Year 2017, Volume 2, Issue 2, Pages 37 - 42 2017-12-27

Bicek Tradition and The Bicek Manis in Erciş
Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri

İsmail ABALI [1]

179 313

Whatever a belief system involves, mankind has always tried to change its fate and has developed many practices throughout history. These practices vary depending on many factors such as religion, historical background, geography, common consciousness, ethnicity and social structure; and can occur at passion ceremonies, religious ceremonies, celebrations and festivals. The practice of "unlocking", a practice that we can consider in the context of the destiny changing phenomenon, also occurs in the Hıdrellez festival. The aim of this study is to determine the unlocking applications that have the traditional name "Bicek" and live in Erciş region alive. In this study where the general aspects of Erciş are introduced and the information about folklore will be given, the "Bicek" tradition, which is compiled by the local people, will be compared with the previous researches and the Bicek manis with local accent.

Hangi inanç sistemine dâhil olursa olsun insanoğlu, sürekli kaderini değiştirmeye çalışmış ve bununla ilgili tarih boyunca birçok uygulama geliştirmiştir. Din, tarihsel geçmiş, coğrafya, ortak bilinç, etnik köken ve toplumsal yapı gibi pek çok etmene bağlı olarak çeşitlenen bu uygulamalar; geçiş törenleri, dini törenler, kutlamalar ve bayramlar gibi sosyal ortamlarda da tezahür edebilmektedir. Kaderi değiştirme olgusu bağlamında ele alabileceğimiz bu uygulamalardan biri olan “baht açma” pratiklerinin bir kısmı da Hıdrellez bayramında ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, geleneksel adı “Bicek” olan ve Erciş yöresinde canlı bir şekilde yaşayan kısmet açma uygulamalarının tespit edilmesidir. Öncelikle Erciş’in genel yönlerinin tanıtıldığı ve folkloru ile ilgili bilgilerin verildiği bu çalışmada, ayrıca, tarafımızca yöre halkından derlenen “Bicek” geleneği daha önce yapılmış araştırmalarla karşılaştırılmış ve kaynak kişilerden tespit edilen Bicek manileri, yöre ağzıyla aktarılmıştır.
  • ALBAYRAK, Erol. (2006). Erciş’te Eski Türk İnançlarının İzleri, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış YL Tezi. ARAS, Enver. (2002). “Türklerde Hıdrellez Geleneği”, Milli Folklor, Yıl: 14, S. 54, 39-54. GÜNGÖR, Kemal. (1956). “Anadolu’da Hızır Geleneği ve Hıdrellez Törenlerine Dair Bir İnceleme”, Türk Etnografya Dergisi, S. I, 56-72. KOŞAR, Selahattin. (2008). Dünden Bugüne Erciş, Erciş-Van. POYRAZOĞLU, Ahmet. (2009). Derdiyar ile Gülhandan Hikayesi, İstanbul: Bayrak Matbaası. SAKAOĞLU, Saim. & Alptekin, Ali Berat. (2006). Türk Saz Şairleri Antolojisi (14-21. Yüzyıllar), Ankara: Akçağ Yayınları. Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü I. (2009). Ankara: TDK Yayınları. YILMAZ, Erkan. (2016). Erciş Folkloru, Niğde: Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış YL Tezi.
Subjects Social
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail ABALI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 27, 2017

Bibtex @research article { itbhssj347714, journal = {Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0545}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {37 - 42}, doi = {}, title = {Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri}, key = {cite}, author = {ABALI, İsmail} }
APA ABALI, İ . (2017). Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2 (2), 37-42. Retrieved from http://dergipark.org.tr/itbhssj/issue/33312/347714
MLA ABALI, İ . "Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 2 (2017): 37-42 <http://dergipark.org.tr/itbhssj/issue/33312/347714>
Chicago ABALI, İ . "Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 2 (2017): 37-42
RIS TY - JOUR T1 - Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri AU - İsmail ABALI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 42 VL - 2 IS - 2 SN - -2548-0545 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Artuklu Human and Social Science Journal Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri %A İsmail ABALI %T Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri %D 2017 %J Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi %P -2548-0545 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ABALI, İsmail . "Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 2 / 2 (December 2017): 37-42.
AMA ABALI İ . Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri. itbhssj. 2017; 2(2): 37-42.
Vancouver ABALI İ . Erciş'te Bicek Geleneği ve Bicek Manileri. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi. 2017; 2(2): 42-37.