Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 1 - 13 2017-12-01

EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis
Yabancı dil olarak İngilizce öğreten öğretmenlerin rollerini metafor analizi yoluyla kavramsallaştırmaları

Mehmet Asmalı [1] , Handan Çelik [2]

131 144

Metaphors reflect the way people think and know the world. When they are considered within teaching profession, they can be strong agents revealing teachers’ beliefs about their profession. They may also explore the meaning that teachers attach to themselves. Despite their strength to shed light on how teachers conceptualize themselves, the number of metaphor studies seems to be limited. For this reason, this study set out to reveal what EFL teachers think about their roles through metaphorical representations. 24 EFL teachers, with varied experience in teaching, responded to a metaphor elicitation task through the statement “An English teacher is like …………… because…………………..”. The data were analyzed with reference to the ESL teachers’ role categorization provided by De Guerrero and Villamil (2000). Thus a theory-driven, deductive content analysis was employed. The analysis revealed that the data only matched with 6 out of 9 categories of De Guerrero and Villamil. Therefore, for the metaphors that did not fit in their categorization, a new category was emerged. Revealing the teachers’ interpretations and philosophies regarding teaching, the metaphors within the dominant categories showed that the teachers’ conceptualizations regarding their roles were more traditional and teacher-centered. The variety in metaphors suggests the multi-dynamic nature of teaching.
Metaforlar insanların düşünme ve dünyayı algılamalarını yansıtırlar. Öğretmenlik mesleğinde düşünüldüklerinde, öğretmenlerin meslekleri hakkındaki görüşlerini yansıtan güçlü göstergeler olabilirler. Öğretmenlerin kendileri ile ilişkilendirdikleri anlamı da ortaya çıkarabilirler. Öğretmenlerin kendilerini nasıl kavramsallaştırdıkları noktasındaki önemine rağmen, yapılan çalışma sayısı oldukça düşüktür. Bu nedenle bu çalışma metaforik tanımlamalarla yabancı dil olarak İngilizce öğreten öğretmenlerin kendi rolleri hakkında ne düşündüklerini ortaya çıkarmak için kurgulanmıştır. Farklı deneyimlere sahip 24 İngilizce öğretmeni, "Bir İngilizce öğretmeni ........................gibidir çünkü......................." ifadesini içeren ölçme aracını doldurmuştur. Veri, De Guerrero ve Villamil'in (2000) ortaya çıkardığı ikinci dil olarak İngilizce öğreten öğretmen rolleri sınıflandırmasına göre analiz edilmiştir. Bu nedenle, teori temelli çıkarımsal içerik analizi kullanılmıştır. Analiz, verinin De Guerrero ve Villamil'in sınıflandırmasındaki 9 kategorisinden yalnızca 6 kategorisi ile örtüştüğünü ortaya koymuştur. Bu sınıflandırmaya uygun düşmeyen metaforlar için yeni bir kategori ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin öğretmeyle ilgili yorumlarını ve felsefelerini ortaya çıkaran metaforlar, öğretmenlerin kendi rollerini daha çok geleneksel ve öğretmen merkezli gördüklerini göstermiştir. Metaforlardaki çeşitlilik öğretmenin sürekli dinamik yapısını göstermektedir.
Other ID JA42GE84TE
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mehmet Asmalı

Author: Handan Çelik

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405592, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {1 - 13}, doi = {}, title = {EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis}, key = {cite}, author = {Asmalı, Mehmet and Çelik, Handan} }
APA Asmalı, M , Çelik, H . (2017). EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 1-13. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405592
MLA Asmalı, M , Çelik, H . "EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 1-13 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405592>
Chicago Asmalı, M , Çelik, H . "EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis AU - Mehmet Asmalı , Handan Çelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis %A Mehmet Asmalı , Handan Çelik %T EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Asmalı, Mehmet , Çelik, Handan . "EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 1-13.
AMA Asmalı M , Çelik H . EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 1-13.
Vancouver Asmalı M , Çelik H . EFL teachers' conceptualizations of their roles through metaphor analysis. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 13-1.