Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 43 - 52 2017-12-01

The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity
Çocuklarda yabancı dil kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik

Selami Aydın [1] , Leyla Harputlu [2] , Özgehan Uştuk [3] , Serhat Güzel [4] , Şeyda Savran Çelik [5]

116 143

Foreign language anxiety (FLA) has been mainly associated with adult language learners. Although FLA forms a serious problem in the foreign language learning process for all learners, the effects of FLA on children have been mainly overlooked. The underlying reason is that there is a lack of an appropriate measurement tool for FLA among children. In addition, FLA studies have included mostly the adult learners into research. Therefore, the current study intends to present the tests of reliability and validity for the Children's Foreign Language Anxiety Scale (CFLAS) and to report on the reliability, validity and factor structure of the scale. Results show that CFLAS is a reliable and valid tool to measure the levels of FLA among children aged 7-12 who learn English as a foreign language (EFL) in the Turkish EFL context.
Yabancı dil kaygısı, çoğunlukla yetişkin dil öğrencileri ile ilişkilendirilmiştir. Yabancı dil kaygısının, tüm yabancı dil öğrencileri için öğrenme sürecindeki ciddi bir sorun oluşturmasına rağmen, kaygının çocuklar üzerindeki etkileri yeterince dikkate alınmamıştır. Bunun altında yatan nedenlerden birisi, çocuklar arasında yabancı dil kaygısı ölçmek için uygun bir ölçme aracının eksikliğidir. Ek olarak, çalışmalar, çoğunlukla yetişkinler üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle mevcut çalışma, Çocuklarda Yabancı Dil Kaygı Ölçeği kullanılarak yapılan ölçümlere dayalı olarak; ölçeğin geçerlilik, güvenilirlik ve faktör yapısı hakkında bulgulara erişmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar, Çocuklarda Yabancı Dil Kaygı Ölçeğinin ülkemiz yabancı dil öğrenme sürecinde olan 7-12 yaş grubundaki çocuklar arasındaki olası kaygı düzeylerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Other ID JA34UR87AC
Journal Section Research Article
Authors

Author: Selami Aydın

Author: Leyla Harputlu

Author: Özgehan Uştuk

Author: Serhat Güzel

Author: Şeyda Savran Çelik

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405595, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {43 - 52}, doi = {}, title = {The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity}, key = {cite}, author = {Aydın, Selami and Harputlu, Leyla and Uştuk, Özgehan and Güzel, Serhat and Çelik, Şeyda Savran} }
APA Aydın, S , Harputlu, L , Uştuk, Ö , Güzel, S , Çelik, Ş . (2017). The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 43-52. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405595
MLA Aydın, S , Harputlu, L , Uştuk, Ö , Güzel, S , Çelik, Ş . "The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 43-52 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405595>
Chicago Aydın, S , Harputlu, L , Uştuk, Ö , Güzel, S , Çelik, Ş . "The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 43-52
RIS TY - JOUR T1 - The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity AU - Selami Aydın , Leyla Harputlu , Özgehan Uştuk , Serhat Güzel , Şeyda Savran Çelik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 52 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity %A Selami Aydın , Leyla Harputlu , Özgehan Uştuk , Serhat Güzel , Şeyda Savran Çelik %T The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Aydın, Selami , Harputlu, Leyla , Uştuk, Özgehan , Güzel, Serhat , Çelik, Şeyda Savran . "The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 43-52.
AMA Aydın S , Harputlu L , Uştuk Ö , Güzel S , Çelik Ş . The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 43-52.
Vancouver Aydın S , Harputlu L , Uştuk Ö , Güzel S , Çelik Ş . The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 52-43.