Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 71 - 81 2017-12-01

Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study
İngiliz dilinin „Lingua Franca‟ olarak öğretilmesinin öğrenci motivasyonuna etkisi: Bir eylem araştırması

Emrah Muyan [1] , Mehmet Tunaz [2]

69 83

The purpose of this study was to explore if teaching ELF would help students change their beliefs about language and language learning. Firstly, students were interviewed in person, and they were found to have a lack of motivation and negative attitudes towards learning English with standard norms. It was also noticed that the students are not familiar with varieties of English spoken worldwide. Then, according to students’ responses, a two-week ELF-based teaching was planned and applied based on Jenkins’ and Seidlhoffer’s suggestions on ELF core and teaching. The lessons were based on intelligibility of natural spontaneous communication, and students were guaranteed not to be judged by their mistakes. Hence, friendly classroom atmosphere was sustained utmost for two weeks. At the end of two-week period, the students were interviewed once more to get insight into their beliefs about language learning. The results revealed that students’ perception changed to some extent, and they were observed to develop more affirmative attitudes towards English language learning. It was found that ELF teaching can be used as a starting point to engage students to learn a language by abandoning Standard English norms imposed by course books and teachers.
Bu çalışmanın temel amacı; İngiliz dilinin standart kural ve kaynaklarına bağlı kalmadan „Lingua Franca‟ olarak öğretilmesinin, öğrencilerin dile ve dil öğrenmeye karşı tutumlarını nasıl etkilediğini gözlemlemektir. Çalışmanın ilk aşaması olarak, öğrencilerin bireysel olarak mülakat sorularıyla fikirleri toplanmış ve İngiliz dilini standart norm ve kurallara bağlı kalarak öğrenmeye karşı olumsuz tutum içinde oldukları ve dil öğrenme isteklerinin oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin ayrıca, İngiliz dilinin dünya çapında kullanılan çeşitlerini bilmedikleri de gözlemlenmiştir. Daha sonra, öğrencilerin mülakat sorularına verdikleri cevaplar dikkate alınarak, Jenkins ve Seidlhoffer‟in İngiliz dilinin „Lingua Franca‟ olarak öğretilmesi ilkelerine göre 2 haftalık dil öğretim modeli planlanmış ve uygulanmıştır. Dil öğretim modeli anlık doğal iletişimin algılanması üzerine kurgulanmış ve öğrencilerin hata yapma konusunda rahat olmaları, iletişim kurmak için rahat hissetmeleri sağlanmıştır. Bu yüzden, rahat ve stressiz bir sınıf ortamı iki hafta boyunca sürdürülmüştür. İki hafta sonunda, öğrenciler, uygulanan model ile ilgili düşünceleri almak amacıyla tekrar mülakata alınmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki öğrencilerin dil öğrenme algı ve istekleri bu iki haftalık süreçte olumlu yönde değişmiştir ve İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. İngiliz dilinin „Lingua Franca‟ olarak öğretilmesi ve öğrencilerin kaynaklar ve öğretmenler tarafından dilin standart kurallarını öğrenmeye zorlanmaması, dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmede önemli bir rol oynayabilmektedir
Other ID JA79UH58DJ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Emrah Muyan

Author: Mehmet Tunaz

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405597, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {71 - 81}, doi = {}, title = {Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study}, key = {cite}, author = {Muyan, Emrah and Tunaz, Mehmet} }
APA Muyan, E , Tunaz, M . (2017). Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 71-81. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405597
MLA Muyan, E , Tunaz, M . "Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 71-81 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405597>
Chicago Muyan, E , Tunaz, M . "Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 71-81
RIS TY - JOUR T1 - Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study AU - Emrah Muyan , Mehmet Tunaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 81 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study %A Emrah Muyan , Mehmet Tunaz %T Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Muyan, Emrah , Tunaz, Mehmet . "Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 71-81.
AMA Muyan E , Tunaz M . Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 71-81.
Vancouver Muyan E , Tunaz M . Teaching ELF as a motivation source for learners: An action research study. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 81-71.