Year 2018, Volume , Issue 32, Pages 385 - 406 2018-12-28

DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Burcu Avcı Akbel [1] , Mustafa Said Akdoğan [2]

83 129

Bu araştırma, yaşayan durak icracılarının ve bu formda eser besteleyen kişilerin, konservatuvar, İlâhiyat ve İslâmî İlimler fakültelerinde alanlarında uzman öğretim üyelerinin durak formu hakkında paylaştıkları bilgilerden yola çıkılarak, durak formunun mâhiyetini ve eğitimde kullanılabilirliğini derinlemesine değerlendip, günümüzde kullanımı yok denecek kadar az olan bu formun, bu alanda uzman kişilerin bilgi ve görüşlerinin alınması vasıtasıyla gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarımını amaçlayan bir çalışmadır.

Veri toplamada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin nitel olarak analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Buna göre analiz için tematik bir çerçeve oluşturulmuş, tematik çerçeveye göre veriler analiz edilmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. İçerik analizinde MAXQDA 12 nitel analiz programı kullanılmıştır.

Bu araştırmada durak formunun anlamı, kullanım amacı, geçmişte ve günümüzdeki icrası-okunuş tavrı, icracıları, bestecileri, güfte ve usul yapıları, geçmişte ve günümüzde kullanımı, kullanımının azalma sebepleri, eğitimde kullanılabilirliği ve literatürdeki kaynak eksikliğinin nedenleri tartışılmış, görüşme yapılan kişilerin önerilerine yer verilmiştir.

Durak, Müzik, Tasavvuf, Dînî Mûsikî
 • Akdoğan, Bayram, “Türk Din Mûsikîsinin Anadolu’da Doğuşu ve Tarihi Seyri Hakkında Mülahazalar.” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. S. (1), 2003, s. (345-371).
 • Baloğlu, Bekir Şahin, Dinî Türk Mûsikîsi Beste Türlerinden Durak, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2014. YÖK Ulusal tez merkezinden ulaşılabilir. (Tez no: 359979).
 • Behar, Cem, Musikiden Müziğe Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.
 • Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayıncılık, Ankara, 1997.
 • Çevikoğlu, Timuçin, Döndükçe Gönülde Aşk Tazelenir, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yay., Konya, 2008.
 • Ezgi, Suphi, Türk Musikisi Klasiklerinden Temcit-Na’t-Salât-Durak, İstanbul Konservatuar Neşriyatı, İstanbul, 1945.
 • Güney, Ömer Faruk, “Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ekrem Karadeniz Bölümünde Bulunan Durak Notalarının Yeniden Yazımı ve Tashihi” Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013. YÖK Ulusal tez merkezinden ulaşılabilir. (Tez no: 339850).
 • Nugent, William Robert, Assesment and data collection. K. M. Sowers, & C. N. Dulmus (Eds.), Comprehensive handbook of social work and social welfare (3nd ed.) USA: John Wiley-Sons, 2008.
 • Özalp, Mehmet Nazmi, Türk Mûsikîsi Tarihi, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Özcan, Nuri. ------ “XVII ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılar’da Dinî Mûsikî.” Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı (Osmanlı'nın 701. Kuruluş Yıldönümüne Özel), 2000, X, s. (722-734).
 • ------ “Tekke Mûsikîsi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2001, XXIV, s. (384-385).
 • Uludağ, Süleyman, “Tekke”. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü içinde s. (521), Marifet Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Varol, Aydın, “Türk Tasavvuf Mûsikîsinde Durak Formunun Yeri ve Önemi” Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996. YÖK Ulusal tez merkezinden ulaşılabilir. (Tez no: 53261).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3128-9295
Author: Burcu Avcı Akbel (Primary Author)
Institution: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9415-4980
Author: Mustafa Said Akdoğan
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2018

Bibtex @research article { istem430509, journal = {İSTEM}, issn = {1304-0618}, eissn = {2602-408X}, address = {Necmettin Erbakan University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {385 - 406}, doi = {10.31591/istem.430509}, title = {DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER}, key = {cite}, author = {Avcı Akbel, Burcu and Akdoğan, Mustafa Said} }
APA Avcı Akbel, B , Akdoğan, M . (2018). DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER. İSTEM, (32), 385-406. DOI: 10.31591/istem.430509
MLA Avcı Akbel, B , Akdoğan, M . "DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER". İSTEM (2018): 385-406 <http://dergipark.org.tr/istem/issue/41791/430509>
Chicago Avcı Akbel, B , Akdoğan, M . "DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER". İSTEM (2018): 385-406
RIS TY - JOUR T1 - DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER AU - Burcu Avcı Akbel , Mustafa Said Akdoğan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31591/istem.430509 DO - 10.31591/istem.430509 T2 - İSTEM JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 406 VL - IS - 32 SN - 1304-0618-2602-408X M3 - doi: 10.31591/istem.430509 UR - https://doi.org/10.31591/istem.430509 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İSTEM DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER %A Burcu Avcı Akbel , Mustafa Said Akdoğan %T DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER %D 2018 %J İSTEM %P 1304-0618-2602-408X %V %N 32 %R doi: 10.31591/istem.430509 %U 10.31591/istem.430509
ISNAD Avcı Akbel, Burcu , Akdoğan, Mustafa Said . "DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER". İSTEM / 32 (December 2018): 385-406. https://doi.org/10.31591/istem.430509
AMA Avcı Akbel B , Akdoğan M . DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER. İSTEM. 2018; (32): 385-406.
Vancouver Avcı Akbel B , Akdoğan M . DURAK FORMUNUN MÂHİYETİ VE EĞİTİMDE KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER. İSTEM. 2018; (32): 406-385.