Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 53 - 70 2017-12-01

The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs
Bağlamsal faktörlerin İngilizce öğretmenlerinin inançları üzerindeki etkisi

Ertan Altınsoy [1] , Zuhal Okan [2]

84 80

The purpose of this research is threefold. First, the relationship between teachers’ beliefs and contextual factors is explored. Second, the factor which is most significant as perceived by the teachers themselves will be presented and finally, the existence of a meaningful difference between public and private school English teachers in terms of perceived impact of contextual factors will be examined. A scale was developed by the researchers and 210 public and private school English teachers completed it. For further data, 14 participants were interviewed. The data revealed a significant relationship between contextual factors and English language teachers’ beliefs and practices. It was also found out that student oriented contextual factors have the greatest impact on English language teachers. Except teacher and management oriented contextual factors, meaningful difference was observed between public school and private school English teachers in terms of policy, classroom, inspection, and student oriented contextual factors.
Bu çalışmanın amacı üç bölümden oluşmaktadır. Öncelikle, öğretmenlerin inançları ve bağlamsal faktörler arasındaki ilişki araştırılmıştır. İkinci olarak öğretmenlerin algılarına göre inançları üzerindeki en etkili faktör sunulmuş ve son olarak özel okul ve devlet okullarında çalışmakta olan İngilizce öğretmenleri arasında bağlamsal faktörler açısından anlamlı bir farklılaşmanın varlığı araştırılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmacılar tarafından İngilizce öğretmenleri ile ön görüşmeler yaparak ve ilgili literatür taranarak bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek Türkiye‟nin farklı illerindeki özel ve devlet okullarında çalışmakta olan 82 İngilizce öğretmeninin katılımıyla pilot çalışmaya tabi tutulmuş ve toplanan veri üzerinde SPSS ile güvenirlik analizi yapılmıştır. Devlet okulları ve özel okullarda görev yapmakta olan 210 İngilizce öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Daha fazla veri elde etmek amacıyla 14 katılımcı ile görüşme yapılmıştır. Toplanan verilerin ışığında bağlamsal faktörler ile İngilizce öğretmenlerinin inanç ve uygulamaları arasında yüksek düzeyde ilişki gözlemlenmiştir. Ayrıca öğrenci kaynaklı bağlamsal faktörlerin katılımcı İngilizce öğretmenler üzerinde en yüksek etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretmen kaynaklı ve okul yönetimi kaynaklı bağlamsal faktörler dışında politika, sınıf, teftiş ve öğrenci kaynaklı bağlamsal faktörler açısından özel okul ve devlet okullarında çalışmakta olan İngilizce öğretmenleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur .
Other ID JA74GM72SU
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ertan Altınsoy

Author: Zuhal Okan

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405596, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {53 - 70}, doi = {}, title = {The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs}, key = {cite}, author = {Altınsoy, Ertan and Okan, Zuhal} }
APA Altınsoy, E , Okan, Z . (2017). The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 53-70. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405596
MLA Altınsoy, E , Okan, Z . "The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 53-70 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405596>
Chicago Altınsoy, E , Okan, Z . "The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 53-70
RIS TY - JOUR T1 - The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs AU - Ertan Altınsoy , Zuhal Okan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 70 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs %A Ertan Altınsoy , Zuhal Okan %T The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Altınsoy, Ertan , Okan, Zuhal . "The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 53-70.
AMA Altınsoy E , Okan Z . The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 53-70.
Vancouver Altınsoy E , Okan Z . The impact of contextual factors on English language teachers’ beliefs. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 70-53.