Year 2012, Volume 11, Issue 1, Pages 233 - 262 2012-06-01

1927 Tarihli Urfa Salnamesinin Tarihi Coğrafya Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi
Evaluation Of “1927 Urfa Annual” Based On Its Historical Geography Features

Abdulkadir Güzel [1]

292 4153

Cumhuriyet dönemi başlarında devlet tarafından (harf inkilâbından önce) yayımlanan iki salnameden biri olan bu çalışmada; Şanlıurfa ilinin tarihi, coğrafi ve sosyal özellikleri hakkında değerli bilgiler sunulmuştur. Tarihi coğrafya özellikleri bakımından irdelemeye çalıştığımız bu eser yazıldığı dönemin zor şartlarına rağmen bayağı doyurucu bilgilere içermektedir. Özellikle iklim jeomorfoloji doğal bitki örtüsü, sağlık, eğitim, turizm ulaşım, yerleşme ve sanayi faaliyetleri hakkında günümüzle karşılaşabileceğimiz temel bilgiler verilmiş olması bu çalışmayı tarihi coğrafya bakımından değerlendirmemize neden olmuştur. Geçmişte yazılmış bu gibi eserlerin bu anlamda değerlendirilmesiyle ilimizin zaman içinde yaptığı ilerlemeleri görme imkânını yakalayabilmekteyiz
In this study which is one of two Year Books (Annual) published in Turkey by the State (before the Alphabet Reform) at beginning of the Republic term, valuable information has been submitted about historical, geographical and social characteristics of Şanlıurfa Province. This work which we try to examine with regards to historical geography characteristics involves quite satisfactory knowledge despite difficult condition of the term it has been written. Especially about climate geomorphology, natural flora, health, education, tourism, transportation, habitation and industrial activities, there has been given basic information that we can come across at the present, lead us to evaluate this work in respect to historical geography. We are able to catch the possibility of seeing our province’s progresses in time by evaluation of these kinds of works written in the past, in this sense
Urfa, Salname, Tarihi Coğrafya, Vilayet
Other ID JA33AZ63DU
Journal Section Article
Authors

Author: Abdulkadir Güzel
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: June 1, 2012

APA Güzel, A . (2012). Evaluation Of “1927 Urfa Annual” Based On Its Historical Geography Features. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (1), 233-262. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24240/256978