), Kadın “İkinci Cins I” Genç Kızlık Çağı, çev.: Bertan Onaran, İstanbul: Payel Yayınları.
 • Referans9 De Beauvoir, S., (1993b), Kadın “İkinci Cins III” Bağımsızlığa Doğru, çev.: Bertan Onaran, İstanbul, Payel Yayınları.
 • Referans10 De Beauvoir, S., (2010), Kadın “İkinci Cins II” Evlilik Çağı, çev. Bertan Onaran, İstanbul: Payel Yayınları.
 • Referans11 Donovan, J., (2014), Feminist Teori – Entelektüel Gelenekler. çev.: Aksu Bora, Meltem Ağduk Gevrek, Fevziye Sayılan. İstanbul: İletişim Yayınları. (1985).
 • Referans12 Douglas, C. A., (1995), Sevgi ve Politika – Radikal Feminist ve Lezbiyen Teoriler, çev. Nilgün Aydoğan, İstanbul, Kavram Yayınları.
 • Referans13 Dökmen, Z. Y., (2009). Toplumsal Cinsiyet – Sosyal Psikolojik Açıklamalar. İstanbul, Remzi Kitabevi.
 • Referans14 Gürsoy E., Arslan Özkan H., (2014)., “Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinde Kadına İlişkin “Namus” Algısı” Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 5 (3), 149-159.
 • Referans15 Koç, M., Haskan Avcı, Ö. ve Bayar, Ö., (2017), Kadın Toplumsal Cinsiyet Rolü Stresi Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 284-297.
 • Referans16 Özbudun, S., (1984), Niçin Feminizm Değil?, İstanbul, Süreç Yayınları.
 • Referans17 Özbudun, S., (2007), Küreselleşme, Kadın ve ‘Yeni’ Ataerki, İstanbul, Ütopya Yayınevi.
 • Referans18 Sevim, A., (2005), Feminizm, İstanbul, İnsan Yayınları.
 • Referans19Wollstonecraft, M., (2007), Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi. çev.: Deniz Hakyemez, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Referans20 Zeyneloğlu, S., Füsun, T., (2011), “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 40: 409-420.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6044-2447
Author: SAİT YILDIRIM
Country: Turkey


Bibtex @research article { inijoss481636, journal = {İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS)}, issn = {2147-0936}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {148 - 164}, doi = {}, title = {TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, SAİT} }
APA YILDIRIM, S . (2018). TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), 7 (2), 148-164. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/481636
MLA YILDIRIM, S . "TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 148-164 <http://dergipark.org.tr/inijoss/issue/41945/481636>
Chicago YILDIRIM, S . "TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 (2018): 148-164
RIS TY - JOUR T1 - TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ AU - SAİT YILDIRIM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 164 VL - 7 IS - 2 SN - 2147-0936- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ %A SAİT YILDIRIM %T TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ %D 2018 %J İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) %P 2147-0936- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD YILDIRIM, SAİT . "TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ". İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) 7 / 2 (December 2019): 148-164.