e-ISSN: 2148-3582
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2023 yılı Temmuz sayısı (20. sayı) Bizans Özel Sayısı olarak Yayımlanacaktır.

Art-Sanat, yılda iki defa (Ocak ve Temmuz) yayımlanan uluslararası akademik hakemli elektronik dergidir.

Art-Sanat Dergisi’nin amacı, Türk toplulukları ve Türk topluluklarıyla ilişkili diğer toplulukların sanatı, sanat tarihi ve arkeolojik verileri ve diğer sanat alanlarıyla ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek, yayımlamak ve geliştirmektir.

Türk toplulukları ve Türk toplulukları ile ilişkili diğer topluluklar hakkındaki Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Koruma-Onarım, Müzecilik ve Sahne Sanatları alanlarındaki akademik araştırma makalelerine yer verilir.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergiye gönderilen ya da yayına kabul edilen makaleler için işlem ücreti alınmaz.

Dergi Sahibi: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (adına Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Balcı)

2022 - Sayı: 18

Creative Commons

88x31.png