ART-SANAT
Cover Image
e-ISSN 2148-3582 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Istanbul University | http://art-sanat.istanbul.edu.tr

39.928

148.323

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

 

The Art-Sanat Journal

Owner

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editors

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Editorial Board

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄► 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEXES

Art-Sanat Journal is covered by the following indexes: 

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

ART-SANAT

e-ISSN 2148-3582 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Istanbul University | http://art-sanat.istanbul.edu.tr
Cover Image

39.928

148.323

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

 

The Art-Sanat Journal

Owner

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editors

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Editorial Board

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄► 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEXES

Art-Sanat Journal is covered by the following indexes: 

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

Issue 11 Last Issue
Issue 11 - Jan 2019
 1. Masraf Defterleri Işığında Topkapı Sarayı III. Ahmed (Enderun) Kütüphanesi
  Pages 1 - 12
  Gülberk Bilecik, Ömer Türk
 2. Hartmann Schedel’in İstanbul Görünümleri
  Pages 13 - 46
  Sedat Bornovalı
 3. II. Meşrutiyet Dönemi Resim Sanatında Nesne ve Özne Olarak Kadın
  Pages 47 - 70
  İlkay Canan Okkalı
 4. Çankırı Merkez İlçe Geleneksel Konutlarının Cephe Biçimlenişi
  Pages 71 - 100
  Uğur Demirbağ, Nur Urfalıoğlu
 5. Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camii’nin Plan Özellikleri ve Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı İçinde Benzer Örnekler Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 101 - 140
  Ayşe Denknalbant Çobanoğlu
 6. Op Art Sanatının Modaya Yansımaları ve Örnek Bir Uygulama
  Pages 141 - 162
  Ali Osman Elmas, Nurdan Kumaş Şenol
 7. Frig Tipi Fibulalarda Tanrıça Sembolizmi Üzerine Bazı Düşünceler
  Pages 163 - 185
  Emre Erdan
 8. Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış
  Pages 187 - 206
  Özlem Gök
 9. II. Meşrutiyet Dönemi’nde V. Murad’a İade-i İtibar: Mimar Vedad (Tek) Bey’in Türbe Düzenlemesi
  Pages 207 - 224
  Müjde Dila Gümüş
 10. Bir Suzeni Sanatçısı Zeynelkhan Mukhamedzhanuly
  Pages 225 - 239
  Banu Hatice Gürcüm, Nursel Baykasoğlu, Assel Yerdenova
 11. Müze Saraylar İçin Önleyici / Pasif Koruma
  Pages 241 - 253
  Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu
 12. İran’da Birinci Pehlevi Dönemi Mimarisinde Fars-Zerdüşt Milliyetçiliği
  Pages 255 - 274
  Arash Kazemivand Niar
 13. Horse sacrifice in the Üzüür Gyalan Tomb: An Altai Mountain Kurgan
  Pages 275 - 298
  Vedat Onar, Sebahattin Küçük, Enkhbat Galbadrakh, Ahmet Taşağıl, Dilek Olğun Erdikmen
 14. Unesco Dünya Miras Listesi’ne Doğru Anavarza Antik Kenti
  Pages 299 - 324
  Veysel Özbey, Duygu Saban
 15. Bir Bizans Teknesinin Anatomisi: Yenikapı 8 Batığı
  Pages 325 - 338
  Işıl Özsait Kocabaş
 16. The Technique of Zilu Weaving in Anatolia, Caucasus and Iran
  Pages 339 - 363
  Ashkan Rahmani, Majid Reza Moghanipoor
 17. Neoclassical Funerary Monuments at the Feriköy Latin Catholic Cemetery in Istanbul
  Pages 365 - 392
  F. Selva Suman
 18. Bilge Kağan’a Atfedilen Taç ve (Doğu) Gök Türklerin Budizm’e Yaklaşımı
  Pages 393 - 414
  Anıl Yılmaz