Year 2018, Volume 8, Issue 17, Pages 59 - 71 2018-06-30

Çocuk Oyun Alanlarının Önemi ve Tasarım Kriterlerinin Nevşehir Kenti Örneğinde İrdelenmesi

Meliha Aklıbaşında [1] , Aslıhan Tırnakçı [2] , Esra Özhancı [3]

88 177

Oyun, çocuğun fiziksel gelişiminin yanı sıra arkadaşlık ilişkileri kurarak sosyalleşmesini ve duygusal gelişimini sağlayan önemli bir faktördür. Nüfusun ve dolayısıyla yapılaşmanın günümüzdeki kadar yoğun olmadığı dönemlerde çocuklar zamanlarının çoğunu evlerinin bahçesinde ve sokakta oyun oynayarak geçirirken günümüzde evin içine hapsolmuş durumda giderek yalnızlaşmaktadırlar. Bu nedenle kentlerde yaşayan çocukların fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişebilmesi ve doğaya özlemini giderebilmesi için kentsel açık-yeşil alan sistemleri içerisinde çocuk oyun alanlarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Çocuk oyun alanları planlanırken ve tasarlanırken çocukların güvenli bir ortamda gelişim özellikleri, çocukların ve onlara eşlik eden ebeveynlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.


Bu bağlamda yapılan bu araştırmada Nevşehir kenti çocuk oyun alanları peyzaj planlama ve peyzaj tasarım ilkeleri doğrultusunda incelenmiştir. Çocuk oyun alanlarının kent yeşil dokusu içerisinde nasıl konumlandırıldığı, hangi yaş grubuna hitap ettiği, hangi tür oyun ünitelerine yer verildiği, donatı elemanları, donatılarda ve zeminlerde kullanılan malzemeler ile bitkisel tasarımları yerinde gözlemlerle değerlendirilmiştir. Belirlenen eksiklikleri gidermeye ve ileriye yönelik tasarım ve planlama çalışmalarına katkı sağlamaya yönelik öneriler sunulmuştur.


Çocuk, Nevşehir, peyzaj tasarım, oyun, oyun alanı
 • Acar, H.,2003. Çocuk Oyun Alanlarında Kullanıcıların Bitki Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Kenti Örneği. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 167s
 • Bal, A., 2005. Zonguldak Kenti Yeşil Alan Sistemindeki Çocuk Oyun Alanlarının Durumunun Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından İrdelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bartın, 155 s
 • Çakar, H.Ö., 2003. Bornova’nın Çocuk Oyun Alanlarının Peyzaj Mimarlığı Yönünden Etüdü ve Daha Uygun Koşulların Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 203 s
 • Çukur, D., 2011. Okulöncesi çocukluk döneminde sağlıklı gelişimi destekleyici dış mekan tasarımı. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi 12:70-76
 • Duman, G. ve Koçak, N., 2013. Çocuk Oyun Alanlarının Biçimsel Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 11(1):64-81
 • Fanuscu, E.M., 1994. Çocuk Oyun Alanları. İstanbul Orman Fakültesi Dergisi 44(1-2):145-153
 • Fjortoft, I. and Sageie, J., 2000. The natural environment as a playground for children Landscape description and analyses of a natural playscape. Landscape and Urban Planning 48:83-97
 • Gül, E.D., 2012. Ailelerin Çocuk Bahçelerine ve Çocuk Bahçelerindeki Materyallere Bakış Açılarının İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21(3):261-274
 • Heseltine, P. and Holborn, J., 1988. Playgrounds: The planning design and construction of play environments. Batsford Books, London, UK
 • Tandoğan, O., 2014. Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar. MEGARON 9(1):19-33
 • Turgut, H., Yılmaz, S., 2010. Ekolojik Temelli Çocuk Oyun Alanlarının Oluşturulması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiri Kitabı, Artvin, Cilt: IV, Sayfa: 1618-1630
 • Uluğ, H., 2007. Kuzey Adana’daki Çocuk Oyun Alanlarının Bitki Seçimi Yönünden İrdelenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana, 192 s
 • Ünal, M., 2009. The Place and Importance of Playgrounds in Child Development. Inonu University Journal of the Faculty of Education 10(2): 95-109
 • Yılmaz, S. ve Bulut, Z., 2002. Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi 33(3):345-351
 • Yücel, G.F., 2005. Çocuk Oyun Alanları Tasarımı. İstanbul Orman Fakültesi Dergisi 55(2):99-110
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Planlama ve Tasarım / Planning and Design
Authors

Orcid: 0000-0003-3250-6375
Author: Meliha Aklıbaşında (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0122-5637
Author: Aslıhan Tırnakçı
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2789-6380
Author: Esra Özhancı
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { iujad412099, journal = {İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1309-9876}, eissn = {1309-9884}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {59 - 71}, doi = {10.16950/iujad.412099}, title = {Çocuk Oyun Alanlarının Önemi ve Tasarım Kriterlerinin Nevşehir Kenti Örneğinde İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {Aklıbaşında, Meliha and Tırnakçı, Aslıhan and Özhancı, Esra} }
APA Aklıbaşında, M , Tırnakçı, A , Özhancı, E . (2018). Çocuk Oyun Alanlarının Önemi ve Tasarım Kriterlerinin Nevşehir Kenti Örneğinde İrdelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 8 (17), 59-71. DOI: 10.16950/iujad.412099
MLA Aklıbaşında, M , Tırnakçı, A , Özhancı, E . "Çocuk Oyun Alanlarının Önemi ve Tasarım Kriterlerinin Nevşehir Kenti Örneğinde İrdelenmesi". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (2018): 59-71 <http://dergipark.org.tr/iujad/issue/39995/412099>
Chicago Aklıbaşında, M , Tırnakçı, A , Özhancı, E . "Çocuk Oyun Alanlarının Önemi ve Tasarım Kriterlerinin Nevşehir Kenti Örneğinde İrdelenmesi". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (2018): 59-71
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Oyun Alanlarının Önemi ve Tasarım Kriterlerinin Nevşehir Kenti Örneğinde İrdelenmesi AU - Meliha Aklıbaşında , Aslıhan Tırnakçı , Esra Özhancı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16950/iujad.412099 DO - 10.16950/iujad.412099 T2 - İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 71 VL - 8 IS - 17 SN - 1309-9876-1309-9884 M3 - doi: 10.16950/iujad.412099 UR - https://doi.org/10.16950/iujad.412099 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Çocuk Oyun Alanlarının Önemi ve Tasarım Kriterlerinin Nevşehir Kenti Örneğinde İrdelenmesi %A Meliha Aklıbaşında , Aslıhan Tırnakçı , Esra Özhancı %T Çocuk Oyun Alanlarının Önemi ve Tasarım Kriterlerinin Nevşehir Kenti Örneğinde İrdelenmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1309-9876-1309-9884 %V 8 %N 17 %R doi: 10.16950/iujad.412099 %U 10.16950/iujad.412099
ISNAD Aklıbaşında, Meliha , Tırnakçı, Aslıhan , Özhancı, Esra . "Çocuk Oyun Alanlarının Önemi ve Tasarım Kriterlerinin Nevşehir Kenti Örneğinde İrdelenmesi". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 / 17 (June 2018): 59-71. https://doi.org/10.16950/iujad.412099