Year 2019, Volume , Issue 11, Pages 187 - 206 2019-01-31

A Suzani Artist Zeynelkhan Mukhamedzhanuly
Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış

Özlem Gök [1]

155 239

This study focused on Necla Rüzgar’s productions called Metaphysic Murders, Other Forms of Perception, and Jewelries at her Fauna exhibition that was opened in 2014 in Galeri Nev. The meanings of the works in this exhibition apart from those attached by the artist were deciphered through semiology with the claim that they produced other meanings in the context of feminist and antispeciesist vegan thought. The myths that were constructed with the imagination of the people after the cognitive revolution initiated the formation of the sacred in the sexist and speciesist context. Shaped by tradition based on hunting still-life in art history and reflected in family portraits, the meaning of animal based on metaphorical gender hierarchy shows the great masculine structure of man. The male human displaced by post-humanitarianism is a concept that is at the center of everything and the founder of the interspecies hierarchy. A negative identification between women and animals constructed under the sovereignty of the male human points to the common destiny, neither of which is taken seriously as moral beings. In this study, the birds in Metaphysic Murders that was considered within the feminist and antispeciesist context were discussed as the metaphorical reflections of the animal that was encountered in multi-layered meaning pattern and based on hunting still-life. As for the Other Forms of Perception that gave clue about the perception created by anthropocentrism, the statues in the forms of shoes and gloves were considered as the indicators of speciesist approach between human and animal within a vegan context. Composed of the stones in meat shapes, Jewelries showed the absent referent of meat when considered from Carol J. Adams’ concept of absent referent. The meat, whose absent referent is the animal, was positioned as an indicator of sexist and speciesist approach. In conclusion, although these productions were not given such meanings by Necla Rüzgar, it can be stated that the works produced meanings that were independent from and outperformed their artist within feminist and antispeciesist context.
Bu araştırma Necla Rüzgar’ın, Galeri Nev’de 2014 yılında açmış olduğu Fauna sergisinde yer alan Metafizik Cinayetler, Algının Diğer Formları ve Mücevherler adı altında şekillenen üretimlerine odaklanır. Bu üretimlerin sanatçısının yüklediği anlamların dışında, feminist ve türcülük karşıtı vegan düşünce bağlamında başka anlamları da ürettiği iddiasıyla bu anlamların göstergebilim üzerinden deşifre etme yoluna gidilmiştir. İnsanın bilişsel devrim sonrası hayal gücüyle kurguladığı mitler, cinsiyetçi ve türcü bağlamda kutsalların oluşumunu başlatır. Sanat tarihinde avcılık natürmortlarına dayanan gelenekle şekillenen ve aile portrelerine yansıyan hayvanın metaforik; cinsiyet hiyerarşisine dayalı anlamları, insanın büyüklenici eril yapısını gösterir. İnsanmerkezcilik sonrasının yerinden ettiği erkekinsan, her şeyin merkezinde ve türler arası hiyerarşinin kurucusu olan bir kavramdır. “Erkekinsan”nın egemenliğinde kurgulanan kadınlar ve hayvanlar arasında olumsuz bir özdeşleştirme, her ikisinin de ahlaki varlıklar olarak ciddiye alınmadığı ortak bir kaderi işaret eder. Bu araştırmada feminist ve türcülük karşıtı vegan bağlamda ele alınan Metafizik Cinayetler’deki kuşların, çok katmanlı anlam örgüsünde karşılaşılan, kökeni avcılık natürmortlarına dayanan hayvanın metaforik yansımaları olarak tartışılması amaçlanmaktadır. İnsan merkezci bakışın yarattığı algının açık edildiği, Algının Diğer Formları başlığında ayakkabılar ve eldivenlerden oluşan heykeller, vegan bağlamda insan ve hayvan arasında oluşan türcü yaklaşımın göstergeleri olarak ele alınmıştır. Et parçaları şeklinde düzenlenmiş taşlardan oluşan Mücevherler yerleştirmesi, Carol J. Adams’ın kayıp gönderge kavramı üzerinden bakıldığında ise etin kayıp göndergesi ortaya çıkmaktadır. Kayıp göndergesi hayvan olan et, cinsiyetçi ve türcü yaklaşımın göstergesi olarak konumlandırılır. Sonuç olarak Necla Rüzgar tarafından bu üretimlere böyle bir anlam tam olarak yüklenmemiş olsa bile araştırmada odaklanılan bu yapıtlar ile kurulan diyalogda, yapıtların feminist ve türcülük karşıtı vegan bağlamda sanatçısından bağımsız, sanatçısını.
