Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 426 - 439 2017-12-01

Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context
Tersine eğitim modelinin Türk yabancı dil öğretim ortamında uygulanması

Serkan Boyraz [1] , Gürbüz Ocak [2]

83 123

This study aims to search for the effect of Flipped Classroom/Education (FC) on academic success and retention of knowledge in English teaching. Research includes two groups studying at compulsory English preparation class in 2013-2014 academic year and each group stands as control and experiment group once in two applications. The research employs a quasi-experimental method with a pre-post test control group design. The tests that were developed by the researcher were used to collect the quantitative data. Focus group interviews were carried out in order to collect personal opinions of students about FC and descriptive analysis were done on collected data. The test scores of experiment groups taught through FC in both applications are higher than the control groups taught through Traditional Education (TE) method and the difference is statistically significant. The rate of the positive comments on FC is %73.77 while the rate of negative comments is 17.39%.
Bu çalışmanın amacı Tersine Eğitim yaklaşımının yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde sınav başarısına ve bilginin kalıcılığına etkisini ve öğrencilerin bu yeni yöntem hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları 2013-2014 yılında zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi almakta olan iki sınıf oluşturmaktadır. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Veri toplama amacıyla, başarı testi ve odak grup görüşmelerinde kullanılmak üzere görüşme soruları oluşturulmuştur. Konuyu Tersine Eğitim yöntemiyle alan deney grubunun ortalaması istatistiki olarak anlamlı bir biçimde kontrol grubundan yüksektir. Deney grubunun yeni yöntem için genel değerlendirmeleri %73.77 iken olumsuz görüşlerin oranı %17.39 olarak belirlenmiştir.
Other ID JA25BS96BD
Journal Section Research Article
Authors

Author: Serkan Boyraz

Author: Gürbüz Ocak

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405620, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {426 - 439}, doi = {}, title = {Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context}, key = {cite}, author = {Boyraz, Serkan and Ocak, Gürbüz} }
APA Boyraz, S , Ocak, G . (2017). Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 426-439. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405620
MLA Boyraz, S , Ocak, G . "Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 426-439 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405620>
Chicago Boyraz, S , Ocak, G . "Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 426-439
RIS TY - JOUR T1 - Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context AU - Serkan Boyraz , Gürbüz Ocak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 426 EP - 439 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context %A Serkan Boyraz , Gürbüz Ocak %T Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Boyraz, Serkan , Ocak, Gürbüz . "Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 426-439.
AMA Boyraz S , Ocak G . Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 426-439.
Vancouver Boyraz S , Ocak G . Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 439-426.