Year 2018, Volume 6, Issue 0, Pages 234 - 241 2018-12-24

CONSIDERATION OF AN ORCHARD PLATFORM IN TERMS OF OCCUPATIONAL SAFETY
MEYVE HASADINA YARDIMCI PLATFORMUN ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Maksut Barış EMİNOĞLU [1] , Ramazan ÖZTÜRK [2] , Ali İhsan ACAR [3] , Velittin KALINKARA [4]

38 148

Orchard platforms are provided a more convenient and safe reach and picking up fruits for the labor working at the fruit harvesting. Domestic production of these machinery has started in our country in recent years. In addition, products of foreign companies have begun to be introduced to the internal market. 

In this study, an evaluation was made in terms of work safety of an orchard platform which designed and manufactured for fruit harvesting at Ankara University Haymana Research and Application Farm. The evaluations were made taking into account the general risks which specified in the "2006/42 / EC Machinery Safety Regulation and TS EN 280 A1". The safety pictograms are explained which are attached to the places where necessary on the designed prototype.

The findings obtained in this study will be referred to security markings to be included in similar designs to be made in the future. Determining safety risks will be useful for CE certificate applications of manufacturer companies.


Meyve hasat platformları, meyve hasadında çalışan işçilerin meyvelere daha rahat ve güvenli uzanmalarını ve toplamalarını sağlayan makinalardır. Ülkemizde son yıllarda bu makinaların yerli üretimine başlanmış, ayrıca yurt dışındaki firmaların ürünleri piyasaya sunulmaya başlamıştır.

Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde meyve hasadında kullanılması amacıyla tasarlanan, imalatı ve denemeleri yapılan bir meyve hasadına yardımcı platformun iş güvenliği açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirmeler, “2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği ve TS EN 280 A1” standardında belirtilen genel riskler dikkate alınarak yapılmıştır. Tasarlanan prototip üzerinde gerekli görülen yerlere yapıştırılmış güvenlik piktogramları açıklanmıştır.

Bu araştırmada elde edilen bulgular, ileride yapılacak benzer tasarımlarda yer alacak güvenlik işaretlemelerine örnek olacaktır. Üretici firmalar tarafından yapılacak CE belgesi başvurularında risklerin belirlenmesi faydalı olacaktır.
  • Anonim, (2009). 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliği. 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı Resmi Gazete. Web sitesi: Http://www.resmigazete.gov.tr
  • Örnek, N., Arısoy, H., Hacıseferoğulları, H., 2013. Konya’da bulunan değirmen makinaları imalat sanayinin durumu. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 9(1),73-81.
  • Salihoğlu, A., 2009. CE İşaretlemesi ve Tarım Makinaları. Yüksek Lisans Tezi. Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye.
  • Ünal, G. H., Saçılık, K., Gök, A., Gök, K., 2007. Türkiye’deki tarım makinaları üreticilerine farklı bir bakış. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 3(1),11-16.
  • Velioğlu, H., Taşbaş, H., Silleli, H., Kantaş M., Olum, S., 2013. Tarım traktörlerinin 2006 / 42 / AT makine direktifine göre değerlendirilmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 9(2),159-166.
  • Yurtlu, Y., Ekmekci, K., Bozoğlu, M. , Demiryürek, K., Ceyhan V., 2012. Tarim makineleri imalatçilarinin güvenli tarim makineleri imalati açisindan mevcut durumu ve eğitim ihtiyaçlari. TOPRAK SU DERGİSİ, 2012; 1 (2): 99-109
Primary Language tr
Subjects Industrial Engineering
Journal Section ÖS: ERGONOMI2017
Authors

Orcid: 0000-0003-3264-3636
Author: Maksut Barış EMİNOĞLU (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0964-2929
Author: Ramazan ÖZTÜRK

Orcid: 0000-0003-4880-1336
Author: Ali İhsan ACAR

Author: Velittin KALINKARA

Dates

Publication Date: December 24, 2018

APA EMİNOĞLU, M , ÖZTÜRK, R , ACAR, A , KALINKARA, V . (2018). MEYVE HASADINA YARDIMCI PLATFORMUN ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (0), 234-241. DOI: 10.21923/jesd.360102