Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 182 - 189 2017-12-01

Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish
Türkçe yoğunluk zarfları kullanımında cinsiyet ile ilişkili farklılıklar

Engin Evrim Önem [1]

81 77

This study aims to find out whether there is a gender based difference between male and female native speakers of Turkish in using intensive adverbs in Turkish. To achieve this, 182 voluntary native speakers of Turkish (89 female/93 male) with age ranging from 18 to 22 were asked to complete a photo description task. The task required choosing one of the statements in Turkish to describe twenty photos taken from International Affective Picture System (Lang, Bradley & Cuthbert, 2008). Each set of statements were nominal affirmative sentences and they included a description of the photo with a normal adjective and another one re-written to include an intensive adverb to modify the adjective in the previous statement. Results revealed no statistically significant difference between male and female participants in total. Yet, female participants used intensive adverbs more for certain photos. Discussion of the results and suggestions for future research are presented.
Bu çalışmanın amacı ana dili olarak Türkçe konuşan erkek ve kadınların yoğunluk zarfları kullanımında farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. Bunun için yaşları 18 ile 22 arasında değişen toplam 182 (89 kadın/93 erkek) gönüllü ana dili konuşucusundan bir fotoğraf tanımlama görevi tamamlamaları istenmiştir. Görev, Uluslararası Duyuşsal Resim Sistemi (International Affective Picture System; Lang, Bradley & Cuthbert, 2008) veri tabanından alınan yirmi fotoğrafı tanımlamak için verilen birer set ifadelerden birini seçmek üzerine kurulmuştur. Her set ifadede sadece olumlu tümceler bulunmuştur ve tümcelerden biri ilgili fotoğrafın normal bir sıfat kullanılarak tanımlandığı bir tümceyken diğeri aynı tümcenin bir yoğunluk zarfı kullanılarak yeniden yazılmış halinden oluşmaktadır. Sonuçlar kadın ve erkeklerin yoğunluk zarfları kullanımında toplam tüm fotoğraflar bazında aralarında istatistiksel olarak farklılık olmadığını ortaya koymuştur. Ancak, kadın katılımcılar belirli fotoğraflar için daha fazla yoğunluk zarfı kullanmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen sonuçlar ve ileriki çalışmalar için tavsiyeler sunulmaktadır.
Other ID JA84YR54EB
Journal Section Research Article
Authors

Author: Engin Evrim Önem

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405604, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {182 - 189}, doi = {}, title = {Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish}, key = {cite}, author = {Önem, Engin Evrim} }
APA Önem, E . (2017). Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 182-189. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405604
MLA Önem, E . "Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 182-189 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405604>
Chicago Önem, E . "Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 182-189
RIS TY - JOUR T1 - Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish AU - Engin Evrim Önem Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 189 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish %A Engin Evrim Önem %T Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Önem, Engin Evrim . "Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 182-189.
AMA Önem E . Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 182-189.
Vancouver Önem E . Gender related differences in using intensive adverbs in Turkish. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 189-182.