Year 2007, Volume 4, Issue 2, Pages 195 - 199 2007-06-01

Trakya’da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti
Trakya’da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti

A. R. Önal M. Özder [1]

236 298

Bu çalışmada Trakya bölgesinde üretilen çiğ sütlerin gıda güvenliğine ilişkin standartlara uygun biçimde üretilip üretilmediğinin ölçütü olan tank sütü somatik hücre sayısının belirlenmesi amaçlanmış olup, ayrıca sütlerin kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri de incelenmiştir. Bu amaçla; Edirne ilinden 18, Tekirdağ ilinden 10 ve Kırklareli ilinden 8 adet olmak üzere süt toplama tanklarından toplam 36 çiğ süt örneği alınmıştır. Çiğ süt örneklerinin yağ, yağsız kuru madde (YKM), protein, tank sütü somatik hücre sayısı (TSSHS) ve toplam bakteri sayıları (TBS); Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sırasıyla %3.70, 3.60, 3.76; % 8.34, 8.50, 8.39; % 3.05, 3.09, 3.05; 308.555 26.510 (LogTSSHS 5.459 0.04 ad./ml), 350.200 53.627 (LogTSSHS 5.500 0.06 ad./ml), 254.500 37.645 SHS/ml (LogTSSHS 5.370 0.06 ad./ml); 479.481 1.777 (LogTBS 5.630 0.05 cfu/ml), 435.716 91.194 (LogTBS 5.523 0.12 cfu/ml), 446.958 81.515 ad/ml (LogTBS 5.602 0.08 cfu/ml) olarak bulunmuştur. Yapılan çalışmada; LogTSSHS ile sütlerin yağ, YKM, protein, ve, LogTBS arasındaki fenotipik korelasyon katsayıları ise sırasıyla 0.036, 0.251, 0.421, 0.219 olarak bulunmuş olup LogTSSHS ile protein arasındaki korelasyon katsayısı yapılan istatistiki değerlendirme sonucunda önemli bulunmuştur (p
somatik hücre sayısı (SHS), toplam bakteri, çiğ süt kalitesi, mastitis, Trakya
 • Açıkgöz,M.,2001.Türkiye-Hollanda Besi Ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu Hilton/Ankara 11-12 Haziran.
 • Anonymous.,1962. International Dairy Federation. Determination Of The Nitrogen Content Of Milk By Kjeldahl Method. International Standart, IDF,20. Anonymous.,1981. Laboratory Methods For Use In Mastitis Work. Federation Inter Nationale De Laiterie-International Dairy Federation, Bulletin, Document, 132, 45.
 • Anonymous.,1990.Official Methods Analysis, 15th Edition. Vol.2 Association Of Official Analytical Chemists, Natural Contaminants, Usa. Addivities,
 • Anonymous.,1992.Standart Methods For Examination Of Dairy Product.(3th Ed. By Richardson, G.H.) American Publish Health Assosiation, Washington D.C.Usa,412,
 • Anonymous.,2005.Türk Gıda Kodeksi, ‘’ Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütler Tebliği (No:200/6).
 • Atherton,H.V.,Newlander, J.A.1981.Chemistry And Testing Of Dairy Products. 4th Ed.Av.Publishing Company, Inc, Wespart Connecticut, 396 P,
 • Batu,A.,1978.Sığır Masititisi, Pendik Veteriner Bakteriyolojisi ve Seroloji Enstitüsü Dergisi, İstanbul,S10,2:63-91.
 • Blosser,T.H.,1997. Economic Losses From The National Research Program On Mastitis In The United States, Symposium:Bovine Mastitis. Journal Of Dairy Science.62:119-127.
 • Göncü,S., Özkütük,K.,1998.İnek Sütü Somatik Hücre Varlığı ve Türkiye Süt Sığırcılığı Ile Sağlıklı Süt Üretimi Açısından Önemi. Uludağ Üniversitesi, Ii.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Bursa
 • Göncü,S.Özkütük,K.,2002.Adana Entansif Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Yetiştirilen Saf Ve Melez Siyah Alaca İnek Sütlerinde Somatik Hücre Sayısına Etki Eden Faktörler Ve Mastitis Ile İlişkisi.Hayvansal Üretim Dergisi (J. Of Animal Production), 2002.C:43,S:2,Sayfa:44.
