e-ISSN: 2148-3582
Başlangıç: 2014
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi

Art-Sanat 22. (Temmuz 2024) sayısı Selçuklu Sanatı Özel Sayısı olarak yayımlanacaktır. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler iade edilmektedir. 

Art-Sanat, yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) yayımlanan uluslararası akademik hakemli elektronik dergidir. 

Türk toplulukları ve Türk toplulukları ile ilişkili diğer topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım, Müzecilik ve Sahne Sanatları alanlarındaki akademik araştırma makalelerine yer verilir.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergiye gönderilen ya da yayına kabul edilen makaleler için işlem ücreti alınmaz.


2024 - Sayı: 21

Creative Commons

88x31.png