Journal of Social Policy Conferences
Cover Image
ISSN 1304-0103 | e-ISSN 2548-0405 | Period Biannually | Founded: 1948 | Publisher Istanbul University |

Journal of Social Policy Conferences is a peer-reviewed bi-annual journal which is published, in Turkish, by the Department of Labor Economics and Industrial Relations of Istanbul University Faculty of Economics. The journal aims to publish, theoretical and applied studies on labor economics, employee-employers relations, unemployment, poverty, social assistance, social services, social security, social insurance and all studies on the social, legal and economic aspects of working life as well as social policies regarding women, youth, elders and all disadvantageous groups. 
Contributions are welcome from economics, finance, sociology, social policy, international relations, law and all other fields which have relevant and insightful comments to make about financial science.

Article Submission: sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr

Before submitting your manuscript, please ensure you carefully read and adhere to all the guidelines and instructions to authors provided in the “Guide for Authors” section. 

Journal of Social Policy Conferences

ISSN 1304-0103 | e-ISSN 2548-0405 | Period Biannually | Founded: 1948 | Publisher Istanbul University |
Cover Image

491.329

1.498.378

Journal of Social Policy Conferences is a peer-reviewed bi-annual journal which is published, in Turkish, by the Department of Labor Economics and Industrial Relations of Istanbul University Faculty of Economics. The journal aims to publish, theoretical and applied studies on labor economics, employee-employers relations, unemployment, poverty, social assistance, social services, social security, social insurance and all studies on the social, legal and economic aspects of working life as well as social policies regarding women, youth, elders and all disadvantageous groups. 
Contributions are welcome from economics, finance, sociology, social policy, international relations, law and all other fields which have relevant and insightful comments to make about financial science.

Article Submission: sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr

Before submitting your manuscript, please ensure you carefully read and adhere to all the guidelines and instructions to authors provided in the “Guide for Authors” section. 

Issue 75 - Dec 2018
 1. “As the distances are getting closer, our hearts are moving farther”: the Sociological Implications of Transnational ICTs use on the Socio-Cultural Integration of Immigrants
  Pages 15 - 42
  Mücahit Aydemir
 2. Dual Discrimination of Syrian Refugee Women in the Labour Markets In Europe and Turkey: Identifying the Challenges
  Pages 43 - 67
  Nihan Duran
 3. Bölgeler Arası Göçün Yaşlanmaya Etkisi: TÜİK İBB2 Verileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Pages 69 - 91
  Tekin Akgeyik
 4. Yaşlanan Alman Nüfusu ve Artan Göçmen İhtiyacı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Yükselen Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılık
  Pages 93 - 122
  Faik Tanrıkulu
 5. Almanya’daki Türklerin Göç ve Entegrasyon Süreci: Birinci ve Üçüncü Kuşak Karşılaştırması
  Pages 123 - 152
  Hülya Demirağ, Can Kakışım
 6. Almanya’daki Türkiye Asıllı Gençlerin Eğitim Başarısı ve Eğitim Fırsatları
  Pages 153 - 183
  Taylan Acar
 7. Birleşik Krallık’taki Göç Karşıtı Söylemlerin Brexit Sürecine Etkisi
  Pages 185 - 209
  Murat Çolak, Özge Bozkaya
 8. Göç Kararında Kadın İradesinin Belirleyiciliği: Genç Kızların Köyden Kente Göç Etme Fırsatına Çevirmesi
  Pages 211 - 235
  Hayrettin Şahin, Kemal Çiftyıldız, Cemile Evkaya
 9. Antropojenik İklim Değişikliği Bağlamında Göç Tartışmaları
  Pages 237 - 268
  Merve Suzan Ilık Bilben
 10. Sığınmacıların Toplumsal Uyum Sorunları ve Sosyal Hizmetlere Erişimi: Düzce Uydu Kent Örneği
  Pages 269 - 305
  Emel Coşkun, Çetin Yılmaz
 11. Relationship Between Union Membership, Union Satisfaction and Job Insecurity: An Application On Research Assistants
  Pages 307 - 326
  Fatih Karcıoğlu, Ensar Balkaya