Year 2018, Volume 8, Issue 17, Pages 15 - 31 2018-06-30

Kent Meydanlarının Geçmiş ve Günümüz Görüntülerinin Görsel Peyzaj Kalitesinin Saptanması: İstanbul İli Taksim Meydanı Örneği

Belma Acarlı [1] , Tuğba KİPER [2]

93 190

Araştırmada, İstanbul İli için  önemli bir tarihi birikime sahip  Taksim meydanı ve yakın çevresinin;  geçmiş ve günümüz durumunun görsel peyzaj kalitesine ilişkin değişimi irdelenmiştir. Bu doğrultuda çalışmada; alana ilişkin eski ve yeni kent görünümleri açısından görsel peyzaja ilişkin algısal farklılıklar saptanmıştır. Çalışma kapsamında görsel peyzaj analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Taksim Meydanı ve yakın çevresinde yer alan kentsel kimlik açısından önem teşkil eden Taksim Meydanı, Taksim Maksemi, İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Gezi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, The Marmara Oteli'ne ait 7 şer adet fotoğraftan oluşan geçmiş ve günümüze ilişkin  görüntüler uzman grubu tarafından 5 ana 18 alt parametre temelinde 5’li Likert ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistiki değerlendirmeler sonucunda, en çok ve en az tercih edilen geçmiş ve günümüz görünümlerine ilişkin mekânsal karakteristikler tespit edilmiştir. 

Meydan, kent meydanı, görsel peyzaj analizi
 • Altınçekiç, H.S.Ç. (2000). İstanbul Metropolü'nde Meydanların Rekreasyon İşlev Yönünden Önemi Üzerine Araştırmalar. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Altınçekiç, H.S.Ç., Ergin, B., Tanfer, M. (2014). Tarihsel Süreç İçinde Kent Kimliğinin Mekânsal Kalite Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma (Taksim Meydanı). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2): 132-148.
 • Apak, H., Erdönmez , E. (2015). Kentsel Bellekte Meydan, San Marco Meydanı. Kent Akademisi, 8(3): 73-96.
 • Atalay, N. (2011). Kent Meydanı: Kamusal-Estetik Çerçevede Eleştirel Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Erdönmezer, E. (2014). Kamusal Alanların Biçimlenmesi, İTU Vakfı Dergisi, 63,İstanbul.
 • İnceoğlu, M., Aytuğ, A. (2009). Kentsel Mekanda Kalite Kavramı. Megaron Dergisi, 4(3): 131-146.
 • Kır,İ. (2009). Kent Meydanlarının Kent Kimliği Üzerine Etkileri; İzmir Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İzmir.
 • Kıroğlu, E, (2007). Erzurum Kenti ve Yakın Çevresindeki Bazı Rekreasyon Alanlarının Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Kiper, T., Korkut, A., Üstün Topal, T. (2016). Kıyıköy Örneğinde Ekoturizm Planlamasına Yönelik Görsel Peyzaj Analizinin Uygulanması. NKUBAP.00.18.AR.14.10 No'lu Namık Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
 • Kuğu Tüfekçioğlu, H. (2008). Tarihsel Çevrede Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi İstanbul Yedikule Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Müderrisoğlu, H., Eroğlu, E. (2006). Bazı İbreli Ağaçların Kar Yükü Altında Görsel Algılanmasındaki Farklılıklar. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A (1):136-146.
 • Ölmez Kalender, S., Demiroğlu, D. (2011). Tarihi Süreç İçerisinde Sivas Kent Meydanı’nın İrdelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(3):354-365.
 • Özer, M.N., Ayten, M.A. (2005). Kamusal Odak Olarak Kent Meydanları. Planlama. 3: 96-103.
 • Özhancı E., Yılmaz H. (2011). Rekreasyon Alanlarının Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi; Erzurum Örneği. Iğdır Ün. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 1(2): 67-76.
 • Özkan, G.D., Alpak, E.M., Özbilen, A. (2015). Vısual Preferences In Urban Scenes: Evaluatıon of Perceptıon Change In the Trabzon Cıty 2-4 February 2015- Istanbul, Turkey Proceedings of INTCESS15- 2nd International Conference on Education and Social Sciences.
 • Sancar, C., Acar, C. (2016). Türkiye’de Kent Peyzajının Yeni Yüzleri Olarak Meydanlar: Trabzon-Ortahisar “Atatürk Alanı” Dönüşüm Projesi . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 6(13): 57-73.
 • Taşcı, H. (2014). Bir Hayat Tarzı Olarak Şehir Mekan Meydan. Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • URL, 2010. www.skb.gov.tr/wp-content/uploads/2012/09/İSTANBUL-MEYDANLARI.pdf. (Erişim tarihi: 14.05.2018.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Haziran
Journal Section Planlama ve Tasarım / Planning and Design
Authors

Author: Belma Acarlı
Country: Turkey


Author: Tuğba KİPER (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { iujad428505, journal = {İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1309-9876}, eissn = {1309-9884}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {15 - 31}, doi = {10.16950/iujad.428505}, title = {Kent Meydanlarının Geçmiş ve Günümüz Görüntülerinin Görsel Peyzaj Kalitesinin Saptanması: İstanbul İli Taksim Meydanı Örneği}, key = {cite}, author = {Acarlı, Belma and KİPER, Tuğba} }
APA Acarlı, B , KİPER, T . (2018). Kent Meydanlarının Geçmiş ve Günümüz Görüntülerinin Görsel Peyzaj Kalitesinin Saptanması: İstanbul İli Taksim Meydanı Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 8 (17), 15-31. DOI: 10.16950/iujad.428505
MLA Acarlı, B , KİPER, T . "Kent Meydanlarının Geçmiş ve Günümüz Görüntülerinin Görsel Peyzaj Kalitesinin Saptanması: İstanbul İli Taksim Meydanı Örneği". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (2018): 15-31 <http://dergipark.org.tr/iujad/issue/39995/428505>
Chicago Acarlı, B , KİPER, T . "Kent Meydanlarının Geçmiş ve Günümüz Görüntülerinin Görsel Peyzaj Kalitesinin Saptanması: İstanbul İli Taksim Meydanı Örneği". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (2018): 15-31
RIS TY - JOUR T1 - Kent Meydanlarının Geçmiş ve Günümüz Görüntülerinin Görsel Peyzaj Kalitesinin Saptanması: İstanbul İli Taksim Meydanı Örneği AU - Belma Acarlı , Tuğba KİPER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16950/iujad.428505 DO - 10.16950/iujad.428505 T2 - İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 31 VL - 8 IS - 17 SN - 1309-9876-1309-9884 M3 - doi: 10.16950/iujad.428505 UR - https://doi.org/10.16950/iujad.428505 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Kent Meydanlarının Geçmiş ve Günümüz Görüntülerinin Görsel Peyzaj Kalitesinin Saptanması: İstanbul İli Taksim Meydanı Örneği %A Belma Acarlı , Tuğba KİPER %T Kent Meydanlarının Geçmiş ve Günümüz Görüntülerinin Görsel Peyzaj Kalitesinin Saptanması: İstanbul İli Taksim Meydanı Örneği %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1309-9876-1309-9884 %V 8 %N 17 %R doi: 10.16950/iujad.428505 %U 10.16950/iujad.428505
ISNAD Acarlı, Belma , KİPER, Tuğba . "Kent Meydanlarının Geçmiş ve Günümüz Görüntülerinin Görsel Peyzaj Kalitesinin Saptanması: İstanbul İli Taksim Meydanı Örneği". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 / 17 (June 2018): 15-31. https://doi.org/10.16950/iujad.428505