Year 2018, Volume 19, Issue 2, Pages 226 - 239 2018-08-31

Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri
The Primary Teachers’ Views about Special Days and Weeks that are Celebrated or Commemorated in Life Sciences Course

Hanife KESKİN [1] , Gülşah KURU [2]

60 144

Hayat Bilgisi dersi programında insan; biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel yönleriyle bütün olarak ele alınır ve değişimin hem öznesi hem nesnesi kabul edilir. Hayat Bilgisi dersi, yaşama paralel ve somut bir şekilde işlenen, çocuğun gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış, öğrencilerin iyi birer vatandaş ve etkin bireyler olarak yetişmesini sağlayan bir öğretim programıdır (Baysal, 2006). Bu araştırmanın amacı; sınıf öğretmenlerinin, hayat bilgisi dersinde kutlanan/anılan belirli gün ve haftalara ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma nitel yaklaşımla gerçekleştirilmiş olup, araştırmada olgu bilim deseni esas alınmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiş olup verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.  İçerik analizi; amaçların belirlenmesi, kavramların tanımlanması, analiz birimlerinin belirlenmesi, konuyla ilgili verilerin yerinin belirlenmesi, mantıksal yapının geliştirilip kodlama kategorilerinin belirlenmesi, sayma, yorumlama ve sonuçları yazma aşamalarından oluşan bir süreçtir (Büyüköztürk, K. Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2017: 260). Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan 30 sınıf öğretmeninin de bazı belirli gün ve haftalara hiç değinmediği, üzerinde durdukları belirli gün ve haftalarda ise; aynı etkinlikleri yaptıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların hepsinin bu derste belirli gün ve haftalara değinilmesini gerekli gördüğü, yarısından fazlasının ise; yaptıkları uygulamaları yetersiz buldukları tespit edilmiştir. Uygulamaları yetersiz bulan ve bu ders ile belirli gün ve haftaların amaçlarının tam olarak gerçekleşmediğini düşünen öğretmenler, bunun sebeplerini: Zaman kısıtlılığı, programdaki kazanımların veriliş tarihi ile ona uygun olarak kutlanabilecek anılabilecek belirli gün ve haftaların tarihlerinin uyuşmazlığı, öğrenci sayısının fazlalığı ve okulların imkânlarının kısıtlılığı olarak belirtmişlerdir. 

In the Life Science lesson program, human, biological, psychological, social and cultural aspects are taken as a whole and both subject and subject of change are accepted. This study aims that the primary teachers’views about special days and weeks that are celebrated or commemorated in Life Sciences course in primary schools have been determined. Phenomenon science model thatone of the qualitative research methods are based on in the research. Content analysis method was used in the analysis of the data obtained from the research. İn this research, it was determined that thirty classteachers participating in the research had never dealt with some special days and weeks and some special days and weeks had made same activities hade been made in some special days and weeks. İt was determined that all participants had needed special days and weeks in Social Study and Most classteachers had disqualified themselves. The classteachers who feel inadequate themselves indicated as insufficient time, incompatible dates, the excessive number of students and underprivileged schools.

 • Aladağ, S. (2016). Hayat bilgisi: tanımı, amacı ve doğası. S. Güven & S.Kaymakcı (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi (ss. 2-19). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Öztürk, C. (Ed.). (2006). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Binbaşıoğlu, C. (2003). Hayat bilgisi öğretimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bozak, A. vd. (2012). The evaluation of the views of supervisors, administrators, and teachers on the effectiveness of leisure activities lessons. İlköğretim Online Dergisi, 11(2), 520-529.
 • Çevik, H. (2013). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim okullarında kutlanan/anılan belirli gün ve haftalara ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çubukçu, Z. (2012). İlköğretim öğrencilerinin karakter eğitimi sürecinde örtük programın etkisi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 1513-1534.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2005). Hayat bilgisi programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2009). Hayat bilgisi programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2015). Hayat bilgisi programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Tay, B. vd. (2015). 2009 ve 2015 Yılı hayat bilgisi dersi öğretim programlarının karşılaştırılması, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 341-374.
 • Ün Açıkgöz, K. (2014). Aktif öğrenme. (13.Baskı), İzmir: Biliş Yayıncılık.
 • Varış, F. (1994). Program geliştirme. (5.Baskı), Ankara: Alkım Yayıncılık.
 • Yıldırım, N. (2010). The views of students and education staff about social activities ıntended for students who receive education in rural areas and evaluation of the students in terms of self-esteem, İlköğretim Online Dergisi, 9(3), 1080-1091.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hanife KESKİN
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gülşah KURU
Institution: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inuefd342632, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {226 - 239}, doi = {10.17679/inuefd.342632}, title = {Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {KESKİN, Hanife and KURU, Gülşah} }
APA KESKİN, H , KURU, G . (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 226-239. DOI: 10.17679/inuefd.342632
MLA KESKİN, H , KURU, G . "Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 226-239 <http://dergipark.org.tr/inuefd/issue/36595/342632>
Chicago KESKİN, H , KURU, G . "Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018): 226-239
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri AU - Hanife KESKİN , Gülşah KURU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.342632 DO - 10.17679/inuefd.342632 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 226 EP - 239 VL - 19 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.342632 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.342632 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri %A Hanife KESKİN , Gülşah KURU %T Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.342632 %U 10.17679/inuefd.342632
ISNAD KESKİN, Hanife , KURU, Gülşah . "Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersinde Kutlanan veya Anılan Belirli Gün ve Haftalara İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 2 (August 2018): 226-239. https://doi.org/10.17679/inuefd.342632