Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 86 - 97 2018-06-30

SANAT KURAMLARININ LİF SANATINA ETKİLERİ
A THEORETICAL VIEW ON FIBER ART

Cafer ARSLAN [1]

97 335

Tekstil sanatları uluslararası literatürde lif sanatı çatısı altında değerlendirilir. Farklı sanat disiplinleri ve kuramları ile tekstil lif özlü materyaller sanat yapıtını oluşturmaktadır. Sanat yapıtları felsefe kuramları ile görsel anlatıma dönüşerek anlamsal değerini kazanmaktadır. Sanatçı ifade etmek istediği duygu ve düşünceyi lif materyallere oluşturduğu görsel anlatım biçimiyle sembolik ifadeler ile sanat yapıtına dönüşmektedir. Sanatçıların güncel uygulamalarında lif özlü elyaf iplik ve kumaş yapılara ilginin arttığı görülmektedir. Sanatçı lif materyalleri yapıtında kullanırken kendi başına yetkin bir yapıyı var eden öz olarak ele alınmakta ve onu anlamsal ifade aracı olarak sanat yapıtına dönüştürmektedir. Sorun, Lif sanatı kendi disiplininde uygulamalarını sunmaktadır. Sanatçıların serbest kullandıkları lif kumaş yapılar, resim, heykel, performans veya video art gibi çoklu disiplin anlayışlarıyla, uygulamaları sanat yapıtına dönüşmektedir. Lif görsel anlatım dili ile sanatçının aktarmak istediği anlamsal değeri ifade etmesinde araç olmaktadır. Bu tür uygulamalarda, kavramsal tanımlar terminoloji açısından doğru ifade edilmesi gereklidir. Yöntem, Lif sanatının sanat kuramları ile biçimlenmesinde önemli olan Bauhaus öğretilerinin güncel sanat eğitiminde kullanılır olması ve tekstil sanatı uygulamalarına felsefesi ile nasıl biçimlendirdiği incelenecektir. Lozan Tapestry Bienalleri lif sanatında kavramsal çeşitliliğin görüldüğü ve kavramsal tekstil uygulamalarının örneklenmesi ve tanımlanması açısından önem arz etmektedir.  Güncel ve çağdaş sanat platformlarında sunulan sergilerde lif sanatı uygulamalarının alan araştırması ile elde edilen bulgular sanat kuramsalları ile ilgileri analitik değerlendirilecektir. Sonuç, Sanat kuramlarının lif sanatı uygulamalarına yansıması ve kavramsal olarak tanımlanması ile ilgili görüşler derlenecektir. Lif sanatı uygulamalarının anlatım dili olarak tercih edilip kullanılmasında belirleyici unsurlar incelenip, Lif sanatı uygulamalarının algıda üslendiği roller örnekler ile sunulacaktır. Lif sanatı ve sanat felsefesi ve sanat kuramları ile olan anlamsal bağları örneklenecektir.

In international literature, textile crafts are accepted to be a part of fiber art. Textile fiber based materials form the piece of art through the use of different art disciplines and theories. Compositions transform into visual expressions through philosophy theories and gain a semantic value. Artist transforms the sensation and notion he wants to convey into a composition through the visual expression he created by using fiber materials on a symbolic expression basis. It is observed that artists have started to use fiber yarn and fabric structures more in current applications. While using fiber materials in compositions, artist approaches them objectively and transforms them into pieces of art by attributing a semantic value. Method: Method is a research focusing on the qualitative process in terms of fiber art applications field research. The obtained data and documents are analytically analyzed and evaluated in terms of the relation of art theories with the process and their effect on it. Bauhaus school has a significant role in shaping the art of fiber through its original art theories; on the basis of this fact, the process of refusing traditional education methods in its era and creating and practicing the institution’s very own education model and philosophy is presented as field research. On the other hand, Lozan Tapestry Biennales, in which conceptual approaches to textile fiber art are discussed and conceptual textile applications are defined and sampled, are analyzed through field research. Fiber art applications in current and modern art exhibitions are presented and evaluated besides the findings obtained through field research and relation between all these elements. Result; the reflection of art theories on fiber art practices and its conceptual definition are analyzed in terms of literature. The roles of fiber at applications on perception are explained. Semantic relations of fiber art with art philosophy and art theories are presented through examples. Determining factors in the process of increasing interest in using fiber art as a way of expression and semantic value in fiber art applications in current art environments are analyzed. 

 • Referans1 Antmen, A. (2008), Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayıncılık, İstanbul
 • Referans2 Arslan C. (2007)“ Çizginin Sanatsal Tekstildeki Yeri” Sanatta Yeterlik Tezi (Yayımlanmamış) Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü
 • Referans3 Artun A, Aliçavuşoğlu E. (Ed) (2017) “Bauhaus Modernleşmenin Tasarımı”, Atalayer G. “Tekstil Sanatları Eğitiminde Bauhaus’un İzleri Üzerine” 4. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul
 • Referans4 Barrett T. (2015), Neden Bu Sanat? Çağdaş Sanatta Estetik ve Eleştiri, Hayalperest Yayınevi, İstanbul
 • Referans5 Barrett T. (2014), Sanatı Eleştirmek Günceli Anlamak, Hayalperest Yayınevi, İstanbul
 • Referans6 Ertan G. (2016), Görsel Sanatlarda Anlam ve Algı, Alternatif Yayıncılık, İstanbul
 • Referans7 Gombriç. (1992), Sanat ve Yanılsama, Çev. Ahmet Cemal, Remzi Kitapevi, İstanbul
 • Referans8 Özay, S. (2001), Dünden bu güne Dokuma Resim Sanatı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
 • Referans9 Schoeser, M. (2001), World Textiles, Thames & Hodson, London
 • Referans10 Tunalı İ. (2004), Tasarım Felsefesine Giriş, yapı yayınları, İstanbul
 • Referans11 Tunalı İ. (1990), Felsefe, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Cafer ARSLAN
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date: November 15, 2017
Acceptance Date: February 14, 2018
Publication Date: June 30, 2018

APA ARSLAN, C . (2018). SANAT KURAMLARININ LİF SANATINA ETKİLERİ. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (1), 86-97. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/38155/353358