Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 379 - 396 2017-12-01

Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English
İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin İngilizce öğrenmede başarı ve başarısızlığa yönelik yüklemelerinin belirlenmesi

Aysun Yavuz [1] , Devrim Hol [2]

67 90

The purpose of this study is to investigate the attributions of Turkish EFL learners on success and failure in learning English as a foreign language with different variables such as gender and level of English proficiency. To investigate the attributions of the participants and gather the relevant data, a questionnaire including 38 items and semi-structured interview protocol were applied. To analyze the data, SPSS 20.0 was used, and interview protocol was decoded using document analysis. It was revealed from the findings that learners attribute their success and failure to both internal and external attributions; however, they give more priority to internal attributions. Investigating all these concepts will help all the stakeholders to be aware and understand the reasons behind the learners’ success and failure in learning English with different variables including gender, and level of proficiency.
Bu çalışmanın amacı katılımcıların cinsiyet ve yabancı dil yeterlik seviyesi gibi farklı değişkenler esas alınarak yabancı dil öğrenen öğrencilerin başarı ve başarısızlığına yönelik yüklemelerinin belirlemektir. Katılımcıların yüklemelerini belirlemek ve bu konuyla ilgili verileri toplamak amacıyla, 38 maddelik bir anket ve yarı- yapılandırılmış bir mülakat prosedürü uygulanmıştır. Verilerin analiz edilmesi amacıyla, SPSS 20.0 kullanılmıştır ve görüşme yoluyla elde edilen veriler doküman analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Bulgular, öğrencilerin başarı ve başarısızlıklarını hem içsel hem de dışsal yüklemelere atfettiklerini göstermiştir, bununla birlikte, katılımcılar içsel yüklemelere daha fazla önem verdiklerini ifade etmişlerdir. Bu değişkenlerin araştırılması, yabancı dil seviyesi ve cinsiyet gibi değişkenleri esas alarak, tüm paydaşlara, öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusunda başarı veya başarısızlık yüklemeleri konusunda yol gösterici olacaktır.
Other ID JA64MY73HP
Journal Section Research Article
Authors

Author: Aysun Yavuz

Author: Devrim Hol

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405618, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {379 - 396}, doi = {}, title = {Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English}, key = {cite}, author = {Yavuz, Aysun and Hol, Devrim} }
APA Yavuz, A , Hol, D . (2017). Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 379-396. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405618
MLA Yavuz, A , Hol, D . "Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 379-396 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405618>
Chicago Yavuz, A , Hol, D . "Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 379-396
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English AU - Aysun Yavuz , Devrim Hol Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 379 EP - 396 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English %A Aysun Yavuz , Devrim Hol %T Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Yavuz, Aysun , Hol, Devrim . "Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 379-396.
AMA Yavuz A , Hol D . Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 379-396.
Vancouver Yavuz A , Hol D . Investigation of Turkish EFL learners’ attributions on success and failure in learning English. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 396-379.