Art-Sanat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-3582 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://art-sanat.istanbul.edu.tr


Art-Sanat, yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) yayımlanan uluslararası akademik hakemli elektronik dergidir.

Art-Sanat Dergisi’nin amacı, Türk toplulukları ve Türk topluluklarıyla ilişkili diğer toplulukların sanatı, sanat tarihi ve arkeolojik verileri ve diğer sanat alanlarıyla ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek, yayımlamak ve geliştirmektir.

Türk toplulukları ve Türk toplulukları ile ilişkili diğer topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım, Müzecilik ve Sahne Sanatları alanlarındaki akademik araştırma makalelerine yer verilir.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergiye gönderilen ya da yayına kabul edilen makaleler için işlem ücreti alınmaz.

Dergi Sahibi: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (adına Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Balcı)

Art-Sanat Dergisi

e-ISSN 2148-3582 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://art-sanat.istanbul.edu.tr
Kapak Resmi


Art-Sanat, yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) yayımlanan uluslararası akademik hakemli elektronik dergidir.

Art-Sanat Dergisi’nin amacı, Türk toplulukları ve Türk topluluklarıyla ilişkili diğer toplulukların sanatı, sanat tarihi ve arkeolojik verileri ve diğer sanat alanlarıyla ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek, yayımlamak ve geliştirmektir.

Türk toplulukları ve Türk toplulukları ile ilişkili diğer topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım, Müzecilik ve Sahne Sanatları alanlarındaki akademik araştırma makalelerine yer verilir.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergiye gönderilen ya da yayına kabul edilen makaleler için işlem ücreti alınmaz.

Dergi Sahibi: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (adına Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Balcı)
Sayı 14 - 31 Tem 2020
 1. Materiality of Mehmet II Smelling A Rose Based on Gentile Bellini’s Painting with Cultural Perspective
  Sayfalar 1 - 16
  Tuğba BATUHAN
 2. Osmanlı’nın Son Döneminde Ebniye Kalfalarına Yapı İnşa İzni Verilmesi
  Sayfalar 17 - 38
  Hüseyin Gürsel BİLMİŞ
 3. The Portugal Synagogue: Ιn Light of Its History and Architecture
  Sayfalar 39 - 70
  Şakir ÇAKMAK, Siren BORA
 4. Amorium, Yukarı Şehir İç Sur Alanı Kazısından Geç Ortaçağ Sırlı Seramikleri Üzerine İlk Gözlemler
  Sayfalar 71 - 110
  Lale DOĞER, Muhsine Eda ARMAĞAN
 5. Tarihsel Yığma Yapıların Hâlihazır Koruma Durumunun İzlenmesi İçin Öneriler: Matrone Kilisesi ve Çardak Han Örneği
  Sayfalar 111 - 133
  Feyza DURMUŞLAR, Emre İPEKCİ, Mine HAMAMCIOĞLU TURAN, Engin AKTAŞ
 6. Gaziantep Kent Konutunda Mekân Kurgusu Değişiminin 1960-1980 Dönemi Örneklerinde İzlenmesi
  Sayfalar 135 - 157
  Onur ERMAN, Esra KASAPBAŞI
 7. İznik / Nikaia, İstanbul Kapı Kazıları’ndan Pişmiş Toprak Kandiller
  Sayfalar 159 - 184
  Filiz İNANAN, Mehmet AKÇINAR, Tuğba AKÇINAR
 8. Üsküdar: Harem Kadınlarının Prestij Sahası
  Sayfalar 185 - 209
  Murat KALAFAT
 9. Türkiye’deki Kamusal Yeşil Alanların Tarihsel Gelişimi ve Yeni “Millet Bahçeleri”
  Sayfalar 211 - 240
  İ̇pek KAŞTAŞ UZUN, Fatma ŞENOL
 10. Türk Hat Sanatında Hz. Muhammed Sevgisini Konu Alan Çalışmalar
  Sayfalar 241 - 272
  Mehmet MEMİŞ
 11. Harika (Şazi Sirel) Lifij; Sanatçı Kişiliği ve Resimleri Üzerine
  Sayfalar 273 - 296
  İ̇lkay Canan OKKALI
 12. Moğolistan’da Bulunan Göktürk Dönemi’ne ait Süslemeli Anı-Mezar Örnekleri
  Sayfalar 297 - 321
  Jale Özlem OKTAY ÇEREZCİ
 13. Konya Sultan Selim (Süleymaniye) Camii Biçim Özellikleri ve Müellif Mimar Meselesine Bir Katkı
  Sayfalar 323 - 347
  Ali Naci ÖZYALVAÇ
 14. Giulio Mongeri’ nin Erken Cumhuriyet Dönemi Yapısı Eskişehir Ziraat Bankası’nın Kültürel Miras Yönetimi Kapsamında İncelenmesi
  Sayfalar 349 - 384
  Şule PFEİFFER-TAŞ, Rabia TEMEL
 15. A Forgotten Roman Mausoleum In Darende, Malatya: The Architectural Features and Conservation Issues of the Ozan Monument
  Sayfalar 385 - 412
  Mustafa Kaan SAĞ, Kemal Kutgün EYÜPGİLLER
 16. Bitlis Kalesi Osmanlı Dönemi Lülelerinin Değerlendirilmesi (2018 Yılı Kazı Sezonu)
  Sayfalar 413 - 440
  Korkmaz ŞEN, Yunus Emre KARASU
 17. Examination of Paintings of Naive Artists from Urfa in Terms of Colors, Compositions, Space and Subjects
  Sayfalar 441 - 467
  Sait TOPRAK
 18. Geç Dönem Osmanlı Sağlık Yapılarının Gelişiminin Adana Vilayeti Örneği Üzerinden İncelenmesi
  Sayfalar 469 - 493
  Nur UMAR, * Fatma Zehra SARI
 19. Haluk Perk Müzesi’nden Örnekler Eşliğinde Bizans İmparatorluğu Döneminde İnanç, Münzevi Yaşam, Hac ve Hacılık Kavramları
  Sayfalar 495 - 531
  Ceren ÜNAL, Zeynep ÇAKMAKÇI
 20. Çocuk Müzelerinde İç Mekân Tasarımları: Atatürk ve Çocuk Müzesi İncelemesi
  Sayfalar 533 - 556
  Hülya YAVUZ ÖDEN
 21. Toplumsal Bellek Kaydı Olarak Ara Güler’in Meyhane Fotoğrafları
  Sayfalar 557 - 577
  Melis YENİCİ
 22. Atık Camların Kalıpla Şekillendirme Tekniğinde Kullanımı
  Sayfalar 579 - 596
  Selvin YEŞİLAY, Özge BİÇER
Creative Commons

88x31.png