 • Jones,G.M.,1999.Qualifying Milk Under Reduced Somatic Cell Count Limit., Dairy Pipeline, Virginia Cooperative Extention
 • Kaptan,B.,2004. Farklı Bakteri Kültürlerinin Beyaz Peynir Yapımında Uygunluğunun Ve Biyojen Amin Oluşturma Riskinin Belirlenmesi. Doktora Tezi. Trakya Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne.
 • Kurultay,Ş.,Öksüz,Ö.,Kaptan,B.,2005.Determination Of The Effects Of Different Amino Acids, Sodium Formate And Their Combinations On Some Growh Characteristics Of Mixed And Single Cell Cultures Of Yoghurt Bacteria. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2(2) 153-160.
 • Smith,J.W. Chapa, A. M. ,Gilson, W. D.,Ely L.O., Cell 2005. Somatic Cooperative Extension Services/ The University Of Georgia College Of Agrıcultural And Enviromental Http://Pubs.Caes.Uga.Edu/Caespubs/Pubcd/B11 94.Htm . Count Benchmarks. Sciences.
 • Soysal,M.İ.,1992.Biyometrinin Prensipleri.Trakya
 • Üniv. Tekirdağ Zir.Fak. Yayın No:95,
 • SPSS.,1993.(Statistical Package for Social Sciences) For Windows Copyright©, Spss,Inc.
 • Uzmay,C.,Kaya,İ.,Akbaş,Y.,Kaya,A.,2003. Siyah Alaca İneklerde Meme Ve Meme Başı Formu İle Laktasyon Sırası Ve Laktasyon Döneminin Subklinink Mastitis Üzerine Etkisi. Turk J. Vet. Anim.Sci. 27.695-701.
 • Wielgosz-Groth Z., Groth I.,2003.Effect Of The Udder Health On The Composition And Quality Of Quarter Milk From Black-And-White Cows. Electronic Journal Of Polish Agricultural Universities, Animal Husbandry, Volume 6, Issue 2. http://Www.Ejpau.Media.Pl/Series/Volume- 6/Issue2/ Animal/Art-01.Html
 • Yalçin, C., Cevger, Y., Tan, S .2001.Beypazarı Ve Nallıhan İlçeleri’nden Alınan Süt Örneklerinde Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Süt Verim Kayıplarının Tahmini. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi 1(1): 45-50.
 • Yalçin, C., Cevger, Y., Uysal, G., Türkyilmaz, K.,2000. İneklerde Subklinik Mastitisin Süt Verimine Etkisinin Ve Verimi Etkileyen Diğer Faktörlerle Etkileşiminin Kantitatif Metodlarla Tahmini. IV.Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi 26-28 Eylül
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: A. R. Önal M. Özder

Bibtex @ { jotaf201526, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2007}, volume = {4}, pages = {195 - 199}, doi = {}, title = {Trakya\&\#8217;da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti}, key = {cite}, author = {Özder, A. R. Önal M.} }
APA Özder, A . (2007). Trakya’da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2), 195-199. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201526
MLA Özder, A . "Trakya&#8217;da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 195-199 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201526>
Chicago Özder, A . "Trakya&#8217;da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 195-199
RIS TY - JOUR T1 - Trakya&#8217;da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti AU - A. R. Önal M. Özder Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 199 VL - 4 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Trakya&#8217;da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti %A A. R. Önal M. Özder %T Trakya&#8217;da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti %D 2007 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Özder, A. R. Önal M. . "Trakya&#8217;da Özel Bir Süt İşleme Tesisi Tarafından Değerlendirilen Çiğ Sütlerin Somatik Hücre Sayısı ve Bazı Bileşenlerinin Tespiti". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 / 2 (June 2007): 195-199.