Year 2017, Volume 13, Issue 2, Pages 615 - 631 2017-12-01

Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction
P'nin durumundaki değişim ve bunun bağıl cümle yapımı üzerindeki etkisi

Ager Gondra [1]

66 78

This paper presents an analysis of the structure of relative clauses with an indirect object or adjunct gap in two Mundaka Basque varieties (Mundaka Basque I and Mundaka Basque II). In Mundaka Basque I, relativization of indirect objects and adjuncts is grammatical when the relative clause is in subject or direct object position, while in Mundaka Basque II this same syntactic configuration is ungrammatical. This variation is explained by a difference in the status of P. In Mundaka Basque I the P has unvalued phi-features, whereas in Mundaka Basque II the P has no unvalued phi-features. Evidence for this comes from PP extraction out of [-Q] embedded clauses: the intermediate v gets its phi-features valued by the P of the extracted phrase in Mundaka Basque I, while it does not in Mundaka Basque II. Additionally, this study shows that the Case matching effect is not a syntactic constraint but rather a morphological constraint.
Bu makale, iki Mundaka Bask çeşidinde (Mundaka Bask I ve Mundaka Bask II) dolaylı nesne veya ek boşluklu ilgi cümlelerin yapısının bir analizini sunmaktadır. Mundaka Bask 1‟de, dolaylı nesne ve eklerin sıfatlaştırılması, ilgi cümleciği özne ya da nesne konumunda olduğunda, dilbilgisi kurallarına uygundur. Ancak Mundaka Bask 2‟ de bu sözdizimsel yapı dilbilgisi kurallarına uygun değildir. Bu değişim, P'nin durumundaki bir farklılık ile açıklanmaktadır. Mundaka Bask 1‟de, P'nin değerlenmemiş j- özellikleri bulanmasına karşın, Mundaka Bask 2‟ de, P hiç değerlenmemiş ϕ - özelliklere sahip değildir. Bunun kanıtı, [-Q] gömülü cümlelerden PP çıkarımı ile elde edilir: Mundaka Bask 1‟de, Mundaka Bask 2‟ nin aksine, ara v, ϕ özelliklerini, çıkarılan cümlenin P'siyle değerlendirir. Buna ek olarak, bu çalışma Durum Eşleştirme Etkisinin bir sözdizimsel kısıtlama değil, morfolojik bir kısıt olduğunu göstermektedir.
Other ID JA63ZV93RP
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ager Gondra

Dates

Publication Date: December 1, 2017

Bibtex @ { jlls405633, journal = {Journal of Language and Linguistic Studies}, issn = {1305-578X}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, volume = {13}, pages = {615 - 631}, doi = {}, title = {Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction}, key = {cite}, author = {Gondra, Ager} }
APA Gondra, A . (2017). Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction. Journal of Language and Linguistic Studies, 13 (2), 615-631. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405633
MLA Gondra, A . "Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 615-631 <http://dergipark.org.tr/jlls/issue/36120/405633>
Chicago Gondra, A . "Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction". Journal of Language and Linguistic Studies 13 (2017): 615-631
RIS TY - JOUR T1 - Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction AU - Ager Gondra Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Journal of Language and Linguistic Studies JF - Journal JO - JOR SP - 615 EP - 631 VL - 13 IS - 2 SN - 1305-578X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Language and Linguistic Studies Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction %A Ager Gondra %T Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction %D 2017 %J Journal of Language and Linguistic Studies %P 1305-578X- %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Gondra, Ager . "Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction". Journal of Language and Linguistic Studies 13 / 2 (December 2017): 615-631.
AMA Gondra A . Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 615-631.
Vancouver Gondra A . Variation in the status of the P and its effects on relative clause construction. Journal of Language and Linguistic Studies. 2017; 13(2): 631-615.