Year 2017, Volume 8, Issue 2, Pages 493 - 514 2017-12-31

ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SUIT FOR ANNULMENT IN ESTABLISHMENT OF CORPORATION AND INVALIDITY OF THE CAPITAL INCREASE

Fatih AYDIN [1]

243 995

Anonim şirketlerde sermaye artırımı özel bir esas sözleşme değişikliğidir. Sermaye artırımı ya genel kurul ya da yönetim kurulu kararı ile yapılır. Sermaye artırımı kararının geçersizliği butlan ya da iptal yaptırımı iddiasıyla gündeme gelebilir. Ancak sermaye artırım kararının süresiz olarak butlanının talep edilebilmesi hususu işlem güvenliği bakımından ciddi sakıncalara gebedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu sermaye artırımı bakımından kuruluştaki fesih davasına ve tescil ile tüzel kişilik kazanma hükümlerine atıfta bulunmuştur. Buna göre tüm sermaye artırım türleri bakımından kuruluştaki hükümler uygulanacaktır. Böylece birbiri ile taban tabana zıt olan butlan ve fesih hallerinin çakışması gündeme gelmiştir. Sermaye artırım kararının geçersizliği bakımından hangi davanın ne zaman, kimler tarafından, hangi şartlarda açılacağı ve sonuçlarının nasıl olacağı önem taşımaktadır. Bu çalışmada genel kurul kararlarının iptali ile herkes tarafından süresiz olarak ileri sürülen butlanın tespiti davası, sermaye artırımının feshi ile birlikte karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Aynı zamanda 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun konuya ilişkin bakış açısı ve bu dönemdeki doktrin görüşleri hâlihazır düzenleme ile karşılaştırılmıştır.

Capital increase in corporations is a special prime contract change. Capital increase is possible either via resolution of general assembly or by board decision.  The invalidity of capital increase acquires currency by nullity or by the claim of cancel sanction. However the case of claiming permanent nullity of capital increase verdict is expected to have serious prejudices in terms of process security. Turkish Code of Commerce no. 6102 refers to annulment in establishment of corporation and the terms of registered incorporation. Accordingly, the resolutions in establishment will be executed in terms of all types of capital increases. Thereby, the conflict of nullity and annulment, which are completely dissimilar, gains currency. In the case of invalidity of capital increase, it is significant to determine which case will be opened, the circumstances under which the case will be opened, by whom and how it will result. This article handles a comparative study of cancel of general assembly resolution and action for voidance asserted by everybody together with capital increase quashing. At the same time the point of view of the old Turkish Code of Commerce no. 6762 and the doctrine views are compared with the present arrangement.

 • ALIŞKAN, Murat: Türk Ticaret Kanununa Göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Anonim Şirketleri Denetlemesi ve İlgili Fesih Davaları, İstanbul 2007.
 • ARSLANLI, Halil: Anonim Şirketler I, İstanbul 1960.
 • BAHTİYAR, Mehmet : Anonim Ortaklık Anasözleşmesi(Anasözleşme), İstanbul 2001.
 • BAHTİYAR, Mehmet : Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı (Sermaye Artırımı), İstanbul 1996.
 • BAHTİYAR, Mehmet: Anonim Ortaklıklar Hukuku(Anonim Ortaklıklar), İstanbul 2015.
 • BİLGİLİ Fatih / DEMİRKAPI Ertan, Şirketler Hukuku, 9. Bası, Bursa 2013.
 • İMREGÜN, Oğuz: Anonim Ortaklıklar, İstanbul 1989.
 • KAYAR, İsmail: Anonim Ortaklıkta Mali Durumun Bozulması ve Alınacak Tedbirler, Konya 1997.
 • KIRCA, İsmail / ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal / MANAVGAT, Çağlar : Anonim Şirketler Hukuku, C. 1, Ankara 2012.
 • KORKUT, Ömer : ‘’6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımının Geçersizliği’’ İÜHFM C. LXXI, S. 2, 2013.
 • MOROĞLU, Erdoğan: Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı (Sermaye Artırımı), İstanbul 1972.
 • SERDER YILMAZ, Selen : ‘’TTK’da Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımına İlişkin Genel Hükümler ve Kayıtlı Sermaye Sisteminde Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı’’ Erciyes Üniversites i Hukuk Fakültesi Dergisi, C.VIII, S.1, 2013.
 • ŞENER, Oruç Hami: Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Ankara 2015.
 • TEKİNALP, Ünal: Anonim Ortaklıkta Sermaye Artırımının Yapılmamış Sayılması Davası Genel Kurul Kararının İptali Davasını Bertaraf Eder mi?, İHFM. C.LIV, S.1-4, İstanbul 1994.
Subjects Law
Published Date Aralık 2017
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7426-4701
Author: Fatih AYDIN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2017

Bibtex @research article { inuhfd355991, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {Inonu University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {493 - 514}, doi = {10.21492/inuhfd.355991}, title = {ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ}, key = {cite}, author = {AYDIN, Fatih} }
APA AYDIN, F . (2017). ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8 (2), 493-514. DOI: 10.21492/inuhfd.355991
MLA AYDIN, F . "ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017): 493-514 <http://dergipark.org.tr/inuhfd/issue/30360/355991>
Chicago AYDIN, F . "ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017): 493-514
RIS TY - JOUR T1 - ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ AU - Fatih AYDIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21492/inuhfd.355991 DO - 10.21492/inuhfd.355991 T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 493 EP - 514 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - doi: 10.21492/inuhfd.355991 UR - https://doi.org/10.21492/inuhfd.355991 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Inonu University Law Review ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %A Fatih AYDIN %T ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21492/inuhfd.355991 %U 10.21492/inuhfd.355991
ISNAD AYDIN, Fatih . "ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2018): 493-514. https://doi.org/10.21492/inuhfd.355991
AMA AYDIN F . ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. InULR. 2017; 8(2): 493-514.
Vancouver AYDIN F . ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞTAKİ FESİH DAVASI İLE SERMAYE ARTIRIMININ GEÇERSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 8(2): 514-493.