Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 346 - 366 2017-12-01

Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis
Amerika Birleşik Devletleri ve Filipinler arasında Ziyaretçi Güç Anlaşmasındaki yükümlülük kipleri: Derlem temelli analiz

John Paul Obillos Dela Rosa [1]

55 79

The marriage between language and the law is apparent in any legal document of whatever purpose. Hence, at present, linguistic studies on the language of the law are definitely in vogue. Grounded on Quirk et al. (1985) and Matulewska’s (2010) description of deontic modality, this corpus-based linguistic study aimed at analyzing the use of deontic modals in the 1998 Visiting Forces Agreement (VFA) between the Philippines and the United States of America (USA). The study also delved deeper into the presentation of deontic meanings in the agreement by illustrating how power is promoted and relegated in the distribution of the two countries’ respective privileges and obligations. The results revealed that the most frequently appearing modal auxiliary in the document is shall, while the deontic meanings of permission and obligation outnumbered prohibition and volitional values in the VFA. As regards power distribution, the VFA gives more privileges to the United States, while posing more obligations or duties to the host country, the Philippines. In the end, it was concluded that analyzing deontic modals provided an easier way of interpreting and describing the directives and provisions of the Visiting Forces Agreement (VFA) as a legal document.
Dil ve hukuk arasındaki evlilik amacı ne olursa olsun tüm yasal belgelerde açıktır. Bu nedenle, şu anda, hukuk dili ile ilgili dilbilimsel çalışmalar oldukça popüler. Quirk ve ark. (1985) ve Matulewska’ nın (2010) yükümlülük kipi tanımına dayanarak, bu çalışma Amerika Birleşik Devletleri ve Filipinler arasında 1998 yılında imzalanan ziyaretçi güç anlaşmasındaki yükümlülük kiplerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, ayrıca iki ülkenin ayrıcalıklarının ve yükümlülüklerinin dağılımında, anlaşmadaki yükümlülük anlamlarının sunumunda gücün nasıl yüceltildiğini ve aşağı bir mevkie çekildiğini derinlemesine incelemiştir. Sonuçlar izin ve zorunluluğun yükümlülük anlamlarının yasaklama ve irade ile ilgili anlamlardan sayıca üstün olduğu halde, en çok kullanılan yardımcı kipin “shall” olduğunu ortaya çıkarmıştır. Güç dağıtımı ile ilgili olarak anlaşma Filipinlere daha fazla zorunluluk veya görev verirken Amerika Birleşik Devletlerine daha fazla ayrıcalık vermektedir. Sonuç olarak, yükümlülük kiplerinin incelenmesi yasal bir belge ziyaretçi güç anlaşmasındaki talimat ve hükümlerin tanımlanması ve yorumlanmasında kolaylık sağlamıştır.
Other ID JA24EZ66MH
Journal Section Research Article
Authors

Author: John Paul Obillos Dela Rosa

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405615, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {346 - 366}, doi = {}, title = {Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis}, key = {cite}, author = {Rosa, John Paul Obillos Dela} }
APA Rosa, J . (2017). Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 346-366. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405615
MLA Rosa, J . "Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 346-366 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405615>
Chicago Rosa, J . "Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 346-366
RIS TY - JOUR T1 - Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis AU - John Paul Obillos Dela Rosa Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 346 EP - 366 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis %A John Paul Obillos Dela Rosa %T Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Rosa, John Paul Obillos Dela . "Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 346-366.
AMA Rosa J . Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 346-366.
Vancouver Rosa J . Deontic modals in RP-US Visiting Forces Agreement (VFA): A corpus-based analysis. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 366-346.