Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 510 - 525 2017-12-01

Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey
Web sitesi yerelleştirmelerinde bir eyleyen olarak çevirmenin konumu: Türkiye örneği

Sinem Canim Alkan [1]

81 89

The rapid growth of e-commerce has contributed to the development of website localization activity as a major professional industry. Despite the high volume of website localization practices, there is little research on translators participating in website localization projects. The purpose of this qualitative study was to explore the position of the translator as an agent in website localization processes in Turkey. Interview method was used to collect data. Nine interviewees were interviewed face-to-face using interview forms in Istanbul between September 2011 and February 2012. In determining the corpus of interviews, maximum variation sampling was used. All of the interviewees took part in website localization processes as agents but in different positions. The conceptual and theoretical framework of the study comprised functional translation theories by Justa Holz-Mänttäri and Hans Vermeer, and Agency Theory. The study showed that translators in production networks experienced the problem of information asymmetry which affected their performance negatively. It is common to associate low levels of quality with the translator’s incompetence. This study suggested that when the translation/localization product fails to meet the expectations of the initiator, it is more than reasonable to look at not just the translator but the whole production network to find the source of problem.
E-ticaretin hızlı gelişimi web sitesi yerelleştirme adında büyük bir iş kolunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Web sitesi yerelleştirme uygulamalarının yüksek hacmine karşın web sitesi yerelleştirme projelerinde görev alan çevirmenlerle ilgili araştırmalar oldukça kısıtlıdır. Bu nitel çalışmanın amacı Türkiye‟deki web sitesi yerelleştirme süreçlerinde bir eyleyen olarak çevirmenin konumunu araştırmaktır. Veri toplama aracı olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formları kullanılarak dokuz görüşmeci ile Eylül 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında İstanbul‟da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bütüncenin belirlenmesinde maksimum çeşitlilik örneklemesine başvurulmuştur. Görüşmecilerin ortak özelliği web sitesi yerelleştirme süreçlerinde farklı şekillerde eyleyen olarak bulunmuş olmalarıdır. Araştırma yaklaşımı nitel olduğundan ve elde edilen verilerin derinlemesine incelenmesi amaçlandığından bütüncedeki görüşmeci sayısı dokuz ile sınırlandırılmıştır. Görüşmecilerin ortak özelliği web sitesi yerelleştirme süreçlerinde görev almış olmalarıdır, ancak eyleyen rolleri farklıdır. Çalışmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesi için Justa Holz-Mänttäri ve Hans Vermeer‟in işlevsel çeviri kuramlarına ve bunların tamamlayıcısı olarak vekâlet kuramına başvurulmuştur. Çalışmada çevirmenlerin üretim ağlarında bilgi asimetrisi sorunu yaşadıkları ve bunun da çeviri edimlerini olumsuz yönde etkilediği ortaya konmuştur. Çevirilerin kalitesi düşük olduğunda genellikle ilk sorgulanan çevirmenin edincidir. Bu çalışma çeviri/yerelleştirme ürünlerinin başlatıcının beklentisini karşılayamaması durumunda sorunun kaynağını bulmak için sadece çevirmen yerine üretim ağının bütününe bakmanın etkili bir çözüm yolu olacağını önermektedi
Other ID JA37KD36HP
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sinem Canim Alkan

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405625, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {510 - 525}, doi = {}, title = {Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey}, key = {cite}, author = {Alkan, Sinem Canim} }
APA Alkan, S . (2017). Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 510-525. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405625
MLA Alkan, S . "Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 510-525 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405625>
Chicago Alkan, S . "Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 510-525
RIS TY - JOUR T1 - Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey AU - Sinem Canim Alkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 510 EP - 525 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey %A Sinem Canim Alkan %T Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Alkan, Sinem Canim . "Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 510-525.
AMA Alkan S . Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 510-525.
Vancouver Alkan S . Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 525-510.