Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 578 - 592 2017-12-01

Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample
İspanyol okul sisteminde ikinci dil öğrenimini engelleyen faktörler: Valladolid Üniversitesi Örneği

Orhan Kocaman [1]

58 87

The aim of this study is to determine the factors which harden learning English as a foreign language in the classes of the faculty of education in the university of Valladolid, Spain. As it is unquestionable today, English plays a significant role in the field of education as a Lingua Franca. Yet, learners of English experience various kinds of difficulties because of several reasons in the process of learning a foreign language. Hence, a descriptive study was conducted to bring about the problems students face while learning English in the educational system of Spain. 120 (87 females and 33 male) university students (1st, 2nd, and 3rd grade) participated in the study from different departments of Palencia Education Faculty of the university of Valladolid in the academic year 2015-2016. The data were collected through an open-ended questionnaire and semi-structured interviews. The data were analysed and classified thematically. The results revealed that university students experience linguistic, instructional, affective barriers along with the lack of assistance. Considering the findings, some underlying factors and suggestions were provided to be a guideline for teachers and learners to overcome the difficulties in learning and teaching English as a foreign language in Spain.
Bu çalışmanın amacı, İspanya Valladolid Üniversitesi eğitim fakültesi sınıflarında yabancı dilde İngilizce öğrenmeyi güçleştiren faktörleri belirlemektir. Bugün tartışma götürmez bir gerçektir ki, İngilizce Lingua Franca olarak eğitim alanında önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, İngilizce öğrenenler, yabancı dil öğrenme sürecinde değişik nedenlerden kaynaklı olarak birtakım zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle, İspanya eğitim sisteminde, İngilizce öğrenirken öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ortaya koymak için betimsel bir çalışma yapılmıştır. 2015-2016 akademik yılında Valladolid Üniversitesi Palencia Eğitim Fakültesi'nin farklı bölümlerinden 1., 2. ve 3. Sınıfta öğrenim gören 120 (87 kadın ve 33 erkek) üniversite öğrencisi çalışmaya katıldı. Veriler, açık uçlu bir anket ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Veriler analiz edildi ve tematik olarak sınıflandırıldı. Sonuçlar üniversite öğrencilerinin, destek alamama ile birlikte dil, öğretimsel ve duyuşsal engellerle karşılaştıklarını ortaya koydu. Bulgular göz önüne alındığında, İspanya'da yabancı dilde İngilizce öğrenimi ve öğretimindeki zorlukların üstesinden gelmek için öğretmenler ve öğrenciler için bazı temel faktörler ve öneriler önerildi
Other ID JA56YP24EY
Journal Section Research Article
Authors

Author: Orhan Kocaman

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405631, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {578 - 592}, doi = {}, title = {Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample}, key = {cite}, author = {Kocaman, Orhan} }
APA Kocaman, O . (2017). Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 578-592. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405631
MLA Kocaman, O . "Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 578-592 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405631>
Chicago Kocaman, O . "Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 578-592
RIS TY - JOUR T1 - Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample AU - Orhan Kocaman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 578 EP - 592 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample %A Orhan Kocaman %T Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Kocaman, Orhan . "Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 578-592.
AMA Kocaman O . Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 578-592.
Vancouver Kocaman O . Factors impeding the learning of a second language in Spanish school system: Valladolid University Sample. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 592-578.