 • ADAMS, Carol. J., Etin Cinsel Politikası Feminist-Vejetaryen Eleştirel Kuram, Çev. Güray Tezcan ve Mehmet Emin Boyacıoğlu, İstanbul 2013.
 • ANTMEN, Ahu, Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul 2008.
 • BARTHES, Roland, Göstergebilimsel Serüven, Çev. M. Rıfat ve S. Rıfat. İstanbul 2014.
 • BEKOFF, Marc, The Animal Manifesto, Caifornia 2010.
 • BOURRIAUD, Nicolas, İlişkisel Estetik, Çev. Saadet Özen, İstanbul 2005.
 • BRAIDOTTİ, Rosi, İnsan Sonrası, Çev. Öznur Karakaş, İstanbul 2014.
 • DOLCEROCCA, Özen Nergis, “Bu kadar alegori yeter!: Hayvan, Dil, ve Mülksüzlük Üzerine”, Cogito: Yaralanabilirlik., S. 87, İstanbul 2017, s. 185-197.
 • DONOVAN, Josephine. Feminist Teori, Çev. A. Bora, M. Ağduk Gevrek ve F. Sayılan, İstanbul 2010.
 • FRANCIONE, Gary L. Hayvan Haklarına Giriş: Çocuğunuz mu Köpeğiniz mi?, Çev. Renan Akman ve Elçin Gen, İstanbul 2008.
 • HARARI, Yuval Noah, Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi, Çev. Ertuğrul Genç, İstanbul 2016.
 • HARAWAY, Donna J., Başka Yer Donna Haraway’den Seçme Yazılar, Çev. Güçsal Pusar, İstanbul 2010.
 • IRIGARAY, Luce, Ben Sen Biz Farklılık Kültürüne Doğru, Çev. Sabri Büyükdüvenci ve Nilgün Tutal, Ankara 2006.
 • KALKANDELEN, Zulal, Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü, Kocaeli 2018.
 • LEPPERT, Richard, Sanatta Anlamın Görüntüsü / İmgelerin Toplumsal İşlevi, Çev. İsmail Türkmen, İstanbul 2009.
 • OKTAY, Ahmet, Sanat ve Siyaset, İstanbul 2004.
 • PLUTARCH, “Et Yemek Üzerine”, Ed. K. Savaş, Hayvan Hakları &Veganizm, Kocaeli 2013. REGAN, Tom, Kafesler Boşalsın Hayvan Haklarıyla Yüzleşmek, Çev. Serpil Çağlayan, İstanbul 2007.
 • SAYIN, Zeynep, Ölüm Terbiyesi, İstanbul 2018.
 • SCHICK, Irvin Cemil, Batının Cinsel Kıyısı Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve Mekansallık, Çev. Savaş Kılıç ve Gamze Sarı. İstanbul 2001.
 • SINGER, Peter, Hayvan Özgürleşmesi, Çev. H. Doğan, İstanbul 2005.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts Erişim Tarihi: 20. 04. 2015.
 • http://m.t24.com.tr/k24/yazi/necla-ruzgarin-sanatinin-olusumu,1954 Erişim Tarihi: 27. 09. 2018.
 • http://galerinev.art/storage/files/publications/necla_ruzgar_fauna.pdf Erişim Tarihi: 20. 09. 2018.
 • http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=21288 Erişim Tarihi:11. 05. 2018.
 • http://www.radikal.com.tr/hayat/kirmizi-baslikli-kizlari-koruyamiyoruz-1176122/ Erişim Tarihi: 30. 7. 2018.
 • https://drive.google.com/file/d/1oFe4EQX86l92rN_2z9AHQP60plPbGj4t/view Erişim Tarihi: 18. 11. 2018.
Primary Language tr
Journal Section MAKALELER/ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0002-2589-8369
Author: Özlem Gök (Primary Author)
Institution: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { iuarts520498, journal = {Art-Sanat Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-3582}, address = {Istanbul University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {187 - 206}, doi = {}, title = {Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış}, key = {cite}, author = {Gök, Özlem} }
APA Gök, Ö . (2019). Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış. Art-Sanat Dergisi, (11), 187-206. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuarts/issue/43005/520498
MLA Gök, Ö . "Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış". Art-Sanat Dergisi (2019): 187-206 <http://dergipark.org.tr/iuarts/issue/43005/520498>
Chicago Gök, Ö . "Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış". Art-Sanat Dergisi (2019): 187-206
RIS TY - JOUR T1 - Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış AU - Özlem Gök Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Art-Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 206 VL - IS - 11 SN - -2148-3582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ART-SANAT Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış %A Özlem Gök %T Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış %D 2019 %J Art-Sanat Dergisi %P -2148-3582 %V %N 11 %R %U
ISNAD Gök, Özlem . "Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış". Art-Sanat Dergisi / 11 (January 2019): 187-206.
AMA Gök Ö . Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış. Art-Sanat Dergisi. 2019; (11): 187-206.
Vancouver Gök Ö . Sanatçısını Aşan Yapıt Bağlamında Necla Rüzgar’ın Fauna Sergisine Bakış. Art-Sanat Dergisi. 2019; (11): 206-187.